THÔNG TIN VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

GỬI GÓP Ý SỬA ĐỔI DỰ THẢO HIẾN PHÁP NĂM 1992
  Họ và tên: (*)
  Email: (*)
  Chủ đề: (*)
  Địa chỉ:
  Số điện thoại:
  Nội dung: (*)
  File đính kèm:
  Mã kiểm tra:
  Nhập mã kiểm tra: (*)

VĂN BẢN LIÊN QUAN HIẾN PHÁP NĂM 1992
Tổng số: 6  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
4 23/02/2013 Giới thiệu nội dung sửa đổi, bổ sung hiến pháp năm 1992
tải pdf về
5 23/02/2013 Tuyên tuyền, tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992
Xem word online
3 21/02/2013 Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992
Xem word online
1 07/02/2013 Giới thiệu dự thảo sửa đổi, bổ sung hiến pháp 1992
tải pdf về
2 07/02/2013 Bảng so sánh giữa hiến pháp năm 1992 với dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992
tải pdf về
Dự thảo hiến pháp 1992 28/01/2012 Về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992
tải pdf về
Tìm kiếm