ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2

QUY TRÌNH TẠM THỜI CẤP GIẤY PHÉP XÂY

DỰNG ĐỐI VỚI NHÀ Ở RIÊNG LẺ
 

1.         NỘI DUNG QUY TRÌNH

1.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

Không

1.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

1

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu tại Phụ lục số 13 Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

 

2

Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

 

3

Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

a) Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

b) Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;

c) Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 - 1/200.

                                                   

4

Ngoài các tài liệu nêu trên, tuỳ thuộc địa điểm xây dựng công trình, quy mô công trình, tính chất công trình, đối chiếu với các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành và các quy định của pháp luật liên quan, hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng còn phải bổ sung các tài liệu sau:

1. Bản vẽ hệ thống phòng cháy chống cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 - 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chống cháy theo quy định của pháp luật về PCCC.

2. Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư theo quy định; Báo cáo thẩm tra thiết kế do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện, kèm theo các bản vẽ kết cấu chịu lực chính có ký tên, đóng dấu của tổ chức, cá nhân thiết kế. Đối với nhà ở riêng lẻ không bắt buộc phải có báo cáo thẩm định, phê duyệt thiết kế; nhưng nếu quy mô từ 3 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn xây dựng từ 250 m2 trở lên thì phải do tổ chức tư vấn hoặc cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thiết kế. Cơ quan cấp phép xây dựng chỉ kiểm tra tính hợp lệ của các bản vẽ kết cấu chịu lực. Tổ chức, cá nhân thiết kế và thẩm tra thiết kế (nếu có) phải chịu trách nhiệm về kết quả thiết kế do mình thực hiện.

Đối với nhà ở riêng lẻ dưới 3 tầng hoặc có tổng diện sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2, hộ gia đình có thể tự tổ chức thiết kế và phải chịu trách nhiệm về an toàn của công trình và các công trình lân cận.

3. Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở (nếu có) của cơ quan quản lý nhà nước về công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định.

                4. Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận, đối với công trình xây chen có tầng hầm.

                5. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế theo Phụ lục số 9 Thông tư này, kèm theo bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

 

 

1.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

1.4

Thời gian xử lý

 

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

1.5

Lệ phí

 

50.000đ/GPXD đối với nhà phố      

1.6

QUY TRÌNH XỬ LÝ

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

-          Tiếp nhận;

-          Kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu đầy đủ, lập Biên nhận

+ Nếu chưa hợp lệ, hướng dẫn cá nhân hoàn chỉnh

+ Chuyển Phòng QLĐT

-          Cập nhật phần mềm hệ thống theo dõi xử lý hồ sơ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1/2 ngày

- Giấy biên nhận

- Phần mềm hệ thống theo dõi xử lý hồ sơ.

 

 

 

B2

- Cập nhật sổ, file

- Phân loại theo phường.

- Chuyển chuyên viên thụ lý hồ sơ theo địa bàn được phân công.

Chuyên viên HCTH phòng QLĐT

1/2 ngày

- Sổ theo dõi hồ sơ, file.

- Chuyên viên thụ lý ký nhận sổ theo dõi hồ sơ.

 

B3

- Kiểm tra pháp lý hồ sơ;

- Kiểm tra thực địa;

- Kiểm tra quy hoạch;

- Lập phiếu đề xuất;

- Dự thảo công văn hướng dẫn nếu hồ sơ cần bổ sung hoặc công văn trả hồ sơ nếu không đủ điều kiện (nếu có);

- Lập dự thảo giấy phép nếu hồ sơ đủ điều kiện; 

- Chuyển CV HCTH trình Tổ trưởng tổ Xây dựng.

Chuyên viên thụ lý

- 06 ngày

(Trường hợp bổ sung: 04 ngày)

- Phiếu đề xuất

- Dự thảo giấy phép.

- Dự thảo công văn bổ sung hoặc công văn trả hồ sơ (nếu có).

B4

- Chuyển Tổ trưởng tổ xây dựng kiểm tra hồ sơ và cho ý kiến vào phiếu đề xuất.

- Chuyển NV HCTH trình Phó Trưởng phòng.

Tổ trưởng tổ Xây dựng

1,5 ngày (trường hợp ký văn bản bổ sung, trả hồ sơ thì thực hiện trong 01 ngày)

- Phiếu đề xuất

 

B5

- Kiểm tra, phê duyệt Phiếu đề xuất

+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện, ký tắt GPXD.

+ Nếu cần bổ sung hoặc không đủ điều kiện giải quyết, ký tắt văn bản bổ sung hoặc trả hồ sơ.

- Chuyển CV HCTH trình Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

Phó trưởng phòng

02 ngày (trường hợp ký văn bản bổ sung, trả hồ sơ thì thực hiện trong 01 ngày)

 - Phiếu đề xuất

- Giấy phép

- Công văn bổ sung hoặc công văn trả hồ sơ (nếu có)

B6

 

 

 

 

 

 

 

- Kiểm tra, ký công văn bổ sung, công văn trả hồ sơ (nếu có)

- Ký giấy phép xây dựng và duyệt bản vẽ.

- Chuyển Văn thư Ủy ban nhân quận cho số GPXD, photo, đóng dấu và chuyển văn thư phòng QLĐT phát hành cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

 

Trình Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

04 ngày (trường hợp ký văn bản bổ sung, trả hồ sơ thì thực hiện trong 2,5 ngày).

- Phiếu đề xuất

- Giấy phép xây dựng

- Công văn bổ sung hoặc công văn trả hồ sơ (nếu có)

B7

 - Nhân bản, phát hành hồ sơ cho NV TN&GT HS.

-  Đề nghị NV TN&GT HS ký nhận sổ theo dõi hồ sơ

- Cập nhật thông tin trên phần mềm…

- Chuyển lưu hồ sơ.

CV HCTH

1/2 ngày

 

- Giấy phép

- Công văn bổ sung hoặc công văn trả hồ sơ (nếu có).

- Sổ theo dõi hồ sơ

- Phần mềm

 

 

 

Lưu ý

1. Thời gian chờ tổ chức giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu không tính trong tổng số thời gian giải quyết hồ sơ.

 

 

 

 

  2.  Đối với hồ sơ chỉnh sửa văn bản, Ủy ban nhân dân quận chuyển phòng Quản lý đô thị chỉnh sửa trong thời gian 01 ngày.

 

 

 

 

 

3. Ở mỗi bước công việc có thể tăng hoặc giảm thời gian, nhưng tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá 15 ngày đã quy định tại 1.4.

 

 

 

 

 

 

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm