Tin tức sự kiện 18 Tháng Chín 2013 9:50:00 SA

Đề án quy hoạch các vị trí cổ động chính trị-kinh tế-xã hội

(Website Quận 2)- Uỷ ban nhân dân quận 2 vừa có đề án quy hoạch các vị trí cổ động chính trị-kinh tế-xã hội trực quan ngoài trời giai đoạn 2013 – 2015 trên địa bàn.

Thực trạng các vị trí cổ động chính trị hiện có là quận 2 đang trong quá trình đô thị hoá, các tuyến đường chính, đường nội bộ tại các cụm dân cư về cơ bản đã được hình thành, đa số là các tuyến đường mới đều tập trung đông dân cư. Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, được lãnh đạo Quận Ủy, Ủy ban nhân dân quận quan tâm, theo dõi, đặc biệt vào các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị lớn của quận, Tuy nhiên hiện tại toàn quận chỉ có 34 vị trí đã được dựng bảng cổ động trực quan nằm rải rác trên các tuyến đường, chưa được quy hoạch tổng thể và chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do đó, việc tuyên truyền cổ động chính trị, kinh tế, xã hội trực quan trên địa bàn quận chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Nhu cầu cần thiết phải quy hoạch các vị trí cổ động chính trị là hệ thống cổ động trực quan trên địa bàn quận phát huy có hiệu quả tác dụng tuyên truyền, cổ động trực quan đáp ứng yêu cầu phục vụ chính trị của quận và thành phố trong giai đoạn 2013 – 2015; tiếp tục kế thừa và phát triển trong các giai đoạn tiếp theo, yêu cầu phải có sự thống nhất về quy hoạch và thực hiện một cách đồng bộ, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền cổ động, cũng như tranh thủ nguồn lực từ việc xã hội hóa hoạt động cổ động chính trị có kết hợp quảng cáo thương mại trên địa bàn quận 2. Trên cơ sở thực trạng hiện có và nhu cầu thực tế, việc quy hoạch hệ thống cổ động trực quan trên địa bàn quận là hết sức cần thiết. Đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên truyền, cổ động chính trị và thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tuyên truyền, quảng cáo trên địa bàn theo quy định pháp luật, đồng thời góp phần cải tạo cảnh quan đô thị. Tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý để thực hiện việc xã hội hóa hoạt động tuyên truyền cổ động, kết hợp quảng cáo thương mại phù hợp với sự phát triển đô thị và tạo nguồn thu ngân sách để hỗ trợ cho các hoạt động văn hóa, xã hội và đặc biệt thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đã được đề ra.

Nội dung quy hoạch Cơ sở pháp lý để lập quy hoạch: Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012; Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND ngày 05/6/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyên tắc lập quy hoạch: Các vị trí quy hoạch phải đảm bảo mỹ quan đô thị, tuân thủ các quy định về bảo vệ hành lang an toàn giao thông và an toàn lưới điện, hạ tầng kỹ thuật hạ tầng đô thị (trên không, trên mặt đất và dưới mặt đất), đảm bảo không che khuất biển báo, đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng, giữ gìn hệ thống mảng cây xanh. Tuân thủ các quy định của pháp luật về quảng cáo, xây dựng, giao thông, hành lang an toàn lưới điện và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Đảm bảo sự thống nhất về mặt quản lý nhà nước giữa các cơ quan, ban ngành liên quan  để có sự phối hợp quản lý đồng bộ, chặt chẽ và là căn cứ pháp lý để thực hiện việc cấp phép và xử lý vi phạm trong hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, quảng cáo thương mại. Đảm bảo tính công khai, minh bạch và tính khả thi khi ban hành. Ưu tiên dành quỹ đất công do nhà nước trực tiếp quản lý và quỹ đất công trình công cộng để quy hoạch vị trí cổ đồng chính trị, kết hợp quảng cáo thương mại nhằm tạo nguồn thu để thực hiện công tác tuyên truyền cổ động hoặc xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ nhân dân trên địa bàn. Xác định vị trí ưu tiên, có tầm nhìn thuận lợi và là cửa ngõ của quận để thực hiện việc cổ động nhằm giới thiệu quận 2, đảm bảo truyền tải đầy đủ các yêu cầu của hoạt động tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của quận; kỷ niệm các ngày lễ lớn; các chính sách an sinh xã hội. Hình thức cổ động trực quan phải được thiết kế đa dạng, phù hợp với từng vị trí, địa hình, địa vật cụ thể bằng các hình thức như trụ pano; hộp đèn; băng rôn; cờ phướn; baner... Khuyến khích sử dụng, áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại trong việc thực hiện các hình thức cổ động trực quan, quảng cáo thương mại để đảm bảo độ bền lâu dài.

Vị trí, nội dung và hình thức thực hiện qui hoạch: Cổng chào vào Trung tâm Hành chính quận: Được dựng ngang đường Phan Văn Đáng, tại ngã 3 Phan Văn Đáng và đường Đồng Văn Cống. Vật liệu sử dụng khung thép. Có bảng thông tin điện tử LED và trang trí cờ, đèn, khẩu hiệu. Cổng chào vào khu dân cư  phường Thạnh Mỹ Lợi (hiện đã có) được dựng ngang đường Trương Gia Mô, tại ngã 3 đường Trương Gia Mô và đường Nguyễn Thị Định. Vật liệu sử dụng khung thép. Có bảng thông tin điện tử LED và trang trí cờ, đèn, khẩu hiệu.

Nội dung tuyên truyền: khẩu hiệu tuyên truyền chung về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận. Bảng điện tử được thiết kế phía dưới khẩu hiệu tuyên truyền chính, không sử dụng âm thanh và kích thước bằng hoặc không vượt quá 2 lần diện tích khẩu hiệu, nội dung được chạy chữ về kết quả một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng đã đạt được; khẩu hiệu tuyên truyền theo chỉ đạo của thành phố về tháng, quý, năm; kết hợp việc sử dụng logo của nhà tài trợ trong việc thực hiện đầu tư hoặc sử dụng để quảng cáo thương mại.

Pano, hộp đèn dành riêng để cổ động chính trị: Qui hoạch 21 vị trí trên 03 tuyến đường và khu Trung tâm Hành chánh quận. Chủ động thực hiện việc tuyên truyền, cổ động chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước; về tình hình triển kinh tế - xã hội, kết hợp tuyên tuyền các hoạt động mang tính phong trào của các cơ quan ban ngành (tuyên truyền phòng, chống ma túy, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống các dịch bệnh, cổ động các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…). Cụ thể khu trung tâm hành chính quận: 04 trụ pano (6m x 16m). Tuyến đường Nguyễn Duy Trinh: 05 trụ hộp đèn (2m x 4m); 03 trụ panô (2m x 4m).Tuyến đường Lê Văn Thịnh: 05 trụ hộp đèn (2m x 4m). Tuyến đường Lương Định Của: 02 trụ hộp đèn (2m x 4m); 02 trụ panô 3m x 16m).

Panô, hộp đèn cổ động chính trị có kết hợp quảng cáo thương mại: Qui hoạch trên 06 tuyến đường, với 81 vị trí (16 bảng quảng cáo thương mại, 24 bảng cổ động chính trị kết hợp thương mại, 41 bảng cổ động chính trị). Ngoài việc thực hiện tuyên truyền, cổ động chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước; về tình hình triển kinh tế - xã hội, phần lớn thời gian còn lại để thực hiện việc xã hội hóa từ quảng cáo thương mại, tạo nguồn thu cho ngân sách. Kinh phí thu được để đầu tư xây dựng một số hạn mục trong thiết chế văn hóa, thể thao. Cụ thể Tuyến đường Song hành Xa lộ Hà Nội: 02 trụ panô (3m x 9m) cổ động chính trị kết hợp quảng cáo thương mại. Tuyến đường Xa lộ Hà Nội: 09 trụ cổ động chính trị, quảng cáo thương mại, kết hợp cổ động chính trị và quảng cáo thương mại gồm 06 trụ pano (10m x 20m) và 03 trụ pano (6m x 16m). Tuyến đường Vành Đai Đông: 10 trụ pano cổ động chính trị kết hợp thương mại (6m x 16m). Tuyến đường Đồng Văn Cống: 18 trụ hộp đèn cổ động chính trị, kích thước (2m x 4m). Tuyến đường Trần Não: 05 trụ pano quảng cáo thương mại gồm 03 trụ (10m x 20m), 01 trụ (5m x 10m) và 01 bảng ốp tường (8m x 16m); 14 trụ cổ động chính trị kết hợp thương mại gồm 01 trụ panô (6m x 16m) và 13 trụ hộp đèn (2m x 4m). Tuyến đường dẫn Cầu Thủ Thiêm: 02 trụ panô cổ động chính trị kết hợp thương mại (10m x 20m). Tuyến đường Nguyễn Thị Định: 05 trụ quảng cáo thương mại gồm 04 trụ pano (10m x 20m) và 01 bảng ốp tường (6m x 8m); 08 trụ hộp đèn cổ động chính trị (2m x 4m).

Băng rôn: Quy hoạch tổng cộng 28 điểm tại các vị trí trên 09 tuyến đường và các khu vực công cộng. Thực hiện các khẩu hiệu tuyên truyền về chào mừng các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, khẩu hiệu tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, ban ngành, đoàn thể…Để đảm bảo hiệu quả tuyên truyền và mỹ quan đô thị, tất cả các vị trí quy hoạch treo băng rôn đều phải tiến hành trồng trụ riêng, không sử dụng cột điện, cột đèn, cây xanh… có sẵn. Tiêu chuẩn, kích thước, vật liệu, quy cách của trụ treo băng rôn phải tuân thủ theo qui định của ngành Văn hóa.  Ủy ban nhân dân các phường chịu trách nhiệm quy hoạch các điểm treo băng rôn tại trụ sở Ủy ban, trụ sở Ban điều hành khu phố, đường vào khu dân cư, chung cư từ 2 đến 3 điểm, theo mẫu chung của quận và trình Ủy ban nhân dân quận phê duyệt trước khi thực hiện. Các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tuyên truyền, cổ động, quảng bá thương mại bằng hình thức băng rôn ngang (sau khi được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép), phải được Ủy ban nhân dân quận chấp thuận (thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin quận). Trung tâm Văn hóa quận được giao trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện các công việc như: in ấn, treo, tháo băng rôn để đảm bảo đúng quy định về số lượng, chất lượng, hình thức, địa điểm, thời gian. Nguồn kinh phí thực hiện do các đơn vị có nhu cầu tuyên truyền cổ động, quảng bá thương mại chi trả thông qua hình thức hợp đồng. Cụ thể Tiểu đảo chân cầu Sài Gòn vào đường Quốc Hương, phường Thảo Điền: 1 điểm. Ngã 4 Trần Não - Quốc Hương (Doanh trại quân đội K18), phường Thảo Điền: 1 điểm. Vòng xoay Trần Não hướng ra xa lộ Hà Nội, phường Bình An: 2 điểm. Đường vào UBND phường Bình An: 1 điểm. Hội LHPN quận, đường Lương Định Của, phường An Phú: 1 điểm. Cây xăng An Phú, đường Nguyễn Thị Định, phường An Phú: 1 điểm. Chân cầu Giồng Ông Tố, ngã 3 Nguyễn Thị Định - Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây: 1 điểm. Đền anh hùng liệt sỹ Bình Trưng, phường Bình Trưng Tây: 1 điểm. Đường vào chung cư Bình Trưng, đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông: 1 điểm. Trường Cao đằng nghề quận 2, đường Lê Văn Thịnh: 1 điểm. Cổng Bệnh viện quận: 2 điểm. Trước Trung tâm Văn hóa, Thể thao Cát Lái, đường Nguyễn Thị Định: 1 điểm. Vòng xoay cầu Phú Mỹ, phường Thạnh Mỹ Lợi: 1 điểm. Bến phà Cát Lái, phường Cát Lái: 1 điểm. Kho bạc Nhà nước quận 2: 1 điểm. Trung tâm Hành chính quận: trước cổng UBND quận: 2 điểm. Chung cư B27, phường An Phú: 1 điểm. Đường Giang Văn Minh, phường An Phú: 1 điểm. Vòng xoay Cát Lái - Xa lộ Hà Nội ra Mai Chí Thọ (gần chùa Minh Đăng Quang): 1 điểm. Vòng xoay Nguyễn Thị Định – Đồng Văn Cống, phường Cát Lái (cà phê Hoàng Mai): 1 điểm. Trường tiểu học Thạnh Mỹ Lợi, phường Thạnh Mỹ Lợi: 1 điểm. Ngã 4 Lương Định Của - Mai Chí Thọ, phường An Phú: 2 điểm. Chợ Bình Khánh, phường Bình Khánh: 2 điểm.

Về nội dung thực hiện cờ đuôi nheo (cờ Đảng, cờ Tổ quốc): quy hoạch tổng cộng trên 12 tuyến đường với 600 lá cờ. Hình thức treo bằng khung sắt được lắp đặt trên các cột đèn đường, trụ điện có sẵn (đã được khảo sát trên thực tế). Kích thước cờ 2,2m x 0.8m, đuôi cờ cách mặt đất từ 1m đến 1,5 mét. Chất liệu bằng vải nilon không phai màu. Ngoài việc phục vụ công tác tuyên truyền cổ động chính trị. Các vị trí qui hoạch còn được dành để kết hợp thực hiện việc tuyên truyền, cổ động, quảng bá thương mại bằng hình thức băng rôn dọc cho các đơn vị, doanh nghiệp khi có yêu cầu (sau khi được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép). Trung tâm Văn hóa quận được giao trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện các công việc như: in ấn, treo, tháo băng rôn theo thỏa thuận hợp đồng để đảm bảo đúng quy định về số lượng, chất lượng, hình thức, địa điểm, thời gian.

Nguồn kinh phí thực hiện do các đơn vị có nhu cầu tuyên truyền cổ động, quảng bá thương mại chi trả thông qua hình thức hợp đồng. Cụ thể: Trung tâm Hành chính quận (đường Phan Văn Đáng và đường Trương Văn Bang): 43 lá; Cờ phướn màu trang trí tại Trung tâm Hành chính quận: 240 lá; - Tuyến đường Nguyễn Văn An (đoạn từ bờ sông Sài Gòn vào Quận Ủy): 8 lá; Tuyến đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Nguyễn Thị Định đến Nguyễn Tuyển): 50 lá; Tuyến đường Lương Định Của (đoạn từ Mai Chí Thọ đến cầu ông Tranh): 53 lá; Tuyến đường Song Hành (đoạn từ Trần Não đến đường Nguyễn Hoàng): 29 lá; Tuyến đường Xa lộ Hà Nội (đoạn từ cầu Sài Gòn đến cầu Rạch Chiếc): 130 lá; Tuyến đường Đồng Văn Cống (đoạn từ đường Mai Chí Thọ đến Thi Hành Án quận 2): 80 lá; Tuyến đường Trần Não (đoạn từ đường Lương Định Của đến cầu Sài Gòn): 80 lá; Tuyến đường dẫn cầu Thủ Thiêm (đoạn từ cầu Thủ Thiêm đến đường Lương Định Của): 30 lá; Tuyến đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến kho Đội CSGT và đoạn từ Nhà Văn hóa phường Cát Lái đến ngã 3 Lê Văn Thịnh): 35 lá; Tuyến đường ven sông Sài Gòn (thuộc phường Thủ Thiêm): 12 lá; Tuyến đường Công viên đầu Hầm vượt sông Sài Gòn: 50 lá.

Tổ chức thực hiện giai đoạn 2013 - 2014: Kiểm tra sửa chữa, thay thế hệ thống cổ động trực quang hiện có, đặc biệt là hệ thống pano hộp đèn 2 mặt (2m x 3m). Thực hiện công tác lắp đặt dụng cụ treo cờ đuôi nheo tại các tuyến đường trọng điểm như: Đồng Văn Cống, Phan Văn Đáng, Nguyễn An, Trương Văn Bang để đảm bảo tính nghiêm túc, thẩm mỹ phục vụ các ngày lễ, tết, các đợt sinh hoạt chính trị của quận. Thực hiện công tác xây dựng các trụ treo băng rôn tại Trung tâm Hành chính quận, tiểu đảo chân cầu sài gòn, ngã tư Trần Não-Lương Định của, ngã tư Mai Chí Thọ-Lương Định Của, ngã ba cần Giồng Ông Tố, vòng xoay Nguyễn Thị Định-Đồng Văn Cống. Tổ chức thực hiện thí điểm việc xã hội hóa công tác tuyên truyền, kết hợp quảng cáo thương mại tại các vị trí cổ động trực quang trên đường Song hành Hà Nội và đường Xa Lộ Hà Nội. Sửa chữa, gia cố lại hệ thống dụng cụ treo cờ đuôi nheo tại tuyến đường Trần Não. Xây dựng quy trình thực hiện công tác cổ động trực quan theo đúng quy định của pháp luật và tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Kêu gọi đầu tư xã hội hóa cổng vào Trung tâm hành chính quận có màn hình LED. Giai đoạn 2014 - 2015: Tiếp tục xây dựng toàn bộ hệ thống trụ treo băng rôn và dụng cụ treo cờ đuôi nheo trên các tuyến đường theo quy hoạch. Xây dựng cổng chào vào Trung tâm hành chính với công nghệ kỹ thuật hiện đại. Xây dựng hoàn thiện hệ thống panô cổ động chính trị từ nguồn thu được của việc xã hội hóa công tác tuyên truyền kết hợp quảng cáo thương mại và một phần từ ngân sách nhà nước.

CCHC


Số lượt người xem: 4107    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm