Tin tức sự kiện 04 Tháng Hai 2015 10:25:00 SA

Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2015)

(Website Quận 2)-Ngày 03/02/2015, tại hội trường – Trung tâm Hành chính, Quận ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 2 đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2015) và trao Huy hiệu đảng đợt 3/2. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 2.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy đã có bài phát biểu chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2015) và trao Huy hiệu đảng đợt 3/2. Bản tin quận 2 xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu: Hôm nay, chúng ta long trọng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng tiên phong, nhân dân ta đã tiến hành Cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 
Ngày 3/2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam tại bán đảo Cửu Long (Hương Cảng), thành lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự kiện này là kết quả của quá trình đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc ở nước ta trong những năm đầu thế kỷ XX; là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước; là kết quả của quá trình lựa chọn, sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử, là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức của Đảng, đứng đầu là đồng chí Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đó là một bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối cứu nước.
Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đảng đã khéo léo kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, đường lối chính trị, quân sự, ngoại giao đúng đắn và phương pháp cách mạng sáng tạo do Đảng đề ra đã dẫn dắt con thuyền cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang. 
Vượt qua những khó khăn, thách thức của thời kỳ khôi phục, tái thiết đất nước sau chiến tranh, quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã nghiêm khắc tự phê bình, tiến hành chỉnh đốn, đổi mới tư duy, đường lối, đưa đất nước phát triển ổn định. Chúng ta tự hào vì ngày hôm nay, Việt Nam đã có thể sánh vai cùng các nước trên thế giới, là thành viên tích cực, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, khẳng định được vai trò quan trọng trong các quan hệ hợp tác về kinh tế, chính trị, ngoại giao trên thế giới và khu vực. Người dân Việt Nam hôm nay đã thật sự làm chủ, tự do cống hiến và phát triển về mọi mặt trên chính quê hương mình - một đất nước độc lập, tự chủ, hòa bình và ổn định, đồng thời tham gia tích cực vào quá trình giao lưu, hội nhập kinh tế - văn hóa thế giới. Thành quả rực rỡ của ngày hôm nay, một lần nữa khẳng định vai trò lãnh đạo duy nhất, toàn diện của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng.
Năm 2014 diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và thế giới có tác động sâu sắc đến sự phát triển của đất nước, Thành phố, đến đời sống, tâm tư tình cảm của nhân dân, tiếp tục thử thách bản lĩnh lãnh đạo của Đảng ta. Nhiều nước, nhiều khu vực lâm vào khủng hoảng chính trị, kinh tế nặng nề, sự trỗi dậy của các phong trào cực đoan, quan hệ giữa các nước lớn diễn biến căng thẳng. Trong bối cảnh đó, Đảng và Nhà nước ta vẫn tiếp tục khẳng định năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, quyết tâm mạnh mẽ bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là chủ quyền trên biển Đông, bài trừ tham nhũng, tiêu cực, kinh tế tiếp tục phục hồi với nhiều tín hiệu đáng mừng.
Trong năm qua, Đảng bộ và nhân dân Thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tính năng động, sáng tạo của một Thành phố Anh hùng,  thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;  thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - xã hội, tạo thế và lực đảm bảo kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 - 2015 và Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 tiếp tục đưa Thành phố phát triển ổn định, bền vững trở thành Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Quận 2 tiếp tục vượt qua những khó khăn, duy trì đà phát triển ổn định, vững chắc. Dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành đảng bộ, cả hệ thống chính trị đã đoàn kết một lòng, nỗ lực hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Nổi bật là những chuyển biến từ Chương trình “Vì dân phục vụ” thể hiện qua kết quả bê tông hóa, nhựa hóa các tuyến đường, hẻm đất đá, giảm nghèo, tăng hộ khá, giải quyết bức xúc, kiến nghị của nhân dân, góp phần tích cực tạo niềm tin trong Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm đảm bảo tiến độ, song song đó, việc chăm lo tái định cư cho người dân đạt kết quả tốt. Các cơ sở Đảng bước vào tổ chức Đại hội các cấp, gần nhất, 02 đơn vị tổ chức thí điểm Đại hội bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư đã thành công tốt đẹp. Có được những kết quả đáng khích lệ trên là nhờ nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng của từng phường, từng ban ngành, đoàn thể hoàn thành nhiệm vụ trên lĩnh vực được giao. Và, trên hết, đó là thành công của công tác dân vận tạo ra sự đồng thuận, chia sẻ, nỗ lực vượt khó, tinh thần tương thân tương ái của nhân dân quận nhà.
Bước vào năm 2015, là năm có nhiều sự kiện kỷ niệm trọng đại, là năm tổ chức Đại hội các cấp tiến đến Đại hội XII của Đảng, dự báo tình hình sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn, nền kinh tế vẫn đang trong giai đoạn phục hồi, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị quận trong công tác lãnh đạo và điều hành. Trên địa bàn quận 2 vẫn còn nhiều vấn đề như: hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa, giải trí… cần được tập trung thực hiện tốt hơn nữa  để nâng cao đời sống  vật chất, tinh thần cho người dân. Phát huy kết quả nằm 2014 và của cả nhiệm kỳ IV, chúng ta phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa năng động, sáng tạo, hướng hoạt động về cơ sở. Kết quả của Chương trình “Vì dân phục vụ” phải được tiếp nối bằng những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, tạo sự đồng thuận cao, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Kiên trì nâng cao năng lực, sức chiến của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhất là ở khu phố. Tập trung xây dựng Đảng về cả ba mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức, trong đó, đặc biệt quan tâm phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phản bác các quan điểm sai trái, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào thực chất, củng cố niềm tin của Nhân dân. Quyết tâm tổ chức thành công Đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ V với việc thực hiện thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Quận ủy tại Đại hội theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy. 
Trong dịp kỷ niệm này, Quận ủy quận 2 long trọng tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 55 năm, 50 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên cao niên. Trong không khí trang trọng, ấm áp tình nghĩa, thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy, tôi trân trọng chúc mừng các đồng chí vinh dự đón nhận Huy hiệu Đảng đợt này. Đây là sự ghi nhận đầy trân trọng của Đảng vì quá trình hy sinh, đóng góp, vì tấm lòng trung kiên, son sắt của các đồng chí với Đảng, với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Vinh dự này không chỉ riêng của các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng mà còn là của toàn Đảng bộ Quận. Xin kính chúc các đồng chí dồi dào sức khỏe, trường thọ, nêu gương sáng, tiếp tục dìu dắt, hướng dẫn lớp cán bộ, đảng viên trẻ kế tục sự nghiệp cách mạng vinh quang của Đảng ta trong thời kỳ mới - thời kỳ của hội nhập và phát triển. 
Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc - năm mới Ất Mùi 2015, thay mặt Quận ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 2, tôi xin kính chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí cán bộ tiền khởi nghĩa, các đồng chí cao niên tuổi đảng, Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, các vị tướng lĩnh sức khỏe, trường thọ, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là mẫu mực để các lớp cộng sản trẻ noi theo, phấn đấu và cống hiến. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, nhân dân, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang một năm mới an khang, hạnh phúc, thắng lợi. 
Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng, cùng với tấm lòng tri ân sâu sắc những hy sinh của thế hệ đi trước vì độc lập dân tộc, đảng bộ, chính quyền, nhân dân và chiến sĩ Quận 2 xin được gửi gắm niềm tin sắt đá vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.
 
Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
Bác Hồ vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
 
Nguồn BTG.
 

Số lượt người xem: 3411    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm