Bỏ qua nội dung chính

UBND QUẬN 2

Trang chủ
Thủ tục hành chính
Quy hoạch và Phát triển
Giới thiệu
Thủ tục hành chính
Bầu cử 2011
Phòng Cháy chữa cháy
Thông tin cần biết
Tin mới
  
UBND QUẬN 2 > Tất cả Nội dung Trang  

Tất cả Nội dung Trang

Trang này sẽ hiển thị tất cả các bảng thảo luận, danh sách, thư viện, và bản khảo sát trong trang Web này. Nhấp vào tên của danh sách hoặc thư viện để xem nội dung của chúng. Thùng rác chứa các khoản mục đã bị xóa. Để tạo thư viện hoặc danh sách mới, nhấp vào Tạo.
Xem: 
  Tên Mô tả Khoản mục Sửa đổi Lần cuối

  Thư viện Tài liệu

Khuôn mẫu của Biểu mẫu Khuôn mẫu của Biểu mẫu  Thư viện này có chứa khuôn mẫu của biểu mẫu được quản trị viên chấp thuận đã được kích hoạt cho tập hợp trang web này.  0 9 năm trước
pages pages    79 4 năm trước
Thư viện Kiểu Thư viện Kiểu  Danh sách hệ thống này đã được tạo bởi tính năng Xuất bản tài nguyên để lưu kiểu XSL tuỳ chỉnh và xếp tầng các tờ tính.  0 8 năm trước

  Thư viện Hình ảnh

a a    2 8 năm trước
bando bando    14596 4 năm trước
Banner-Bottom Banner-Bottom    33 6 năm trước
Hình ảnh bản tin Hình ảnh bản tin    11295 13 tháng trước
hinhbaucu hinhbaucu    3 8 năm trước
LeftMenuHinhQuangCao LeftMenuHinhQuangCao    20 4 năm trước
LeftmenuHinhquangcaonew LeftmenuHinhquangcaonew    2 8 năm trước
QC- QUY HOẠCH QC- QUY HOẠCH    8 8 năm trước
QC_QUYHOACH QC_QUYHOACH    9 8 năm trước
QC-Hoat dong quan QC-Hoat dong quan    8 8 năm trước
QuangCao_QHKT QuangCao_QHKT    8 8 năm trước
ThuVienViDeo1 ThuVienViDeo1    1 9 năm trước
Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh    476 4 năm trước
Thư viện video Thư viện video    16 3 năm trước
video_baucu video_baucu    1 11 năm trước
Video-hinhdaidien Video-hinhdaidien    25 8 năm trước

  Danh sách

CauHinh CauHinh    1 9 năm trước
coquanbanhanh-vbpltp coquanbanhanh-vbpltp    2 9 năm trước
Chính sách lao động Chính sách lao động    8 9 năm trước
Danh mục kênh tin Danh mục kênh tin    2 9 năm trước
Danh sách thủ tục Danh sách thủ tục    802 9 năm trước
Danhmuckenhtin Danhmuckenhtin    7 5 năm trước
diadiem diadiem    0 10 năm trước
DoiThoaiDoanhNghiep DoiThoaiDoanhNghiep    147 6 tháng trước
Du-an-hang-muc Du-an-hang-muc  Dự án hạng mục đầu tư  3 9 năm trước
Đơn vị Đơn vị    3 9 năm trước
GopYLuatDatDai GopYLuatDatDai    110 9 năm trước
Gop-y-luat-du-thao Gop-y-luat-du-thao    0 7 năm trước
GopY-VBDTHP GopY-VBDTHP    8006 5 phút trước
Gop-y-VBQPPL Gop-y-VBQPPL  Góp ý văn bản QPPL  763 59 phút trước
Gioi Tinh Gioi Tinh    2 9 năm trước
HitCounter HitCounter    1 Cách đây 1 phút
HitcounterQ2 HitcounterQ2  HitcounterQ2  1 8 năm trước
hoidap-liendoanlaodong hoidap-liendoanlaodong    23 3 tháng trước
HtmlEditorDB HtmlEditorDB    63 18 tháng trước
Lịch Lịch  Sử dụng danh sách Lịch để được thông tin cuộc họp sắp đến, thời hạn và các sự kiện quan trọng khác.  0 12 năm trước
Lich_ThongBao Lich_ThongBao    0 9 năm trước
LichCongTac LichCongTac    4 9 năm trước
lichcongtactuan lichcongtactuan    5 9 năm trước
lichcongtaquan lichcongtaquan    0 9 năm trước
LichLamViec LichLamViec    0 9 năm trước
Liên kết Liên kết  Dùng danh sách Liên kết để liên kết đến các trang Web mà thành viên trong đội của bạn thấy hữu ích hoặc quan tâm.  0 12 năm trước
Lĩnh vực Lĩnh vực    9 9 năm trước
Lĩnh vực-csld Lĩnh vực-csld    12 9 năm trước
Linh-vuc-doi-thoai-doanh-nghiep Linh-vuc-doi-thoai-doanh-nghiep  Lĩnh vực đối thoại doanh nghiệp  0 5 năm trước
linhvuctthc linhvuctthc    48 2 năm trước
linhvuc-vbpltp linhvuc-vbpltp    3 9 năm trước
loai-vbpltp loai-vbpltp    9 9 năm trước
LoaiVBPLTW LoaiVBPLTW    9 9 năm trước
PageManager_XmlList PageManager_XmlList    8 2 năm trước
phanloai phanloai    1 10 năm trước
SPList SPList    6 9 năm trước
SurveyAnswer SurveyAnswer    7 9 năm trước
SurveyQuestion SurveyQuestion  SurveyQuestion  2 9 năm trước
Tác vụ Tác vụ  Sử dụng danh sách Tác vụ để theo dõi công việc mà bạn hoặc nhóm của mình cần hoàn tất.  0 12 năm trước
TaiLieuPhoBienGiaoDucPhapLuat TaiLieuPhoBienGiaoDucPhapLuat    51 12 năm trước
Tinh Thanh Tinh Thanh    2 9 năm trước
TTHC-2017-DSThuTuc TTHC-2017-DSThuTuc    0 5 năm trước
TTHC-2017-LinhVuc TTHC-2017-LinhVuc    0 5 năm trước
TTHC-Quan TTHC-Quan  TTHC áp dụng tại Quận  381 2 năm trước
thong-tin-lien-he thong-tin-lien-he  Thông tin liên hệ cán bộ công chức  0 6 năm trước
Thông báo Thông báo  Sử dụng danh sách Thông báo để đăng tin nhắn trên trang chủ của trang web của bạn.  1 12 năm trước
thu tuc hanh chinh thu tuc hanh chinh    89 8 năm trước
Thu-tuc-hc-Phuong Thu-tuc-hc-Phuong  Thu-tuc-hc-Phuong  7 5 năm trước
VanBanDuThaoHienPhap VanBanDuThaoHienPhap    9 9 năm trước
vblienquantthc vblienquantthc    73 5 năm trước
VBPL_CoQuanBanHanh VBPL_CoQuanBanHanh    1 9 năm trước
VBPL_DB VBPL_DB    43 9 năm trước
VBPL_LinhVuc VBPL_LinhVuc    5 9 năm trước
VBPL_Loai VBPL_Loai    6 9 năm trước
vbplcuatp vbplcuatp    194 5 năm trước
VBPL-Lien-doan-LD VBPL-Lien-doan-LD    2 8 năm trước
vbpl-tp vbpl-tp    0 9 năm trước
VBPLTW VBPLTW    207 4 năm trước
VBSuaDoiLuatDatDai VBSuaDoiLuatDatDai    0 9 năm trước
Video2015 Video2015    0 7 năm trước

  Bảng Thảo luận

Thảo luận Nhóm Thảo luận Nhóm  Dùng danh sách Thảo luận Nhóm để lưu giữ các nội dung thảo luận kiểu nhóm tin theo chủ đề tương ứng cho đội của bạn.  0 12 năm trước

  Khảo sát

Không có khảo sát.

  Trang web và Không gian làm việc

Sharepoint Site Bầu cử 2011  2 giờ trước
Sharepoint Site Dự án hạng mục đầu tư  23 giờ trước
Sharepoint Site Giới thiệu  2 giờ trước
Sharepoint Site Phòng Cháy chữa cháy  Phòng Cháy chữa cháy 65 phút trước
Sharepoint Site Quy hoạch và Phát triển  2 giờ trước
Sharepoint Site Tin mới  8 năm trước
Sharepoint Site Tin tức sự kiện  Cách đây 1 phút
Sharepoint Site Thông tin cần biết  2 ngày trước
Sharepoint Site Thủ tục hành chính  3 tháng trước

  Thùng Rác

Thùng Rác Thùng Rác  Sử dụng trang này để khôi phục các khoản mục mà bạn đã xoá khỏi trang web này, hoặc để dọn sạch những mục đã xoá. 0