Tin tức sự kiện 30 Tháng Năm 2014 2:50:00 CH

Nâng cấp các tuyến đường đất đá

 

(Website Quận 2)-Lưu thông và thoát nước trước mắt của người dân trong khu vực, đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ cho nhu cầu đô thị hóa ngày càng phát triển, đồng thời góp phần cải thiện môi trường, từng bước chỉnh trang đô thị, kết nối mạng lưới giao thông trong khu vực. Ủy ban nhân dân quận vừa xây dựng Kế hoạch đầu tư nâng cấp các tuyến đường đất đá trong năm 2014 trên địa bàn. 

         I. Nội dung thực hiện:

1.  Chuyển tiếp toàn bộ các công trình đầu tư nâng cấp các tuyến đường đất đá theo kế hoạch năm 2013 (bao gồm các công trình đang triển khai thi công và các công trình chưa khởi công trong năm 2013), tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2014, bao gồm các tuyến đường sau: Công trình đã thi công hoàn thành trong năm 2014: Đường số 6, 38 phường Bình Trưng Đông; Công trình đang triển khai thi công: đường số 16 phường Thạnh Mỹ Lợi, đường số 17, 42 phường Bình Trưng Đông, đường số 28 phường Cát Lái; Công trình chưa khởi công: đường số 13 phường Cát Lái.

2.  Triển khai thực hiện 17 tuyến đường mới trên địa bàn phường An Phú, Bình An, Bình Trưng Tây, Bình Trưng Đông, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi và Thảo Điền: Đường số 11, phường An Phú; Đường số 11, 63, 64, phường Thảo Điền; Đường 2 và 3, 33, phường Bình An; Đường số 13, 29, 37, Nguyễn Tư Nghiêm (đoạn còn lại), phường Bình Trưng Tây; Đường số 5, 41, Nguyễn Trung Nguyệt, phường Bình Trưng Đông; Đường số 25, 29, phường Cát Lái; Đường số 32, Trịnh Khắc Lập, phường Thạnh Mỹ Lợi.

II. Tổ chức thực hiện:

1.  Giai đoạn I (từ tháng 5/2014 đến tháng 6/2014): Tiếp tục thi công 04 tuyến đường: đường số 16 phường Thạnh Mỹ Lợi, đường số 17, 42 phường Bình Trưng Đông, đường số 28 phường Cát Lái; Khởi công 02 tuyến đường theo kế hoạch năm 2013 đường số 13, phường Cát Lái, đường 2 và 3, phường Bình An. 

Đối với 15 tuyến đường mới theo kế hoạch năm 2014:

Bước 1: Các đơn vị được giao làm chủ đầu tư phối hợp đơn vị tư vấn thiết kế khảo sát hiện trạng, xác định quy mô đầu tư, bình đồ thiết kế tuyến đường, xác định số hộ dân bị ảnh hưởng, diện tích bị ảnh hưởng, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật (khảo sát, thiết kế kỹ thuật, dự toán có tính đến chi phí bồi thường vật kiến trúc, chi phí cắm mốc) cho từng công trình.

Bước 2: Ủy ban nhân dân phường An Phú, Bình An, Bình Trưng Tây, Bình Trưng Đông, Cát Lái, Thảo Điền, Thạnh Mỹ Lợi xác định phương thức thực hiện, kinh phí đóng góp của người dân, doanh nghiệp, thực hiện cam kết nguồn kinh phí vận động.

Bước 3: Trình Ủy ban nhân dân quận 2 phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Kế hoạch đấu thầu của 15 tuyến đường đất, đá năm 2014 chậm nhất trong tháng 6 năm 2014.

2.  Giai đoạn II (từ tháng 6/2014 đến tháng 7/2014): Ủy ban nhân dân phường An Phú, Bình An, Bình Trưng Tây, Bình Trưng Đông, Cát Lái, Thảo Điền, Thạnh Mỹ Lợi tiến hành vận động người dân, doanh nghiệp đóng góp kinh phí thực hiện các tuyến đường đất đá. Khởi công các công trình đã được phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

3.  Giai đoạn III (từ tháng 7/2014 đến cuối tháng 11/2014): Chủ đầu tư thực hiện theo các quy định hiện hành về công tác đầu tư xây dựng cơ bản (thi công xây lắp, nghiêm thu, quyết toán,….). 

4.  Giai đoạn IV (trong tháng 12/2014): Hoàn tất các thủ tục bàn giao cho cơ quan quản lý nhà nước.

CCHC

 


Số lượt người xem: 2889    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm