Tin tức sự kiện 16 Tháng Giêng 2015 2:15:00 CH

Kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

(Website Quận 2)-Ủy ban nhân dân quận 2 vừa quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí quận.

 

Theo đó, Kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí quận 2 (sau đây gọi là Ban chỉ đạo), gồm các ông (bà) Ông Nguyễn Hoài Nam - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - Trưởng ban; Ông Trương Minh Long - Chánh Thanh tra - Phó ban thường trực; Ông Nguyễn Phước Hưng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - Phó ban; Ông Trần Quốc Thảo - Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Quận ủy - Phó ban.
 
Ban chỉ đạo có nhiệm vụ căn cứ vào chương trình, kế hoạch của Ban chỉ đạo thành phố về phòng, chống tham nhũng và tình hình cụ thể của địa phương để xây dựng chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở địa phương; tố chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình, kế hoạch đó. Chỉ đạo, đôn đốc cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền trong phạm vi quận trong việc triên khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, ngừa tham nhũng, lãng phí. Chỉ đạo phối hợp hoạt động của các cơ quan Thanh tra, Điều tra, Viện kiếm sát nhân dân, Tòa án nhân dân quận nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí góp phần bảo đảm cho công tác này được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc xử lý khiếu nại, tố cáo về hành vi tham nhũng và các thông tin về vụ việc tham nhũng ở địa phương theo quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo thành phố về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở địa phương; kiến nghị với cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền trong việc đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Định kỳ hoặc theo yêu cầu, báo cáo Quận ủy, ủy ban nhân dân quận, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng thành phố về tình hình, kết quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở địa phương và hoạt động của Ban chỉ đạo quận về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
Nguồn VPUB
 

Số lượt người xem: 2036    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm