Hội chợ Công Thương Duyên hải miền Trung – Bình Định 2018
Phòng Kinh tế quận 2 nhận được Công văn số 2783/SCT-QLXNK ngày 24/4/2018 của Sở Công Thương về mời tham gia Hội chợ Công Thương Duyên hải miền Trung – Bình Định 2018; Phòng Kinh tế quận 2 thông tin để doanh nghiệp được biết như sau: Hội chợ Công Thương Duyên hải miền Trung – Bình Định 2018 là hoạt động thuộc chương trình Khuyến công quốc gia ...
  Hội nghị "Đối thoại giữa Doanh nghiệp và Chính quyền thành phố" về lao động, việc làm, an toàn lao động và giáo dục nghề nghiệp  (08/05)
  Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - Yên Bái 2018  (08/05)
  Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên - An Giang  (08/05)
  Hội nghị "Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền thành phố" về lao động, tiền lương và BHXH  (13/03)
  Thông tin đào tạo và cấp Giấy chứng nhận an toàn trong kinh doanh khí  (28/01)
Tăng cường thực hiện Thông tư số 35/2015/TT-BCT ngày 27/10/2015 của Bộ Công thương
(Webiste quận 2) - Ngày 27/10/2015, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 35/2015/TT-BCT về “Quy định về bảo vệ môi trường ngành Công thương”. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương và các tổ chức, cá nhân khác ...
  Cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam  (16/03)
  Đăng ký tham gia Chương trình Bình ổn thị trường năm 2016 - Tết Đinh Dậu 2017 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  (07/01)
  Đăng ký tham dự Đối thoại giữa Doanh nghiệp với lãnh đạo Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh  (10/03)
  Giải pháp trọng tâm phát triển thương mại – dịch vụ  (11/12)

 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • KT-XH 9 thang 2014
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
Tìm kiếm