THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI QUẬN
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Lĩnh vực:  
Tổng số: 296  
Tên thủ tụcLĩnh vựcFile đính kèm
9.THẨM ĐỊNH, THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP GDĐT thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở GD khác
Xem word online
10. THẨM ĐỊNH, THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC GDĐT thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở GD khác
Xem word online
11. SÁT NHẬP, CHIA, TÁCH TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP GDĐT thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở GD khác
Xem word online
12. SÁP NHẬP, CHIA TÁCH TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC GDĐT thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở GD khác
Xem word online
13. ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CỦA MẦM NON CÔNG LẬP GDĐT thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở GD khác
Xem word online
14. ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CỦA MẦM NON TƯ THỤC GDĐT thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở GD khác
Xem word online
5. Cấp Giấy chứng nhận các Lễ hội, hội nghị, các khu du lịch, chợ và bệnh viện do quận tổ chức và quản lý Nông nghiệp phát triển nông thôn
Xem word online
15. GIẢI THỂ TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP GDĐT thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở GD khác
Xem word online
6. Cấp Giấy chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống do quận cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Nông nghiệp phát triển nông thôn
Xem word online
7. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các bếp ăn tập thể trường học, cơ quan không thuộc thành phố cấp Giấy chứng nhận Nông nghiệp phát triển nông thôn
Xem word online
8. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các căn tin trường học, cơ quan không thuộc thành phố cấp Giấy chứng nhận Nông nghiệp phát triển nông thôn
Xem word online
16. GIẢI THỂ TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC GDĐT thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở GD khác
Xem word online
17. THẨM ĐỊNH, THÀNH LẬP TRƯỜNG TIỂU HỌC CÔNG LẬP GDĐT thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở GD khác
Xem word online
18. SÁP NHẬP, CHIA TÁCH TRƯỜNG TIỂU HỌC CÔNG LẬP GDĐT thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở GD khác
Xem word online
19. ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TIỂU HỌC CÔNG LẬP GDĐT thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở GD khác
Xem word online
20.GIẢI THỂ TRƯỜNG TIỂU HỌC CÔNG LẬP GDĐT thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở GD khác
Xem word online
21. THẨM ĐỊNH, THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CÔNG LẬP GDĐT thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở GD khác
Xem word online
22. SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CÔNG LẬP GDĐT thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở GD khác
Xem word online
24. GIẢI THỂ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ GDĐT thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở GD khác
Xem word online
25. CHO PHÉP NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ (BẬC HỌC MẦM NON) HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GDĐT thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở GD khác
Xem word online
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm