Về triển khai Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày 15/12/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL về quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/02/2018
  Chủ trương - Chính sách  (25/10)
Tham quan vườn trái cây Trung An - Củ Chi và Chợ phiên nông sản huyện
Phòng Kinh tế quận nhận được Công văn số 6991/UBND-KT ngày 12/6/2019 của Ủy ban nhân dân quận Củ Chi về việc hỗ trợ mời gọi người dân trên địa bàn tham quan vườn trái cây Trung An – Củ Chi và Chợ phiên nông sản huyện; Trên địa bàn xã Trung An – huyện Củ Chi vào đầu tháng 5 đến cuối tháng 7 (Âm lịch) hàng năm tổ chức đón khách tham quan các ...
  Thông tin Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn Tp. HCM (giai đoạn 2019 – 2020)  (17/06)
  Đề cử, giới thiệu đặc sản trên địa bàn quận  (16/05)

Tìm kiếm