Về triển khai Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày 15/12/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL về quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/02/2018
  Chủ trương - Chính sách  (25/10)
Thông tin Chương trình kích cầu du lịch thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Kinh tế quận 2 thông tin về chương trình kích cầu du lịch TP.HCM chào mừng kỷ niệm 320 năm thành lập thành phố Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh như sau: Ngày 29/11/2018, Sở Du lịch đã tổ chức Lễ công bố chương trình kích cầu du lịch TP.HCM từ 12/2018 đến 31/12/2019; theo đó, Sở Du lịch đã giới thiệu Chương trình gồm ...
  Thông báo thực hiện Giấy phép hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa theo quy định Luật Du lịch 2017  (29/11)
  Hội nghị “Phổ biến Luật Du lịch và định hướng phát triển du lịch thành phố theo Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị”  (27/07)

Tìm kiếm