Tin tức sự kiện 25 Tháng Năm 2012 10:05:00 SA

Khoán văn phòng phẩm cho từng Cán bộ Công chức

(Website Quận 2) –Trong buổi sáng ngày 25/5/2012, một số báo chí đã có bài phản ánh những sự kiện nổi bật của đất nước và những vấn đề liên quan như sau:

 
I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC
 
1. Báo Nhân dân điện tử đưa tin về Ngày làm việc thứ tư, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII: Ngày 24-5, Kỳ họp thứ ba, Quốc hội (QH) khóa XIII sang ngày làm việc thứ tư. Các đại biểu QH thảo luận ở tổ về: Ðánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2012; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010; bổ sung một số dự án mới sử dụng trái phiếu chính phủ giai đoạn 2012-2015; về Ðề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế.
 
Trong giờ làm việc buổi sáng, các đại biểu QH tập trung thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2012; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010; bổ sung một số dự án mới sử dụng trái phiếu chính phủ giai đoạn 2012-2015. Ða số đại biểu nhất trí với báo cáo của Chính phủ và cho rằng, năm 2011, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt được kết quả khá toàn diện: kinh tế nước ta vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng khá; lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế về cơ bản được bảo đảm, kinh tế vĩ mô có bước chuyển biến tích cực; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm, bảo đảm; quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém, nổi lên là: Kinh tế vĩ mô chưa thật sự ổn định, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, lạm phát tuy đã được kiềm chế  trong những tháng cuối năm, nhưng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả năm vẫn ở mức cao là 18,13%; chất lượng tăng trưởng và khả năng cạnh tranh chưa được cải thiện, năng suất lao động xã hội thấp, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; các lĩnh vực xã hội còn những yếu kém, chậm được khắc phục, nhất là về chất lượng giáo dục, đào tạo, khám, chữa bệnh. Tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra với biểu hiện tinh vi, phức tạp xảy ra trên nhiều lĩnh vực; tai nạn và ùn tắc giao thông diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong xã hội.
 
Một số đại biểu đề nghị, cần đánh giá lại kết quả đã đạt được trên các mặt cho chính xác hơn, nhất là những tác động tiêu cực khi thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ về thắt chặt chi tiêu, kiềm chế lạm phát như nhiều công trình đang xây dựng bị đình trệ, gây lãng phí, số lao động mất việc làm tăng, nhiều doanh nghiệp gặp khó trong sản xuất, kinh doanh.
 
Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong những tháng còn lại của năm 2012, nhiều đại biểu đề nghị, Chính phủ cần điều hành phát triển kinh tế linh hoạt, có các giải pháp cụ thể trong việc tái cơ cấu nền kinh tế, đánh giá lại mô hình tăng trưởng, từ đó có các giải pháp thiết thực, phù hợp, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế, doanh nghiệp phát triển hiệu quả. Ðại biểu Nguyễn Hùng Sơn (Hà Nội) cho rằng, ngay từ giữa năm 2011, Chính phủ đã có nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, trong đó có giải pháp về miễn, giảm thuế. Tuy nhiên, các giải pháp nêu trên chưa mang lại kết quả như mong đợi, số doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động thu hẹp sản xuất tăng 24,7% so với năm 2010, số lao động mất việc làm tăng; thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản giảm sút và gặp nhiều khó khăn... Do vậy, Chính phủ cần có chính sách phù hợp hơn để các doanh nghiệp tiếp nhận vốn và miễn giảm thuế năm 2012. Ðại biểu Lê Thanh Vân (Hải Phòng) đề nghị, Chính phủ cần có biện pháp siết chặt công tác quản lý tài chính, tăng hiệu quả hoạt động của Kiểm toán Nhà nước trong việc thu, chi ngân sách. Ðại biểu Nguyễn Sĩ Hội (Nghệ An) mong muốn, Chính phủ cần tập trung nguồn lực, thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia trong các lĩnh vực xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững, nhất là đối với các huyện nghèo, các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.
 
Cùng với các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu đề nghị, cần Chính phủ tập trung xử lý những vụ việc gây bức xúc trong nhân dân, đẩy mạnh chống tham nhũng và thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững.
 
Buổi chiều, các đại biểu thảo luận ở tổ về Ðề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh (gọi tắt là Ðề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế). Hầu hết các đại biểu cho rằng, vấn đề xây dựng Ðề án là cần thiết, nhưng nội dung còn quá chung chung, lặp lại những quan điểm đã nêu trong Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020. Các đại biểu Bùi Sỹ Lợi (Thanh Hóa), Nguyễn Thị Ngọc Thanh (Hà Nội), Trương Trọng Nghĩa (TP Hồ Chí Minh) đều cho rằng, Ðề án mới chỉ xác định được  khung, chưa đi sâu phân tích những hạn chế, yếu kém của nền kinh tế thời gian qua, từ đó đưa ra giải pháp cụ thể. Mặc dù Ðề án đưa ra 13 nhóm giải pháp chủ yếu, nhưng các nhóm giải pháp chưa có tính đột phá, thiếu sự gắn kết với nhau, cũng như chưa thật sự đồng bộ giữa các Ðề án tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực.
 
Vấn đề mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới, đại biểu Nguyễn Ngọc Hòa (TP Hồ Chí Minh) cho rằng, Ðề án chưa đưa ra được mô hình tăng trưởng mà chúng ta sắp hướng tới là gì. Theo đại biểu này, tái cơ cấu nền kinh tế là cơ hội để Việt Nam chuyển đổi mô hình tăng trưởng, do vậy trước giai đoạn chuyển đổi bước ngoặt cần có sự nghiên cứu chính xác và phải đặt mô hình tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế - xã hội cụ thể của nước ta. Nếu không phân tích đầy đủ các yếu tố đó thì tính khả thi của Ðề án không cao. Ðại biểu Trần Hoàng Ngân (TP Hồ Chí Minh) cho rằng, quá trình tái cơ cấu phải dựa trên thế mạnh sẵn có của Việt Nam. Chúng ta có những lợi thế về nông nghiệp, về bờ biển, về dân số... nhưng lại không được làm rõ trong Ðề án cũng như không có biện pháp khai thác hiệu quả những thế mạnh đó. Ðồng tình với quan điểm nêu trên, đại biểu Ðỗ Văn Ðương (TP Hồ Chí Minh) cho rằng, thế mạnh của Việt Nam là nông - lâm - ngư nghiệp nhưng trong giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế lại theo chiều hướng giảm dần tỷ trọng đối với các khu vực này. Ðại biểu Trần Hoàng Ngân cho rằng, năm 2011, nông nghiệp đóng góp khoảng 22% GDP, việc điều chỉnh giảm xuống 15% trong thời gian tới là "có lỗi" đối với ngành. Nhiều đại biểu đề nghị, cần điều chỉnh lại cơ cấu của nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế và có quy hoạch cụ thể đối với từng vùng nông nghiệp, đồng thời có chính sách khuyến khích đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn.
 
Ðề cập vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, nhiều đại biểu đề nghị, cần tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tập đoàn, tổng công ty lớn, đáp ứng vai trò chủ đạo trong phát triển sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế.
 
Về vấn đề tái cơ cấu hệ thống tài chính, ngân hàng, đại biểu Nguyễn Phước Lộc (TP Hồ Chí Minh) cho rằng, cần làm rõ tình trạng các ngân hàng đua nhau mua cổ phần của các ngân hàng khác, tạo ra sự chồng chéo, tính thanh khoản kém, nợ xấu, rủi ro cao... Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, giám sát các ngân hàng trong việc tăng lãi suất huy động và lãi suất cho vay bằng nhiều hình thức, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh.
 
2. Báo Thanh niên Online có bài Chỉ đạo “bất thường”. Bài báo phản ánh: Vụ việc Nhà máy xử lý nước thải tập trung thuộc Công ty CP Sonadezi Long Thành xả trực tiếp nước thải chưa qua xử lý ra sông rạch, làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đất đai và đời sống của hàng trăm hộ dân trên địa bàn Long Thành (Đồng Nai) xảy ra đã gần 1 năm, đã có kết luận chính thức của cơ quan bảo vệ môi trường, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý rốt ráo.
Nông dân bức xúc nên đã có những hành động không kiềm chế được như mang đất đá lấp cống xả của nhà máy xử lý nước thải. Trước đó, họ cũng đã nhiều lần phản ánh bức xúc đến các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và cả các đại biểu quốc hội (ĐBQH) của tỉnh, trong đó có bà Đỗ Thị Thu Hằng, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty Sonadezi, ĐBQH. Thế nhưng công tác khắc phục hậu quả vẫn diễn tiến quá chậm, không đúng như những lời hứa hẹn khiến người dân bị thiệt hại ngày càng bức xúc.
 
Trong tình hình nóng bỏng đó, các cơ quan ban ngành của tỉnh Đồng Nai đang nỗ lực cùng UBND tỉnh có nhiều chỉ đạo kịp thời, nhanh chóng giải quyết các vướng mắc, sớm tiến hành đền bù thiệt hại cho dân. Đây là một việc làm hết sức đúng đắn, thể hiện sự quan tâm đến đời sống của người dân. Thế nhưng mới đây, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai lại có Thông cáo báo chí gửi các cơ quan báo, đài trong và ngoài tỉnh yêu cầu trong vụ việc xả thải gây ra sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nói trên, “không được đề cập đến Tổng công ty Sonadezi và cá nhân đồng chí Đỗ Thị Thu Hằng - Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty Sonadezi, ĐBQH” vì chủ thể gây ra ô nhiễm là “Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Long Thành thuộc Công ty CP Sonadezi Long Thành (đây chỉ là 1/23 công ty thuộc Tổng công ty Sonadezi)”. Đây có thể xem là sự chỉ đạo “bất thường”. “Bất thường” trong tình hình hiện nay và “bất thường” trong thực hiện chủ trương, chính sách.
 
Ai cũng dễ dàng nhận ra thời gian gần đây, các nghị quyết của Đảng, các vị lãnh đạo cấp cao luôn đề cập đến “trách nhiệm liên đới” của cán bộ, đảng viên lãnh đạo đối với sai phạm của các cán bộ, đơn vị trực thuộc. Ngay như Thủ tướng Chính phủ, mặc dù khẳng định tình trạng làm ăn thua lỗ của Vinashin chủ yếu là do sự yếu kém trong quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm, cố ý làm trái, báo cáo không trung thực của lãnh đạo tập đoàn…, nhưng là người đứng đầu, trước QH, Thủ tướng vẫn nhận trách nhiệm đồng thời cam kết sẽ cùng các thành viên Chính phủ có kế hoạch cụ thể để xử lý, chấn chỉnh. Vậy thì lý do gì trong vụ sai phạm của Nhà máy xử lý nước thải thuộc Công ty CP Sonadezi Long Thành (một công ty con của Tổng công ty Sonadezi) lại không được đề cập đến trách nhiệm của Tổng công ty Sonadezi và cá nhân người đứng đầu tổng công ty này? Không lẽ Ban Tuyên giáo Đồng Nai lại nghĩ rằng Tổng công ty Sonadezi và cá nhân Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc tổng công ty không có trách nhiệm gì trong sai phạm của công ty thành viên và việc khắc phục hậu quả sai phạm, cho nên phải để họ được “yên”?
 
Ngoài trách nhiệm của người lãnh đạo cao nhất Tổng công ty Sonadezi, bà Đỗ Thị Thu Hằng còn là một ĐBQH. Với tư cách này, bà Hằng còn phải có trách nhiệm với cử tri, đặc biệt là cử tri tỉnh nhà. Trong các cuộc tiếp xúc với ĐBQH tỉnh Đồng Nai, cử tri trong vùng bị thiệt hại luôn mong mỏi các vị này phải can thiệp để đơn vị gây ra ô nhiễm nhanh chóng bồi thường thiệt hại cho dân, giúp họ sớm có điều kiện tái sản xuất, ổn định cuộc sống. Đó là những yêu cầu chính đáng. Bản thân là ĐBQH, bà Đỗ Thị Thu Hằng hiểu rằng mình cũng có trách nhiệm trong vụ việc này. Vậy thì, đứng trên quan điểm nào, Ban Tuyên giáo Đồng Nai lại chỉ đạo “không được đề cập” đến vai trò của ĐBQH Đỗ Thị Thu Hằng?
 
Bằng Thông cáo báo chí nêu trên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai, vô tình hay cố ý, đã hạn chế “quyền và nghĩa vụ” của một ĐBQH; can thiệp vào sự điều hành và trách nhiệm của một Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc một tổng công ty lớn trên địa bàn. Vì vậy mới nói: đây là sự chỉ đạo "bất thường”!
 
3. Báo Tuổi trẻ Online có bài Trung Quốc phải trả tàu cho ngư dân VN. Bài báo phản ánh: Ngày 24-5, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị cho biết sáng 23-5, 14 ngư dân cùng tàu cá QNg-50003TS bị TQ bắt giữ ngày 16-5 đã về đến đất liền an toàn.
 
Phía Trung Quốc thả các ngư dân ngày 21-5, sau khi bắt giữ hai tàu cá QNg-50003TS và QNg-55003TS. Như vậy, tàu QNg-55003TS cùng toàn bộ hải sản và ngư cụ của tàu này và của tàu QNg-50003 TS đã bị Trung Quốc tịch thu.
 
“Việc Trung Quốc cản trở và bắt giữ ngư dân cùng tàu cá VN hoạt động nghề cá hợp pháp, bình thường tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của VN là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của VN; VN kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc nhanh chóng trả lại tàu cá QNg-55003TS và toàn bộ tài sản mà Trung Quốc đã thu giữ ngày 16-5, đồng thời chấm dứt các hành động tương tự” - ông Nghị nói.
 
Với tàu cá QNg-66101TS mà Trung Quốc bắt giữ ngày 4-3, cho đến nay vẫn chưa có tin tức và phía VN tiếp tục yêu cầu Trung Quốc trả lại tàu cá này.
 
II-NHỮNG THÔNG TIN TRỌNG TÂM
1. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Dự Luật Hòa giải vươn quá tầm. Bài báo phản ánh: Ngày 24-5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền đã chủ trì hội thảo góp ý dự Luật Hòa giải cơ sở, thu hút nhiều phản biện từ đại diện Sở Tư pháp 11 tỉnh, thành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các chuyên gia luật...
 
Nhiều ý kiến cho rằng dự luật đã vươn quá tầm, chưa phù hợp thực tiễn. Tuy xác định “tổ hòa giải cơ sở” là tổ chức tự quản của nhân dân nhưng quy định về cơ chế tổ chức và hoạt động lại mang nặng tính hành chính. Hòa giải là thỏa thuận tự nguyện giữa các bên, không phải khâu bắt buộc trong giải quyết tranh chấp hay thủ tục hành chính. Người làm công tác hòa giải trước nay chủ yếu trên tinh thần tự nguyện, việc quy định chế độ cấp tiền hỗ trợ cho hòa giải viên chẳng khác nào “viên chức hóa” đội ngũ hàng trăm ngàn người và tăng thêm gánh nặng ngân sách.
 
2. Báo Quân đội nhân dân đưa tin: Sáng 24-5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam. 
 
Báo cáo với Thủ tướng tại buổi làm việc, Luật sư Lê Thúc Anh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết, trong 2 năm 2010 và 2011, luật sư tham gia vào các vụ án và các vụ việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho các cá nhân và tổ chức: 32.234 vụ án hình sự; 27.449 vụ án dân sự; 4.733 vụ án kinh tế; 2.243 vụ án hành chính; 493 vụ án lao động… 
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Luật sư Lê Thúc Anh, hoạt động của Liên đoàn vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định như: Sự gắn kết giữa Liên đoàn và các Đoàn luật sư ở một số việc chưa chặt chẽ, có nơi, có lúc còn chưa tốt…
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Việc xây dựng, củng cố về tổ chức luật sư, phát triển giới luật sư là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần phát huy những kết quả đạt được, ra sức khắc phục những hạn chế, yếu kém để tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò là ngôi nhà chung tập hợp, đoàn kết giới luật sư Việt Nam. Trên tinh thần này, Thủ tướng đề nghị, Liên đoàn tiếp tục quan tâm kiện toàn, hoàn thiện bộ máy tổ chức, cơ chế, quy chế hoạt động; bám sát vào chức năng và nhiệm vụ được giao để đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội chung của đất nước, đặc biệt là góp phần vào công tác xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công lý, quyền chính đáng của công dân.

III. CÁC THÔNG TIN KHÁC
 
1. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Khoán văn phòng phẩm cho từng cán bộ công chức (CBVC). Bài báo đưa tin: Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố về việc thực hiện tiết kiệm, tiết giảm tối đa các chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm…
Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát lại các quy định về tiêu chuẩn, định mức đối tượng được trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng, điện thoại di động và mức thanh toán cước phí trên tinh thần tiết giảm tối đa. Nghiêm cấm cán bộ sử dụng điện thoại công sở vào việc riêng; thực hiện khoán kinh phí văn phòng phẩm cho từng cán bộ, công chức.
 
Ngoài ra, khi tổ chức đoàn công tác đi nước ngoài, phải xác định nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên, triệt để ngăn chặn việc kết hợp đi công tác với tham quan, du lịch. Cá nhân, tập thể gây lãng phí sẽ bị xử lý nghiêm và bộ sẽ thực hiện thu hồi hoàn trả ngân sách các chi phí.
 
2. Báo Vietnamnet có bài Gia Lai: Vụ cưỡng chế 3 cục đá: “Quan huyện” đã sai. Bài báo phản ánh: Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Chư Sê lập 3 biên bản “cưỡng chế” thu hồi hai cục đá tại nhà ông Lê Hùng Dũng (ngày 29/3) và tịch thu một cục đá của bà Trần Thị Sắc (28/3) ở xã H’bông, huyện Chư Sê, Gia Lai. Dư luận cả nước khá bất bình về cách hành xử rất “quan liêu” của chính quyền huyện này.
 
Sau gần 2 tháng xảy ra vụ việc, UBND tỉnh Gia Lai đã liên tiếp có 3 công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng kiểm tra làm rõ. Cụ thể, ngày 16/5, lần thứ ba UBND tỉnh ra công văn chỉ đạo số 1420/UBND-CNXD yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Công thương, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, UBND huyện Chư Sê, Chi cục quản lý thị trường…để kiểm tra, xử lý dứt điểm vụ việc tạm giữ 3 cục đá.
 
Thực hiện chỉ đạo này, ngày 21/5, Sở TNMT đã có báo cáo kết quả xử lý vụ việc kiểm tra tạm giữ 3 cục đá. Theo kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng, căn cứ nghị định số 77/2007/ND-CP ngày 10/5/2007 và nghị định 150/2004/ND-CP ngày 29/4/2004, ông Lê Hùng Dũng đã vi phạm việc tàng trữ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp. Bà Trần Thị Sắc đã vi phạm việc vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.
 
Đối với Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Chư Sê, việc khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với nơi ở của ông Lê Hùng Dũng là sai với quy định tại khoản 20 điều 1 pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008.
 
Cụ thể, khi tiến hành khám nơi cất giữ 2 cục đá tại nhà ông Dũng, Chủ tịch UBND huyện Chư Sê vẫn chưa ký quyết định bằng văn bản.
 
Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Chư Sê lập biên bản tạm giữ cục đá của bà Sắc là sai với quy định tại khoản 19 điều 1 pháp lệnh sửa đổi, bổ sung pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008. Vì Đoàn kiểm tra không đúng thành phần, nhiệm vụ được giao tạm giữ tang vật.
 
Cơ quan chức năng đề nghị UBND huyện Chư Sê lập đầy đủ các thủ tục để xử lý vi phạm hành chính và tịch thu cục đá vận chuyển trái phép của bà Sắc. Kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong viêc ký lùi ngày đơn xin đào hồ của bà Sắc. UBND huyện Chư Sê phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức cá nhân vì để “bốc hơi” 2 cục đá của ông Dũng.
 
Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Chư Sê phải được kiểm điểm trách nhiệm kiểm tra, tạm giữ 3 cục đá không đúng quy định.
 
Được biết, Sau khi sở TNMT tỉnh lấy mẫu cục đá của bà Sắc đang còn “nhốt” tại UBND huyện Chư Sê đi kiểm định tại Liên đoàn địa chất bản đồ miền Nam. Kết quả kiểm định cho thấy, đây là loại đá bán quý thuộc dòng đá casidol.
 
Riêng việc xử lý cục đá của bà Sắc đang còn “nhốt” trong lồng sắt vẫn phải đợi chỉ đạo cuối cùng của UBND tỉnh Gia Lai.
CCHC
 

Số lượt người xem: 3693    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm