Tin tức sự kiện 28 Tháng Năm 2013 5:10:00 CH

Câu lạc bộ Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh quận 2 tổ chức tọa đàm chuyên đề “Đấu tranh với các quan điểm sai trái”

(Website quận 2)-Ngày 05/4/2013, tại Trung tâm Hành chính quận 2, Câu lạc bộ Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quận 2 tổ chức buổi tọa đàm với chuyên đề “Đấu tranh với các quan điểm sai trái”, đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, đồng chí Nguyễn Văn Trọng, UVTV – Trưởng ban Tổ chức Quận ủy, đồng chí Trương Minh Nhàn, UVTV – Trưởng Công an quận 2, đồng chí Trần Đoàn Trung, UVTV – Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quận 2 cùng 27 đồng chí là bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở, các đồng chí trong Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ tham dự. Tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, sôi nổi, thẳng thắn, làm rõ thêm nhận thức về đấu tranh với những quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch.

1. Nhận diện những quan điểm sai trái:

Qua các phát biểu tại buổi tọa đàm, có thể khái quát nhận diện một số vấn đề:

- Lợi dụng việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, các thế lực thù địch đã cố tình rêu rao, cổ xúy đòi từ bỏ việc lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, đòi đa nguyên chính trị - đa đảng đối lập, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, thúc đẩy tư nhân hóa nền kinh tế, tiêm nhiễm lối sống cơ hội, thực dụng.

- Các quan điểm sai trái được thể hiện thông qua việc đòi phi chính trị hóa quân đội, đòi bỏ điều 4 Hiến Pháp quy định vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng cộng sản Việt Nam, rêu rao vấn đề dân chủ, nhân quyền.

- Các thế lực thù địch, đối tượng phản động đẩy mạnh liên kết, tăng cường kích động biểu tình, gây mất đoàn kết.

- Đòi tam quyền phân lập, đặt nhân quyền cao hơn chủ quyền, đa nguyên đa đảng, đổi tên nước.

- Lợi dụng một số vụ án tham nhũng để kích động nhân dân, viết bài nói xấu chế độ, nói xấu lãnh đạo, gây mất đoàn kết nội bộ.

2. Bản chất của những quan điểm sai trái:

Các thành viên tham gia tọa đàm đã phân tích cho thấy, thực chất các quan điểm, luận điệu mà các thế lực thù địch và một số phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất về chính trị cố tình tuyên truyền dù dưới hình thức nào, mềm mỏng hoặc cứng rắn thì đều là sai trái, phản khoa học, bóp méo sự thật với mục đích cuối cùng là xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, thay đổi thể chế chính trị, tạo ra sự bất ổn về chính trị và xã hội, đồng thời tìm kiếm cơ hội để nước ngoài can dự vào công việc nội bộ của đất nước ta. Tất cả những điều đó hoàn toàn không vì lợi ích của dân tộc, của đất nước, hoàn toàn xa lạ với truyền thống và bản sắc văn hóa của dân tộc ta.

3. Đấu tranh với những quan điểm sai trái:

- Thống nhất cao về vai trò và công lao của Đảng ta đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hơn 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn dân tộc ta đã giành được những thắng lợi vẻ vang, chói lọi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất, xây dựng đất nước và bảo vệ toàn vẹn Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cùng với công cuộc đổi mới, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã và đang sánh vai cùng các nước trên thế giới, tham gia tích cực và khẳng định vai trò quan trọng trong các định chế kinh tế, chính trị thế giới và khu vực. Người dân Việt Nam hôm nay đã thật sự làm chủ, tự do cống hiến và phát triển về mọi mặt trên chính quê hương của mình – một đất nước độc lập, tự chủ, hòa bình và ổn định, đồng thời tham gia vào quá trình giao lưu, hội nhập kinh tế - văn hóa thế giới. Thành quả rực rỡ ngày hôm nay, một lần nữa khẳng định vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng là bài học lớn của lịch sử Đảng và lịch sử dân tộc và là niềm tự hào chính đáng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, là minh chứng hùng hồn về sự vận dụng một cách đúng đắn, sáng tạo lý luận cách mạng, khoa học của Chủ nghĩa Mác-lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn Tư bản chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan và điều kiện thực tiễn của đất nước. Thành quả đó kết tinh từ sự hy sinh của biết bao thế hệ đảng viên, từ sự cảm phục, đồng thuận và hưởng ứng của quần chúng nhân dân vì tính đúng đắn, nhân văn của con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Thực tế, Đảng Cộng sản Việt Nam không giành giật quyền lãnh đạo đất nước mà đó là nhiệm vụ do nhân dân, dân tộc giao phó. Và, Đảng không có một lợi ích riêng tư nào ngoài lợi ích của đất nước, của dân tộc và của giai cấp.

Để đấu tranh với những quan điểm sai trái, tại buổi tọa đàm, các thành viên Câu lạc bộ đã nêu ra một số giải pháp, cụ thể:

- Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải tích cực nghiên cứu, học tập, trang bị lý luận làm cơ sở củng cố niềm tin vững chắc, nâng cao sức đề kháng, năng lực đấu tranh với các quan điểm, luận điệu sai trái.

- Cần phải bảo vệ bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, xử lý tham nhũng, tiêu cực; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ.

- Phải có phương thức đấu tranh phù hợp, hiệu quả hơn.

- Luôn đề cao, thấm nhuần tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; giáo dục chủ nghĩa yêu nước, về mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Cần thiết phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước.

- Mỗi cán bộ, đảng viên phải là người tuyên truyền viên để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nhận thức đúng nhưng phải có tình cảm, niềm tin nếu không sẽ nghĩ khác, nói khác, làm khác; cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, “ít ham muốn về vật chất”.

- Phải có chính kiến đấu tranh đối với những quan điểm sai trái xuất phát từ chính những người đảng viên, xem xét dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường tuyên truyền những thành tựu về chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng hơn 80 năm qua.

- Thường xuyên bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, đảng viên; cấp ủy quan tâm đến công tác tư tưởng trong sinh hoạt chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo vệ bí mật Đảng, Nhà nước, xử lý kỷ luật nghiêm những phát ngôn không đúng.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tham dự tọa đàm, đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Phó Bí thư Thường trực, đánh giá cao việc tổ chức, sự cần thiết, hữu ích của sinh hoạt Câu lạc bộ Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - đây là cơ hội để cán bộ, đảng viên nhất là các đồng chí đứng đầu cấp ủy tiếp cận một cách thực tế, gần gũi, có hiệu quả các vấn đề lý luận. Đồng chí cũng đề nghị Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ nghiên cứu cách thức chuẩn bị, tổ chức để nâng cao chất lượng qua từng buổi sinh hoạt, mời gọi sự tham gia rộng rãi của cán bộ, đảng viên, những người quan tâm đến công tác tư tưởng – lý luận; đồng thời sau mỗi lần sinh hoạt cần đúc kết thành những sản phẩm tuyên truyền, lý luận để phổ biến trong toàn đảng bộ.

 

Nguồn: Ban Tuyên Giáo

  


Số lượt người xem: 2153    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm