Tin tức sự kiện 16 Tháng Tư 2013 9:25:00 SA

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, xử lý trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn Quận 2

 Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, vai trò trách nhiệm người đứng đầu, của cán bộ, công chức, khắc phục ngay các nội dung Kết luận sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Thường vụ Quận ủy, của các cấp ủy Đảng cần chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân để việc triển khai quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị của quận được thực hiện đúng quy định, đưa công tác quản lý trật tự xây dựng đi vào nề nếp, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, xử lý trong công tác quản lý  trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn Quận 2.

Theo đó, Ban Thường vụ quận ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng bộ thực hiện một số nội dung trọng tâm:

Một là, Các cấp ủy Đảng tăng cường công tác lãnh đạo, ban hành nghị quyết hoặc kế hoạch chuyên đề và phân công trách nhiệm cụ thể trong cấp ủy và hệ thống chính trị; tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn, khi xảy ra vi phạm chỉ ra được người chịu trách nhiệm.

Hai là, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể quận, phường tăng cường công tác phối hợp trong công tác giám sát, đẩy mạnh vận động, tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn quận cùng tham gia quản lý và thực hiện quy hoạch Quận 2, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, lồng ghép với các nội dung xây dựng khu phố, tổ dân phố văn hóa, cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa; xây dựng, nâng cao chất lượng các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư về quản lý trật tự xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị; theo đó, kịp thời đề xuất biểu dương khen thưởng và nhân rộng những mô hình, cách làm sáng tạo, có hiệu quả.

Ba là, Ủy ban nhân dân quận khẩn trương ban hành kế hoạch về tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về san lấp, lấn chiếm sông rạch, xây dựng không phép, trái phép, hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm an toàn trật tự đô thị trên địa bàn, trong đó:

- Xác định trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành chung cho công tác này là cả hệ thống chính trị từ quận đến phường; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng phòng, ban, đơn vị chức năng có liên quan trong triển khai thực hiện từng nội dung của kế hoạch.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật các quy định pháp luật về đất đai, xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đô thị, trật tự lòng, lề đường, chấp hành các quy định về quy hoạch, cấp phép xây dựng, các biện pháp xử lý đối với các hành vi vi phạm với nội dung và hình thức phong phú, như tuyên truyền miệng, tờ rơi, trên hệ thống loa phát thanh, Bản tin và Website Quận 2, phù hợp đến từng cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, từng hộ gia đình và mỗi người dân để cùng chính quyền quản lý quy hoạch đảm bảo công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận đi vào nề nếp, thúc đẩy quá trình đô thị hóa của quận phù hợp với quy hoạch.

- Triển khai công bố kịp thời các đồ án quy hoạch đô thị và quy hoạch lộ giới các tuyến đường trên địa bàn phường đã được phê duyệt; tổ chức cắm biển lộ giới quy hoạch các tuyến đường, hẻm; xác định ranh mốc và có kế hoạch lộ trình đầu tư theo quy hoạch đối với các công trình công cộng, phúc lợi để người dân biết, phối hợp quản lý và thực hiện quy hoạch.

- Chỉ đạo tập trung rà soát, đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết đô thị tỷ lệ 1/2000 các khu dân cư hiện hữu tại các phường và xác định các địa điểm để triển khai thí điểm chỉnh trang đô thị (phường Thảo Điền, phường Thạnh Mỹ Lợi) cho phù hợp với tình hình thực tế, giúp người dân ổn định cuộc sống và thực hiện đúng quy hoạch.

- Chấn chỉnh trong công tác thực hiện thủ tục hành chính về cấp phép xây dựng và các thủ tục có liên quan đến quản lý trật tự xây dựng đô thị phải đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, giảm phiền hà cho nhân dân nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan chuyên môn.

- Tăng cường trách nhiệm của lực lượng chức năng để đảm bảo quy trình phối hợp các đơn vị phối hợp theo nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; nhất là tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm trong các ngày nghỉ, ngày lễ.

Bổ sung công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự lòng lề đường là một tiêu chí thi đua đối với các phường để bình xét các danh hiệu thi đua hàng năm; kịp thời khen thưởng, biểu dương những cá nhân, tập thể thực hiện tốt, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là trong xử lý trách nhiệm cá nhân người đứng đầu.

Bốn là, Giao Đảng ủy 11 phường chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường xây dựng cụ thể kế hoạch tăng cường tăng cường công tác chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, thanh tra, xử lý kịp thời, đúng pháp luật mọi hành vi vi phạm về trật tự xây dựng đô thị. Trong đó, phân công cụ thể: về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng quy hoạch đô thị, xây dựng đúng giấy phép xây dựng, mẫu nhà được phê duyệt; về công tác phối hợp, hỗ trợ giữa các phòng ban, ban ngành thuộc quận, đoàn thể phường trong kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, đối với các trường hợp tự xây dựng không đúng quy hoạch phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định pháp luật và buộc phải tháo dỡ ngay vô điều kiện để hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại của người dân và xã hội; về triển khai công bố công khai các đồ án quy hoạch chi tiết, quy hoạch lộ giới trên địa bàn phường đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; kịp thời tổ chức rà soát các quyết định xử lý vi phạm hành chính còn tồn đọng, chưa xử lý dứt điểm để có kế hoạch tổ chức vận động, tuyên truyền tháo dỡ và thực hiện cưỡng chế hành chính theo quy định.

Năm là, Cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các phòng, ban, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thường xuyên kiểm tra chặt chẽ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; chịu trách nhiệm đối với vai trò của người đứng đầu trong trường hợp chỉ đạo xử lý không kiên quyết, kịp thời và triệt để dẫn đến vụ việc vi phạm phức tạp; tùy theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm Ủy ban nhân dân quận thực hiện xử lý kỷ luật theo quy định, báo cáo kết quả xử lý cho Ban Thường vụ Quận ủy.

           Sáu là, Giao Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và Ban Dân vận Quận ủy theo dõi việc triển khai thực hiện chỉ thị này, định kỳ hàng tháng, quý tổ chức sơ kết báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Quận ủy; tổ chức hội nghị đánh giá, sơ kết quá trình tổ chức thực hiện chỉ thị này trong tháng 6/2013.

cchc


Số lượt người xem: 4104    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm