Giới thiệu dịch v hành chính công

Căn cứ Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2011 của chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước, xây dựng trên trang thông tin điện tử (Website) của quận.

Chúng ta cần phải hiểu một số thuật ngữ sau:

1.    Dịch vụ hành chính công: những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước ( hoặc tổ chức doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực đó quản lý.

2.    Dịch vụ công trực tuyến: dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

3.    Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.

4.    Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, t chức cung cấp dịch vụ.

5.    Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

6.    Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính

Điện thoại : (84.8) 3.7400509 Fax: (84.8) 3.7470225

Địa chỉ: 45 Nguyễn Thanh Sơn, khu phố 1, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TPHCM.

Email: cchc.q2@tphcm.gov.vn

Website: www.quan2.hochiminhcity.gov.vn

 

Trang thông tin điện tử (Website) quận 2, TPHCM.

Tìm kiếm