Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
(Website quận 2) - Ngày 14/07/2016 Bộ Y tế đã ký ban hành Kế hoạch số 693/KH-BYT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 13/TTg). I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước về ...
  Ban hành Nghi định 67/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện SX, KD thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế  (20/07)
  Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC  (20/07)
  Thông tư 03/2016/TT-BNNPTNT BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG, CẤM SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM; CÔNG BỐ MÃ HS ĐỐI VỚI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG, CẤM SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM  (20/07)
  Quyết định 1348/QĐ-BYT QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ  (20/07)
  Quyết định 805/QĐ-BYT QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI THỰC PHẨM NHẬP KHẨU VÀ HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỐI VỚI THỰC PHẨM XUẤT KHẨU THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ  (20/07)
Những thực phẩm bổ sung chất điện giải cho cơ thể
(Website quận 2) - Theo các chuyên gia, cách tốt nhất để bù đắp cho lượng chất điện giải cần thiết để duy trì cân bằng thể dịch trong cơ thể và hỗ trợ hoạt động của cơ và chức năng thần kinh đó là từ thực phẩm tự nhiên. Thực phẩm là nguồn rất giàu các chất điện giải cũng như các vitamin và các hợp chất quan trọng khác. Các chất điện giải như ...
  Đưa sản phẩm của hơn 6 triệu nông dân vào được cửa hàng  (20/07)

Tìm kiếm