Về triển khai Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày 15/12/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL về quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/02/2018
  Chủ trương - Chính sách  (25/10)
Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch dành cho cộng đồng dân cư tại TP. HCM do Sở Du lịch thiết kế và ban hành nhằm định hướng hành vi, thái độ, thói quen, cách thức ứng xử văn minh của cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố và đối với khách du lịch
Theo Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch dành cho cộng đồng dân cư tại TP. HCM do Sở Du lịch thiết kế và ban hành nhằm định hướng hành vi, thái độ, thói quen, cách thức ứng xử văn minh của cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố và đối với khách du lịch (đính kèm). Bộ quy tắc ứng xử đưa ra những hành vi cụ thể như: Nói lời hay, cử chỉ đẹp, ...
  Lễ hội Áo dài thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 6 năm 2019  (25/02)
  Thông tin Chương trình kích cầu du lịch thành phố Hồ Chí Minh  (13/12)

Tìm kiếm