Tin tức sự kiện 27 Tháng Hai 2014 8:00:00 SA

Điều chỉnh phân khu 1/2000 Khu dân cư Bình Trưng Đông

(Website Quận 2)-Ủy ban nhân dân Thành phố HCM vừa chỉ đạo việc chỉnh sửa nội dung đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bình Trưng Đông (diện tích 177,44 ha), phường Bình Trưng Đông, Quận 2.

Theo đó, Chấp thuận đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc với 02 phương án xử  lý đối với đồ án quy hoạch phân khu Khu dân cư Bình Trưng Đông nêu trên như sau : 
-  Phương án 1: Do đồ án nêu trên đã được UBND thành phố phê duyệt nên kiến nghị giữ nguyên nội dung Quyết định phê duyệt khu dân cư Bình Trưng Đông và  đề  nghị  UBND  quận  2  bổ  sung  17  bộ  bản  vẽ (phần quy hoạch sử dụng đất -  kiến  trúc -  giao  thông) đúng  theo Quyết định  phê duyệt  của UBND  thành  phố. Sau  khi Văn  phòng UBND  thành phố phát hành Quyết định phê duyệt, UBND quận 2 cần  tổ chức công bố công khai đồ án và tiến hành điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu
tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bình Trưng Đông nêu trên (điều chỉnh chức năng sử dụng đất và chỉ  tiêu sử dụng đất đối với khu đất ký hiệu  I-HH1)  theo quy định hiện hành. 
-  Phương án 2: kiến nghị hủy bỏ kết quả thẩm định của Sở Quy hoạch - Kiến  trúc tại Tờ  trình số 3299/TTr-SQHKT ngày 16/9/2013 và hủy bỏ Quyết  định  phê  duyệt  của UBND  thành  phố  số  5343/QĐ-UBND  ngày 26/9/2013. Sau  khi UBND  thành  phố chấp  thuận kiến nghị  trên,  đề nghị UBND quận 2 phối hợp với Ban Quản  lý  dự án  công  trình quận 2  và  tư vấn lập lại đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bình Trưng Đông  trên  (có  cập  nhật  nội  dung  điều  chỉnh  khu  đất  có  ký  hiệu  I-HH1 theo đề nghị UBND quận 2) để Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định trình UBND TP phê duyệt lại lại đồ án. 
 
Giao Ủy ban nhân dân Quận 2 khẩn trương bổ sung 17 bộ bản vẽ (phần quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông) của đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bình Trưng Đông (diện tích 177,44 ha), phường Bình Trưng Đông, Quận 2 đúng theo nội dung Tờ trình thẩm định của Sở Quy hoạch - Kiến trúc số 3299/TTr-SQHKT ngày 16 tháng 9 năm 2013 (kèm bộ bản vẽ ký nháp) và Quyết định số 5343/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Đồng thời khẩn trương tiến hành tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch được duyệt và tiến hành tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 nêu trên theo quy định.
 
CCHC
 

Số lượt người xem: 4036    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm