Tin tức sự kiện 14 Tháng Mười Một 2016 1:50:00 CH

Một số quy định về đối tượng, nguyên tắc, thẩm quyền khi thực hiện công tác Thi đua, Khen thưởng

           Ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật Thi đua, Khen thưởng (Luật số: 15/2003/QH11) được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004;

Ngày 16 tháng 11 năm 2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng (Luật số 39/2013/QH13) được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2014;

Ngày 01 tháng 7 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2014;

Ngày 29 tháng 8 năm 2014, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 07/2014/TT-BNV về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2014.

Như vậy, ngoài các văn bản nêu trên, hiện nay Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 (Luật số 15/2003/QH11), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 (Luật số 47/2005/QH11) và các nghị định: Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP vẫn còn hiệu lực thi hành.

Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP và Thông tư số 07/2014/TT-BNV có sự điều chỉnh, thay đổi ở nhiều nội dung trong đó có một số nội dung cần quan tâm như: đối tượng, nguyên tắc, thẩm quyền…

Sau đây Hội đồng thi đua khen thưởng và Hội đồng phổ biến pháp luật trích dẫn một số điều cơ bản sau đây:

Thứ nhất,về đối tượng được quy định tạiLuật số: 39/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng,Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã mở rộng đối tượng khen thưởng, đã bổ sung các quy định xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cụ thể cho đối tượng là công nhân, nông dân, người lao động; bổ sung thêm đối tượng là các gia đình được tặng thưởng bằng khen, giấy khen; mở rộng đối tượng được tặng "Huy chương" là công chức, viên chức làm việc trong lực lượng vũ trang; mở rộng đối tượng được tặng thưởng "Huy chương chiến sĩ vẻ vang" đối với những người làm việc ở vùng biển, đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; "Huy chương Hữu nghị" để tặng cho người nước ngoài có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; bổ sung quy định cụ thể khi xét khen thưởng người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải căn cứ vào thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo.

Thứ hai, về nguyên tắc thì bổ sung thêm điểm mới là chú trọng nguyên tắc bình đẳng giới (tại mục 3. Bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới trong thi đua, khen thưởng của Luật số: 39/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng) thực hiện nguyên tắc bình đẳng giới trong thi đua, khen thưởng, với quy định đối với nữ là cán bộ lãnh đạo, quản lý, thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng có quá trình cống hiến được giảm 3 năm so với quy định chung; đối với khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn cá nhân nữ và tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng.

          Thứ ba, về thẩm quyền tại Luật số: 39/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, bổ sung thẩm quyền của thủ trưởng cấp quân khu, quân chủng, binh đoàn, binh chủng, tổng cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng quyết định tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng, Tập thể lao động xuất sắc;

          Chủ tịch UBND cấp tỉnh tặng bằng khen, thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã tặng giấy khen cho gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, có đóng góp về công sức, đất đai, tài sản cho địa phương và xã hội.

Chủ tịch UBND cấp xã được xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" đối với cán bộ, công chức, công nhân, nông dân, người lao động thuộc quản lý của cấp xã.

Đặc biệt, điểm mới đáng chú ý về thi đua, khen thưởng, đó là bổ sung thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh được tặng Huy hiệu để ghi nhận thành tích những cá nhân có đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Cho phép các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh được tặng bằng khen (sau khi có văn bản của cơ quan trung ương của các tổ chức này).

Nguồn: Phòng Tư pháp


Số lượt người xem: 1146    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm