Tin tức sự kiện 25 Tháng Hai 2013 7:30:00 SA

Qui chế dân chủ cơ sở: "Thật cụ thể, rõ ràng, thiết thực, có phân công trách nhiệm thực hiện, chú trọng tuyên truyền"

 Ngày 23/02/2013, Quận ủy Quận 2 đã tổ chức Hội nghị tổng kết quy chế dân chủ cơ sở năm 2012 và triển khai chương trình công tác năm 2013. Đến tham dự của đồng chí Võ Ngọc Châu - Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy - Phó Ban Thường trực Quy chế dân chủ thành phố; đồng chí Mai Văn Luông - Trưởng Ban Dân vận cơ quan Nhà nước Ban Dân vận Thành phố; đồng chí Nguyễn Văn Sơn -  Phó Bí thư thường trực Quận ủy; đồng chí Bùi Văn Phúc - Trưởng Ban Dân vận quận ủy - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; đồng chí Hứa Ngọc Thảo - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - Phó Ban Chỉ đạo; cùng với sự tham gia của Thành viên Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở quận, phường, đại diện các Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các đoàn thể, các phòng, ban, trung tâm thuộc Ủy ban nhân dân quận.

Hội nghị bàn bạc về cách làm trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, chú trong việc triển khai quán triệt, phổ biến và thực hiện Công văn số 680-CV/TU của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Kết luận 65-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của địa phương, đơn vị; tăng cường công tác tập huấn, quán triệt phổ biến các văn bản về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; nhất là tăng cường công tác đối thoại với nhân dân thông qua thực hiện Kế hoạch số 113-KH/QU ngày 16/3/2010 của Ban Thường vụ Quận ủy về Chương trình "Nói và làm" với các nội dung đã tập trung như công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư các dự án, công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng và môi trường, các nội dung liên quan đến an sinh xã hội, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận. Hiện tại, quận có 51 khu phố, ấp (44 khu phố, 07 ấp) với 618 Tổ dân phố, Tổ nhân dân (548 Tổ dân phố, 70 Tổ nhân dân); trong đó có 17 khu phố, ấp với 214 Tổ dân phố trong diện giải tỏa (Khu đô thị mới Thủ Thiêm). Việc tổ chức nhân dân góp ý lãnh đạo phường, việc lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường được thực hiện chặt chẽ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận hướng dẫn cơ sở triển khai công tác lấy ý kiến đóng góp cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường; trong đó lấy phiếu tín nhiệm với 04 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường An Khánh, Bình Khánh, Thảo Điền, An Phú. Một số phường tổ chức đối thoại để dân phản ánh và góp ý với lãnh đạo phường (An Phú, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi). Qua thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tác động tích cực đến sự phát triển, đi lên của sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự tại địa phương, cụ thể: đối với những phường trong diện di dời, giải tỏa đã quan tâm công khai và thực hiện tốt chính sách bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư đã thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giảm được tình trạng khiếu kiện của dân. Những phường thuộc diện chỉnh trang đô thị được quan tâm lấy ý kiến dân việc thực hiện công trình Nhà nước và nhân dân cùng làm mà đặc biệt là nâng cấp, mở rộng đường, hệ thống thoát nước; các phường Bình Trưng Tây, Bình Trưng Đông, Thạnh Mỹ Lợi có nhiều công trình nhà nước và nhân dân cùng làm; Trong năm 2012 đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng công trình công cộng, xây dựng cơ sở hạ tầng với 13 công trình đang triển khai, đã có 407 hộ dân tham gia hiến 3.318m2 đất (ước tính 57,9 tỷ đồng) và đóng góp kinh phí ước 567 triệu đồng. Đã có 07 phường tổ chức chương trình "Nói và làm" đã tích cực giải quyết có kết quả 19/56 nội dung kiến nghị. Tuy nhiên, bên cạnh những chuyển biến tích cực, việc thực hiện Pháp lệnh 34/PL tại một số phường có những mặt khó khăn, hạn chế. Vệc rà soát, bổ sung quy ước Tổ dân phố ở một số nơi chưa kịp thời do chờ hướng dẫn cụ thể; Việc thực hiện các công trình nhà nước và nhân dân cùng làm còn gặp khó khăn ở một số công trình mở rộng, nâng cấp đường, hẻm với nguyên nhân là việc mở rộng đường ảnh hưởng đến diện tích sử dụng nên một số hộ còn đắn đo, nên dù chỉ còn một vài hộ dân chưa đồng thuận thì công trình vẫn chưa triển khai được. Việc triển khai quy chế dân chủ tại các khu chung cư còn hạn chế cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Quản lý, Ban Quản trị chung cư.

Tại Hội nghị, đồng chí Hứa Ngọc Thảo - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở có đóng góp ý kiến các cơ quan, đơn vị, các phường quan tâm chỉ đạo thực hiện các công việc trọng tâm: chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2013 đảm bảo đầy đủ, toàn diện, đối với những mặt còn hạn chế trong năm 2012 thì phải đề ra giải pháp khắc phục thật cụ thể, rõ ràng, thiết thực, có phân công trách nhiệm thực hiện; chú trọng tuyên truyền, phổ biến và đề ra phương hướng thực hiện dân chủ cơ sở ở phường theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban  Thường vụ Quốc hội khóa 11 một cách thường xuyên, liên tục, sâu rộng đến từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và nhân dân bằng nhiều hình thức và phương tiện khác nhau; chú trọng tổ chức thực hiện quy ước cộng đồng - đây là các chuẩn mực xử sự của các hộ gia đình, cá nhân trong tổ dân phố về phát triển kinh tế - xã hội, về thực hiện nếp sống văn hóa, về tổ chức việc cưới, việc tang, các lễ hội; về an ninh, trật tự, về bảo vệ các công trình công cộng, vệ sinh môi trường... do các hộ gia đình trong tổ dân phố bàn bạc, thống nhất biểu quyết và đề nghị Ủy ban nhân dân phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường thông qua, sau đó trình Ủy ban nhân dân quận công nhận và có giá trị thi hành; nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ dân phố định kỳ hàng quý, chất lượng tổ chức các hội nghị nhân dân 06 tháng/lần và tổ chức Hội nghị nhân adan mỗi năm 02 lần nhằm thông tin, công khai để dân biết, nhân dân bàn và quyết định, nhân dân tham gia ý kiến trước  khi cơ qua có thẩm quyền quyết định; Thành lập Tổ dân phố và triển khai thực hiện quy chế dân chủ tại các khu chung cư, khu dân cư mới. Bên cạnh đó, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận, phường phải thường xuyên quán triệt, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy định về dân chủ trong hoạt động cơ quan theo Nghị định số 71/1998/NĐ-CP của Chính phủ, theo đó, phải gắn thực hiện dân chủ cơ sở với cải cách hành chính, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm trước công việc và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức nghiêm đạt chất lượng. Lắng nghe và Tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ sở dân chủ đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy (Phó Ban Thường trực Quy chế dân chủ thành phố) hứa sẽ chỉ đạo rốt ráo việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại quận có một số vấn đề cần tăng cường hơn nữa quy chế dân chủ cơ sở, chú trọng công tác thực hiện tại các khu chung cư mới, quản lý chợ truyền thống, chợ mới xây dựng, tại các trường học cần lắng nghe tiếng nói của học sinh, phụ huynh; sinh hoạt tổ dân phố cần đa dạng và có chiều sâu... phải thực hiện quy chế dân chủ xuất phát từ cơ sở thực tiễn tại từng địa phương. Phương hướng trọng tâm thời gian tới, là Ban Dân Vận Quận ủy 2 cần xây dựng Chương trình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2013 phải thật cụ thể, chi tiết và tổ chức Hội nghị cấp ủy về vai trò cấp ủy về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở để cùng có giải pháp thực hiện tốt hơn nữa vế quy chế dân chủ cơ sở.

CCHC

 

 

 

 


Số lượt người xem: 4019    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm