Về triển khai Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày 15/12/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL về quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/02/2018
  Chủ trương - Chính sách  (25/10)
Hội nghị “Phổ biến Luật Du lịch và định hướng phát triển du lịch thành phố theo Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị”
Sáng ngày 25/7/2018, Ủy ban nhân dân quận 2 phối hợp Sở Du lịch tổ chức Hội nghị “Phổ biến Luật Du lịch và định hướng phát triển du lịch thành phố theo Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị”. Đến dự hội nghị có Ông Nguyễn Minh Lý - Chánh Thanh Tra Sở Du lịch, Ông Nguyễn Đức Chí – Phó phòng Lữ hành Sở Du lịch, bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm - Trưởng ...
  Tham dự Hội nghị tập huấn Chương trình khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài của các cơ sở lưu trú và Chương trình báo cáo kết quả kinh doanh trực tuyến  (24/07)
  Kế hoạch tổ chức Lễ hội Áo dài thành phố Hồ Chí Minh lần 5 năm 2018  (23/01)

Tìm kiếm