Tin tức sự kiện 15 Tháng Tư 2013 6:35:00 CH

Kiểm tra công vụ kể từ ngày 15/4/2013

 Thực hiện Kết luận số 08-KL/QU ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Ban Thường vụ Quận ủy về các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau khi kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận năm 2013, nhằm kiểm tra đánh giá việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của các phòng ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân 11 phường và của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý, Ủy ban nhân dân quận xây dựng kế hoạch kiểm tra công vụ với nội dung chú trọng các vấn đề: Việc xây dựng và thực hiện quy chế tổ chức hoạt động, nội quy của các phòng ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân 11 phường; việc phân công trách nhiệm phụ trách của lãnh đạo trong từng cơ quan, đơn vị; việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo ý kiến phân công, chỉ đạo của cấp trên; Việc sử dụng biên chế được giao, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên; Việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức theo Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ; Kiểm tra trang phục, thẻ cán bộ, công chức, viên chức, văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức viên chức theo quy định tại điều 5, 7, 8, 9 Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ; Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ hành chính; quản lý văn bản và hồ sơ công việc; trao đổi thông tin; bảo vệ bí mật nhà nước và công tác lưu trữ.

Theo Kế hoạch, đối tượng được kiểm tra là các phòng ban, đơn vị và Ủy ban nhân dân 11 phường được giao quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên; Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của các phòng ban, đơn vị và Ủy ban nhân dân 11 phường có liên quan đến trách nhiệm thực hiện công vụ.

cchc


Số lượt người xem: 2590    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm