Tin tức sự kiện 01 Tháng Mười Một 2013 11:05:00 SA

Giám sát đời sống người dân sau tái định cư: cần phương châm “tổ chức tái định cư trước, di dời giải tỏa sau”, cấp giấy chứng nhận đạt 80%

(Website Quận 2)-Ngày 30/10/2013, Hội đồng nhân dân thành phố TP HCM đã tổ chức Đoàn giám sát đời sống người dân sau tái định cư giai đoạn 2007 – 2012 tại địa bàn quận 2.

Theo báo cáo, đời sống người dân tái định cư theo thẩm quyền quận chỉ đạo điều hành công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư các dự án trọng điểm trên địa bàn đảm bảo tiến độ bồi thường thu hồi đất các dự án theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, quận 2 đã ban hành Kế hoạch về tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận 2 theo từng năm. Theo Kế hoạch đề ra, đã phân định rõ trách nhiệm của từng phòng ban đơn vị, Ủy ban nhân dân phường, chủ đầu tư dự án và đề nghị các ngành, các cấp huy động cả hệ thống chính trị cùng phối hợp, hổ trợ thực hiện, về tiến độ thời gian hoàn thành của từng công đoạn bồi thường, thu hồi đất nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Trên cơ sở đó, Thủ trưởng các phòng ban đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường tiến hành lập kế hoạch chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hồ trợ và tái định cư các dự án thuộc lĩnh vực và địa bàn quản lý. Thông qua cơ chế hoạt động của Tổ liên ngành giải quyết vướng mắc khu đô thị mới Thủ Thiêm và phối hợp các Sở ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận đã chủ động đề nghị và được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận nhiều chủ trương quan trọng tạo thuận lợi hơn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân tái định cư. Về thông tin tuyên truyền phổ biến kế hoạch đến người dân để thực hiện chăm lo đời sống ngưòi dân sau tái định cư: Ngoài việc hướng dẫn, giải thích trực tiếp của cán bộ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận, Ủy ban nhân dân quận thường xuyên tổ chức tuyên truyền công khai về chủ trương chính sách các dự án trọng điểm bằng hệ thống loa phát thanh, Trang thông tin điện tử quận, Tờ tin quận 2, tờ bướm ... để người dân thuộc diện phải di dời hiểu và chấp hành.

Tiến độ thực hiện các khu tái định cư trên địa bàn quận: Tính đến nay, Ủy ban nhân dân quận 2 đã thực hiện bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư để thu hồi đất cho 152 dự án, tổng số hồ sơ bồi thường là 27.530 hồ sơ. Đa số các hộ dân chọn hình thức nhận tiền bồi thường và tự lo nơi ở mới. Ước tính chỉ có khoảng 5.500 trường hợp đăng ký tái định cư. Để đáp ứng nhu cầu tái định cư cho các hộ dân, Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất chủ trương xây dựng 16 khu tái định cư và hoán đổi nền đất, căn hộ chung cư trong các dự án nhà ở, trong đó, có 13 khu tái định cư đã hoàn thành cơ sở hạ tầng và xã hội, 03 khu tái định cư đang triển khai thi công, dự kiến sẽ có 10.255 căn hộ chung cư và 2.931 nền đất phục vụ tái định cư (gấp 2,3 lần so với nhu cầu). Trong 16 khu tái định cư này có đầy đủ các hạng mục về hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, thoát nước...) và hạ tầng xã hội (trường học, chợ). Tuy nhiên có một số công trình trường học, chợ còn chậm triển khai.

Kết quả việc chăm lo đời sống ngưòi dân sau tái định cư: Theo Quyết định số 156/2006/QĐ-UBND ngày 27/10/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho nguôi có đất bị thu hồi (gọi tắt là Quyết định 156) Công tác cho vay vốn sản xuất kinh doanh và giải quyết việc làm từ năm 2007 đến nay, thực hiện Quyết định 156 về hỗ trợ vay vốn, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn quận đã đạt kết quả tổng dư nợ là khoảng 35 tỉ đồng, cho 1.731 hộ vay, giải quyết việc làm 3.395 lao động (nữ 1.277). Trong đó, có 216 trường hợp từ nơi khác chuyển về vay số tiền là 4,320 tỷ đồng, đa số hộ dân mới chuyển về nơi ở mới, bước đầu gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh, sản xuất, và chuyển đổi ngành nghề, nên hoàn trả vốn gặp rất nhiêu khó khăn, có một số hộ dân làm đơn xin gia hạn nợ vay. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra thực hiện các dự án vay vốn theo Quyết định 156, số hộ dân hoàn trả vốn đúng hạn là 375/1.731 hộ, chiếm tỷ lệ 21,67%, số hộ dân hoàn trả vốn trễ hạn và gia hạn   lại là 1.356/1.731 hộ, chiếm tỷ lệ 78,33%.

Đối với các hộ mới vay lần đầu, sử dụng đúng mục đích nhưng bị rủi ro trong kinh doanh, không có khả năng hoàn trả vốn thì Tổ công tác (gồm Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp cùng Chi Nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Bình Thạnh và Ủy ban nhân dân các phường) hướng dẫn các hộ vay làm thủ tục gia hạn. Đối với các trường hợp sử dụng vốn vay không đúng mục đích, tổ công tác hướng dẫn làm cam kết hoàn vốn theo tháng hoặc tuần mà hộ vay có khả năng thực hiện. 

Tình hình nợ quá hạn và xử lý rủi ro tính đến ngày 20/10/2013 còn 26 hộ nợ quá hạn, với số tiền vay 408 triệu đồng; có 160 hộ vay đã chuyển đến nơi ở khác với số tiền vay là khoảng 3 tỉ đồng, hiện nay phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội Bình Thạnh cùng Ủy ban nhân dân các phường rà soát đến địa chỉ nơi ở mới để có biện pháp thu hồi nợ và xử lý nợ.

Công tác hỗ trợ đào tạo nghề từ năm 2007 đến nay, Ủy ban nhân dân quận đã giải quyết học nghề cho 787 lượt người với tổng số tiền là khoảng 617 triệu đồng. Người dân thuộc diện được hỗ trợ đào tạo nghề đa số xuất thân từ nông dân, lao động phổ thông, buôn bán nhỏ, trình độ học vẫn thấp, nên gặp khó khăn trong việc học nghề, nhất là những nghề kỹ thuật cao, đòi hỏi phải có trình độ văn hóa. Do đó, người dân chọn học những nghề đơn giản như làm tóc, làm móng, trang điểm, nữ công, lái xe... Miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên từ năm học 2007 đến nay, Phòng Lao động Thương binh và xã hội đã phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo quận, Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá thành phố và quận giải quyết miễn giảm học phí cho 3.100 lượt học sinh với tổng số tiền khoảng 684 triệu đồng.

Về công tác bố trí tái định cư đến nay, Ủy ban nhân dân quận đã bố trí tái định cư cho 4.210 hộ dân (gồm 3.299 căn hộ chung, cư và 911 nền đất), trong đó, đã cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho 3.371/4.210 hộ (đạt 80%). Công tác chuẩn bị quỹ tái định cư (căn hộ, nền đất) chậm, không đồng bộ với tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng đề ra hàng năm. Công tác bố trí tái định cư chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của công tác bồi thường, dẫn đến sự thiếu đồng bộ trong triển khai thực hiện dự án, nhất là việc chuẩn bị đủ quỹ căn hộ, nền đất phục vụ tái định cư; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các thiết chế về văn hóa, y tế tại các khu tái định cư chưa thật sự thu hút người dân lựa chọn phương án tái định cư. Riêng các khu tái định cư đã bố trí cho người dân đến ở, hạ tầng xã hội (như trường học, chợ, khu vui chơi, giải trí...) chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân.

Khó khăn là mặt tổng thể, các dự án triển khai chậm do nguyên nhân khách quan, pháp lý quy hoạch kéo dài và bất cập trong việc lập thủ tục; khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế thế giới ảnh hưởng đến thu hút đầu tư không cao và khó khăn trong nước như vốn, lạm phát cao, biến động thị trường đất đai, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư. Mặt chủ quan chính sách bồi thường điều chỉnh không kịp thời với diễn biến thị trường giá cả đất đai nhà ở; quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp không ít khó khăn do quy mô thu hồi đất quá lớn, tính chất sử dụng đất đai, nhà ở khá phức tạp (có phần quán lý lỏng leo, yếu kém trong, công tác quản lý Nhà nước, xây dựng nhà không phép diễn ra khá phức tạp trên địa bàn một thời gian dài trước đây). Công tác chuẩn bị quỹ tái định cư (căn hộ, nên đất) còn chậm, không đông bộ với tiến độ kế hoạch thu hồi đất, dẫn đến công tác bố trí tái định cư không có quỹ căn hộ, nền đất để người dân lựa chọn vị trí tái định cư. Mặt khác, các khu tái định cư đã đưa vào sử dụng nhưng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các thiết chế về văn hóa, y tế tại các khu tái định cư có nơi chưa kết nối nên chưa thu hút người dân chọn nơi tái định cư để ổn định cuộc sống và chưa thể hiện được phương châm: “tổ chức tái định cư trước, di dời giải tỏa sau”. 

Kiến nghị về tái định cư hiện nay còn nhiều bất cập như các trường hợp không đủ điều kiện tái định cư, hầu hết các đối tượng này thuộc dạng hộ nghèo, khó khăn cần phải tạo điều kiện cho người dân có nơi ở ổn định bằng hình thức bán nhà ở xã hội để ổn định cuộc sống. Đây là vấn đề cấp bách và cần thiết điều chỉnh, bổ sung trong chính sách tái định cư của các dự án để giải quyết dứt điểm nhằm tạo điều kiện cho dân ổn định, tránh khiếu nại khiếu kiện kéo dài và vượt cập gây mất an ninh chính trị và an toàn xã hội. Đơn giá bồi thường và đơn giá bán tái định cư cần tương đồng, hạn chế chênh lệch giá bán tái định cư cao hơn giá bồi thường thì người dân tái định cư sau khi giải tỏa rơi vào tình trạng mắc nợ tiền mua nhà ở không khả năng thanh toán, vì vậy, khi xác định đơn giá bán tái định cư cần phải nghiên cứu đơn giá bồi thường để có chế độ hỗ trợ phù hợp tạo điều kiện cho dân ổn định và thực hiện đủng Nghị quyết số 18-NQ/TU. Khi phê duyệt dự án bồi thường thì Chủ đầu tư phải có quỹ nhà tái định cư trước để người dân lựa chọn phương thức tái định cư, hạn chế phát sinh tạm cư lâu sẽ ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong di dời. Về Quỹ 156 kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục duy trì việc trích nộp vào Quỹ 156 để tạo nguồn quỹ hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi...

CCHC


Số lượt người xem: 2905    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm