Tin tức sự kiện 14 Tháng Năm 2014 10:35:00 SA

KẾ HOẠCH

 

Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 124 năm

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

19/5/1890 – 19/5/2014)

                                                                                  

Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2014 về Tổ  chức các hoạt động Kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong quí 2 năm 2014 trên địa bàn quận, Ủy ban nhân dân quận ban hành kế hoạch  tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2014), cụ thể như sau:

          I. Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh:

          1. Danh nghĩa tổ chức: Quận ủy-Ủy ban nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận.

          2. Đơn vị thực hiện: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận.

3. Thời gian: 7g00 ngày 18/5/2014 (Chủ nhật).

4. Địa điểm: Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Thành phần tham dự:

- Đoàn 1: Đại biểu Quận ủy-Ủy ban nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận.

- Đoàn 2: Đại diện các cơ sở tôn giáo; nhân sĩ trí thức; các cơ quan, đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn.

- Đoàn 3: Đại diện thầy cô giáo, các em học sinh Đội viên Thiếu niên nhi đồng, cháu ngoan Bác Hồ.

6. Phân công tổ chức thực hiện:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận chủ trì, phối hợp Văn phòng ủy ban nhân dân quận lập kế hoạch phân bổ đại biểu, phát hành thư mời, chuẩn bị hương, hoa và phương tiện đưa đón đại biểu đoàn 1, đoàn 2 dự lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo lập kế hoạch tổ chức cho thầy cô giáo, các em học sinh Đội viên Thiếu niên Nhi đồng, cháu ngoan Bác Hồ dự lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Ban Chỉ huy Quân sự chuẩn bị đội tiêu binh phục vụ Nghi lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh.

II. Lễ Kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Tuyên dương Gương điển hình học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2013.

1. Danh nghĩa tổ chức: Quận ủy-Ủy ban nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận.

2. Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức các ngày lễ lớn.

3. Thời gian: : 8g00 ngày 16/5/2014 (Thứ sáu).

4. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hành chính quận.

5. Chương trình:

- Xem phim tư liệu về chiến thắng Điện Biên Phủ

- Văn nghệ chào mừng

- Nghi thức khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Diễn văn của Thường trực Quận ủy.

- Giao lưu gương điển hình trong học tập và làm theo gương Bác.

- Tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu.

- Nghi thức trao tặng Huy hiệu Đảng.

- Bế mạc.

6. Thành phần tham dự:

- Các đồng chí Lão thành Cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Tướng lĩnh Quân đội nhân dân-Công an nhân dân.

- Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận, Thành viên Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận.

- Các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng đảng, Ủy ban Kiểm tra quận ủy, Văn phòng quận ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các phường thuộc quận; đại diện Ban Chỉ huy Quân sự quận, Công an quận, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc ngành dọc trên địa bàn quận.

- Các đồng chí Bí thư Chi, Đảng bộ cơ sở; đại diện Cấp ủy Chi bộ nơi có đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng; Đại diện gia đình và các đồng chí Đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng.

- Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ưu tú; Đội viên Thiếu niên Nhi đồng cháu ngoan Bác Hồ.

- Tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác.

7. Phân công tổ chức thực hiện: (Các Tổ chức thành viên Ban tổ chức các ngày lễ lớn)

Văn phòng Quận ủy:

- Phối hợp Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức quận ủy Lập danh sách và gởi thư mời đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

- Lập danh sách đại biểu lãnh đạo thành phố và quận để giới thiệu.

- Cử cán bộ đón tiếp, ghi danh sách và phát tài liệu cho đại biểu, phối hợp Quận đoàn tổ chức đội lễ tân phục vụ và giúp đỡ đại biểu lớn tuổi.

- Cử cán bộ lãnh đạo công bố quyết định và điều hành  phần tuyên dương Gương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Chuẩn bị hoa tươi tặng đảng viên nhận Huy hiệu Đảng.

- Lập dự trù kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm trình Thường trực quận ủy.

Văn phòng Ủy ban nhân dân quận:

- Phân công nhân viên tổng vệ sinh hội trường trong ngày 15/5/2013.

- Cử Tổ bảo vệ trực và giữ xe cho đại biểu tại cổng Trung tâm hành chính (đường Lê Hiến Mai).

- Phối hợp Trung tâm Văn hóa chuẩn bị âm thanh, trang trí, sắp xếp hội trường.

Ban Tuyên giáo Quận ủy:

- Chuẩn bị bài diễn văn của Thường trực Quận ủy.

- Tham mưu quyết định biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo gương bác.

- Chuẩn bị nội dung giao lưu, xây dựng kịch bản và cử cán bộ điều hành chương trình lễ kỷ niệm.

- Cử cán bộ tiếp đón, hướng dẫn đại biểu là gương điển hình vào vị trí chỗ ngồi và vị trí đứng nhận quyết định biểu dương.

Ban Tổ chức Quận ủy:

- Cử cán bộ tiếp đón, hướng dẫn đại biểu là đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng vào vị trí chỗ ngồi và vị trí đứng nhận quyết định tặng Huy hiệu.

- Chuẩn bị quyết định, Huy hiệu tặng các đồng chí đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng.

- Cử cán bộ lãnh đạo điều hành nghi thức trao tặng Huy hiệu Đảng.

Trung tâm văn hóa quận:

- Phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích quận chuẩn bị trang trí hội trường, phong sân khấu và các tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm.

- Phối hợp Ban Tuyên giáo quận ủy chuẩn bị và trình chiếu phim tư liệu Chiến thắng Điện Biên Phủ;

III. Các hoạt động trọng tâm khác:

1. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa:

- Phối hợp các đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, Bản tin, website với chủ đề Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và Kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Thực hiện việc trang trí, cổ động panô, băng rôn, cờ phướn trên các trục đường chính của quận.

2. Phòng Kinh tế:

- Chủ trì triển khai kế hoạch phát động phong trào “Trồng cây nhớ ơn Bác Hồ” trong khuôn viên các cơ quan, đơn vị vào ngày 19/5/2014.

3. Ban Tuyên giáo quận ủy:

- Chủ trì, phối hợp Trung tâm Văn hóa thực hiện phim tư liệu Chiến thắng Điện Biên Phủ;

- Thực hiện Kỷ yếu gương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2014.

- Tổ chức hội thi văn nghệ với chủ đề “ Bài ca dâng Bác”.

4. Ủy ban nhân dân phường:

Chủ động lập kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2014) trên địa bàn./. 


Số lượt người xem: 1937    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm