Tin tức sự kiện 28 Tháng Năm 2012 10:05:00 SA

Chính phủ đưa tin về Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2012: Kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực

 Ngày 28/5/2012, một số báo chí đã có bài phản ánh những sự kiện nổi bật của đất nước và những vấn đề liên quan như sau:

I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC
 
1. Báo Nhân dân điện tử đưa tin về Ngày làm việc thứ năm, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII. Ngày 25-5, các đại biểu QH làm việc tại hội trường, thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của hai dự án: Luật Giáo dục đại học và Luật Công đoàn (sửa đổi).
- Về ba vấn đề nổi lên trong dự thảo Luật Giáo dục đại học
Mở đầu phiên họp buổi sáng, các đại biểu QH đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH Ðào Trọng Thi trình bày báo cáo của Ủy ban Thường vụ QH giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Giáo dục đại học. Báo cáo cho biết, tại kỳ họp thứ hai, QH khóa XIII, Dự án Luật Giáo dục đại học (GDÐH) đã được nhiều vị đại biểu Quốc hội thảo luận, góp ý kiến. Tiếp theo, ngày 9-1-2012 Ủy ban Thường vụ QH đã tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm lấy ý kiến rộng rãi của các vị đại biểu QH chuyên trách và chỉ đạo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH tổ chức một số hội nghị tham vấn các chuyên gia, nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục để tiếp tục hoàn thiện dự án Luật GDÐH trình QH thông qua tại kỳ họp thứ ba này.
Báo cáo đã đề cập một số nội dung cơ bản của dự thảo luật bao gồm: Cơ cấu hệ thống và phân tầng cơ sở GDÐH, cơ cấu tổ chức của các cơ sở GDÐH, quyền tự chủ của cơ sở GDÐH; vấn đề xã hội hóa và tài chính, tài sản của cơ sở GDÐH; bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng GDÐH; hợp tác quốc tế trong GDÐH và một số vấn đề khác.
Qua thảo luận về những nội dung cơ bản, những nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật GDÐH, hầu hết ý kiến phát biểu tán thành sự cần thiết ban hành, quan điểm, mục tiêu xây dựng luật này và ủng hộ việc thông qua dự thảo Luật GDÐH tại kỳ họp thứ ba này.
Thảo luận từng vấn đề cụ thể, các đại biểu QH đã đóng góp khá nhiều ý kiến. Vấn đề đầu tiên là cơ cấu tổ chức của cơ sở GDÐH, trong đó nổi lên là quy định về Hội đồng trường. Tán thành với nội dung thành lập Hội đồng trường, đại biểu Ðặng Thị Mỹ Hương (Ninh Thuận) nhấn mạnh: Hội đồng trường là một thiết chế không thể thiếu trong giáo dục công lập. Việc thành lập Hội đồng trường chính là nâng cao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học. Các quy định này phù hợp thì sẽ giúp cho Hội đồng trường hoạt động nền nếp, đồng thời giúp cho hoạt động của hệ thống giáo dục được lành mạnh, công khai, có tính tự chủ cao và chịu trách nhiệm trước xã hội. Tuy nhiên, để mô hình này hoạt động hiệu quả, đại biểu Ðặng Thị Mỹ Hương đề nghị Bộ Giáo dục và Ðào tạo cần quy định chi tiết và tổ chức hướng dẫn thực hiện, gắn chức năng, quyền hạn với quyền lợi đối với từng đối tượng trong hội đồng, tránh hoạt động hình thức, không hiệu quả. Ðại biểu Huỳnh Ngọc Ðáng (Bình Dương) tán thành với giải trình của Ủy ban Thường vụ QH cho rằng, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm là thuộc tính cơ bản của cơ sở GDÐH, là yêu cầu khách quan, tất yếu và phù hợp với xu thế phát triển của GDÐH hiện nay. Ðại biểu Huỳnh Ngọc Ðáng cho rằng, nếu coi quyền tự chủ như một phần thưởng, thì trường nào tốt mới trao quyền tự chủ, trường nào làm không tốt thì cắt quyền tự chủ. Thảo luận về quyền tự chủ của cơ sở GDÐH, nhiều ý kiến phát biểu nhất trí việc trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho cơ sở GDÐH và đề nghị quy định chi tiết ngay trong luật các điều kiện, tiêu chí để cơ sở GDÐH thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
Vấn đề thứ hai được nhiều đại biểu tham gia ý kiến là xã hội hóa GDÐH. Theo đó, nhiều ý kiến đề nghị, cần làm rõ khái niệm lợi nhuận và không vì lợi nhuận quy định tại khoản 7, Ðiều 4 (giải trình từ ngữ), vì làm rõ được khái niệm này mới có những chính sách phù hợp với từng loại hình. Ðại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Ðà Nẵng) bày tỏ sự băn khoăn về quy định tại khoản 7, Ðiều 4 nói trên. Ðại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy đề nghị Ban soạn thảo cần cân nhắc làm rõ hơn vấn đề này.
Vấn đề thứ ba là về kiểm định chất lượng GDÐH. Nhiều ý kiến nhất trí đề nghị quy định việc kiểm định chất lượng GDÐH và công khai kết quả kiểm định là bắt buộc, nhưng cần có lộ trình thực hiện và bổ sung nội dung cụ thể về mục tiêu, nguyên tắc, đối tượng, quy trình, chu kỳ kiểm định, cũng như việc sử dụng kết quả kiểm định chất lượng; bổ sung chế tài đối với những hành vi vi phạm về kiểm định chất lượng; bổ sung quy định về kiểm định chất lượng đối với cơ sở GDÐH có vốn đầu tư nước ngoài và các quy định bảo vệ quyền lợi của người học tại các cơ sở này. Ðại biểu Nguyễn Xuân Trường (Hải Phòng) nhấn mạnh: Ðây là một vấn đề mới của luật GDÐH. Dự thảo đã có hẳn một chương (chương 7) quy định về kiểm định chất lượng. Tuy nhiên, để tổ chức kiểm định chất lượng GDÐH thực hiện được tốt hơn, đại biểu này đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu quy định thêm một điều về cơ sở pháp lý, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức kiểm định chất lượng.
Ngoài ba vấn đề trên, một số ý kiến còn đề cập mối quan hệ giữa GDÐH và công tác nghiên cứu khoa học.
- Về dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi)
Buổi chiều, các đại biểu QH thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Phan Trung Lý trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật này.
Nhiều đại biểu QH quan tâm, phát biểu ý kiến về quyền gia nhập và hoạt động công đoàn của lao động là người nước ngoài (khoản 2, Ðiều 5). Trong quá trình thảo luận trước đó, do các đại biểu QH còn ý kiến khác nhau, cho nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội hai phương án. Phương án một: Không quy định quyền gia nhập và hoạt động công đoàn Việt Nam của lao động là người nước ngoài. Phương án hai: Quy định quyền gia nhập và hoạt động công đoàn Việt Nam của lao động là người nước ngoài. Cụ thể khoản 2, Ðiều 5 dự thảo Luật được chỉnh lý như sau: Người lao động là người nước ngoài làm việc tại đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam mà có tổ chức công đoàn cơ sở, nếu có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp và hợp đồng lao động còn hiệu lực từ sáu tháng trở lên, thì được gia nhập và hoạt động công đoàn, nhưng không được tham gia vào cơ quan lãnh đạo công đoàn các cấp. Các đại biểu Phạm Huy Hùng (Hà Nội), Lưu Thị Huyền (Ninh Bình), Trương Văn Vở (Ðồng Nai), Nguyễn Văn Sơn (Hà Tĩnh) và một số đại biểu khác nhất trí với phương án hai và cho rằng, quy định như vậy đã bảo đảm được sự công bằng, bình đẳng và chặt chẽ trong thực hiện quyền và trách nhiệm của người lao động nói chung, người lao động  là người nước ngoài nói riêng khi gia nhập tổ chức công đoàn.
Tuy nhiên, về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Minh Lâm (Long An) lại nhất trí với phương án một và cho rằng, người lao động là người nước ngoài có thể không cần tham gia công đoàn tại Việt Nam, nhưng vẫn có thể tham gia các hoạt động do công đoàn tổ chức và vẫn được bảo đảm quyền lợi như người lao động Việt Nam.
Nhiều đại biểu QH tán thành quy định của dự thảo Luật về nguồn thu của công đoàn bao gồm cả kinh phí do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đóng. Tuy nhiên, về mức đóng thì ý kiến còn khác nhau: Có ý kiến tán thành quy định mức đóng bằng 2% tổng quỹ lương thực trả cho người lao động; ý kiến khác đề nghị mức đóng bằng 2% tổng quỹ lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội... Ðại biểu Huỳnh Nghĩa (Ðà Nẵng) đề nghị Ban soạn thảo cần làm rõ hơn nữa cơ sở để quy định kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động... Các quy định về tài chính công đoàn cần được nghiên cứu kỹ và triển khai chặt chẽ hơn nữa nhằm bảo đảm hiệu quả trong việc chăm sóc, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Ðại biểu Trần Ngọc Minh (Hải Phòng) và một số đại biểu khác đề nghị, dự thảo Luật nên quy định  kinh phí công đoàn được thu bằng 2% tổng quỹ lương thực trả cho người lao động để bảo đảm công bằng, không làm giảm nguồn kinh phí hoạt động của công đoàn các cấp...
Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cho rằng, dự thảo Luật nên quy định công đoàn được quyền độc lập, tự chủ trong việc quản lý tài chính theo hướng công khai, minh bạch, đúng mục đích và tuân thủ các quy định của pháp luật...
Báo cũng đưa tin về Ngày làm việc thứ sáu: Quốc hội đồng ý bãi nhiệm đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến
Sáng 26-5, đa số các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tán thành việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp.
Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Nương báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến, đại biểu Quốc hội khóa XIII, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An. Sau đó, bà Đặng Thị Hoàng Yến phát biểu ý kiến.
Quốc hội đã tiến hành bầu Ban kiểm phiếu. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày Tờ trình dự kiến danh sách Ban kiểm phiếu gồm 15 thành viên, do ông Nguyễn Văn Giàu, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang làm Trưởng Ban.
Quốc hội tiến hành bỏ phiếu bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến. Có 473 trên tổng số 500 đại biểu tham gia buổi bỏ phiếu quyết định việc bãi nhiệm bà Yến, đủ tỷ lệ theo quy định. Kết quả ban kiểm phiếu công bố, 457 phiếu tán thành, 16 phiếu không tán thành.
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, với đa số phiếu thuận, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến, đại biểu Quốc hội khóa XIII, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, thuộc đơn vị bầu cử số 01 gồm các huyện: Thủ Thừa, Bến Lức, Đức Hòa và Đức Huệ.
Bà Yến bị bãi nhiệm với lý do đã không trung thực trong việc khai lý lịch ứng cử đại biểu Quốc hội, làm cho cử tri và tổ chức hiểu không đúng về tiểu sử, quá trình hoạt động của bản thân khi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, vi phạm khoản 1 và khoản 2, Điều 3 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội.
2. Báo điện tử Chính phủ đưa tin về Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2012. Bài báo đưa tin: Chiều 27/5, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam. Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, trong phiên họp thường kỳ tháng 5/2012, Chính phủ đã thảo luận và phân tích rất kỹ tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm và nêu một số nhận định quan trọng.
Chia sẻ thông tin với đông đảo báo chí về nội dung phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, chúng ta đã đi đúng hướng, kinh tế - xã hội đã đạt được những kết quả ngày càng vững chắc, trong đó đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng.
 
Bộ trưởng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, Chính phủ vẫn kiên định mục tiêu đã báo cáo Quốc hội, phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, trong đó kinh tế vĩ mô ổn định, chủ động điều hành theo lạm phát mục tiêu dưới 1 con số, duy trì tăng trưởng hợp lý, phấn đấu đạt 6%.
 
Bộ trưởng Vũ Đức Đam cũng chỉ rõ, mặc dù sản xuất kinh doanh đã có tiến bộ so với những tháng đầu năm nhưng vẫn còn gặp một số khó khăn. Tuy nhiên đây là thời điểm, là cơ hội để thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế. Do đó công tác điều hành phải chủ động.
 
Do đó, trong công tác điều hành phải tính toán hợp lý lúc nào đầu tư lúc nào, vào đâu, và quan trọng hơn phải gắn với cơ cấu lại đầu tư công. Không đầu tư tràn lan, đầu tư phải phát huy ngay hiệu quả kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, phục vụ an sinh xã hội. Đồng thời gắn với việc giúp đỡ DN tháo gỡ khó khăn, tập trung vào vùng nông thôn như giao thông nông thôn. Làm phải căn bản, bình tĩnh, chủ động, không đặt mục tiêu là giải ngân hết mà giải ngân lúc nào, vào chỗ nào, đúng chỗ nào, theo đúng tinh thần cơ cấu lại đầu tư công và giúp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
 
Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, thanh khoản trong hệ thống ngân hàng đã tương đối tốt. Đề án tái cơ cấu ngân hàng đang được thực hiện đúng lộ trình.
 
Bộ trưởng cho rằng, cần phải chủ động để không chỉ chạy theo số lượng mà quên đi những mục tiêu dài hạn. Phải tái cơ cấu DN, tạo môi trường cạnh tranh ngày càng bình đẳng theo đúng định hướng, đồng thời tiếp tục giảm lãi suất.
 
Điều quan trọng hơn là DN còn khó khăn và thiếu vốn, tuy nhiên, vốn trong ngân hàng không thiếu, điều đó chứng tỏ là còn dư địa để thúc đẩy phát triển kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho DN, nhưng cơ bản là tháo gỡ DN nào, ngành nghề nào.
 
Theo Bộ trưởng Vũ Đức Đam, những DN ở nông thôn kinh doanh theo đúng định hướng phát triển nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, những DN xuất khẩu thiếu vốn, DN theo đúng lộ trình cơ cấu lại DN lâu dài như đưa tiến bộ KHCNKT mới vào, đưa công nghệ sạch sử dụng năng lượng tiết kiệm… thì cần được giúp đỡ tháo gỡ
 
Về vấn đề sai phạm ở Vinalines, trả lời các câu hỏi của báo chí về sai phạm xảy ra ở Vinalines vừa qua, trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2012 diễn ra chiều nay, 27/5, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật những sai phạm ở Vinalines.
 
Về vụ việc xảy ra ở Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), việc cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng trong việc mua ụ nổi là trái với sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trái với quy định của đầu tư. Vụ việc này đã được các cơ quan điều tra và đã khởi tố vụ án, bị can, đã thi hành những biện pháp ngăn chặn đặc biệt.
 
“Chủ trương của Chính phủ là xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Thủ tướng Chính phủ đồng thời là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã trực tiếp chỉ đạo và có văn bản yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao tiến hành những công việc cần thiết để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, Bộ trưởng Vũ Đức Đam khẳng định.
 
Tất cả các DNNN, không riêng Vinashin và Vinalines, đều chịu sự quản lý của pháp luật. Trong Chính phủ đã phân công các bộ, ngành theo đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo dõi, giám sát chỉ đạo theo quy định của pháp luật. Hàng năm đều có kế hoạch thanh tra, kiểm toán theo đúng quy định, bất kỳ DN nào khi cơ quan thanh tra của Đảng, Nhà nước nhận thấy có sai phạm đều phải chuyển sang cơ quan điều tra và xử lý nghiêm.
 
Về việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên của Vinalines làm Cục trưởng Cục Hàng hải, Bộ trưởng Vũ Đức Đam khẳng định, việc bổ nhiệm này là đúng thẩm quyền và đúng quy trình thủ tục theo các quy định về cán bộ của Đảng, Nhà nước.
 
Tại thời điểm Bộ Giao thông vận tải có văn bản đề nghị ông Dương Chí Dũng thôi chức Chủ tịch Hội đồng thành viên của Vinalines là tháng 12/2011. Bộ Nội vụ, theo quy định, là cơ quan thẩm định đã có văn bản thẩm định vào tháng 1/2012, tất cả đều trước thời điểm cơ quan Thanh tra có dự thảo kết luận.
 
Tháng 2/2012 Thanh tra Nhà nước mới có dự thảo kết luận. Trong các hồ sơ liên quan báo cáo trước thời điểm đó đều chưa có các thông tin về sai phạm của ông Dương Chí Dũng.
 
Riêng đối với việc bàn giao một số đơn vị của Vinashin sang Vinalines, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, việc sai phạm của Vinalines liên quan đến việc mua ụ nổi diễn ra từ năm 2007, năm 2010 mới chuyển một số đơn vị của Vinashin sang Vinalines. Khi đó, Vinashin không còn ban lãnh đạo, không còn vốn và các điều kiện cần thiết, nếu không có các biện pháp kịp thời thì một loạt các doanh nghiệp của Vinashin sẽ đổ vỡ, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất và người lao động. Trước tình hình đó, các bộ, ngành, các cơ quan liên quan đã đề xuất. Chính phủ đã rất thận trọng và chuyển nguyên trạng một số đơn vị của Vinashin sang Vinalines trên tinh thần những đơn vị được chuyển này cùng ngành nghề kinh doanh với Vinalines. Trong đó, nguyên tắc đảm bảo hài hòa lợi ích của cách DN, tất cả các DN đều được hạch toán riêng.
 
3. Báo Nhân dân điện tử có bài Hoa Kỳ vẫn nhận định thiếu khách quan về tình hình thực thi quyền con người ở Việt Nam. Bài báo đưa tin: Ngày 26-5-2012, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Mỹ ra Báo cáo nhân quyền thường niên năm 2011, trong đó có phần đánh giá về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị nêu rõ :
 
“Trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ đã có những tiến triển nhiều mặt. Hai nước tiếp tục trao đổi thường xuyên về các vấn đề cùng quan tâm, trong đó có vấn đề quyền con người. Việc duy trì đối thoại trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng và tôn trọng lẫn nhau đã góp phần tăng cường hiểu biết và thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước.
Báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình nhân quyền thế giới năm 2011 trong khi có ghi nhận nhiều thành tựu quan trọng của Việt Nam trong việc đảm bảo quyền con người cho nhân dân Việt Nam, nhưng đáng tiếc vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin sai lệch về tình hình thực thi quyền con người ở Việt Nam”.
Báo cũng đưa tin: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật và Danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Sáng 27-5, tại Nhà hát TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ  thuật lần thứ ba và danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) lần thứ bảy. Ðến dự, có đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước cùng lãnh đạo các ban, ngành, các hội văn học, nghệ thuật và đông đảo giới văn nghệ sĩ.
II-NHỮNG THÔNG TIN TRỌNG TÂM 
1. Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Đề nghị Quốc hội miễn thi hành án trên 52.000 việc. Bài báo phản ánh: Tính đến ngày 31-3-2012, cả nước còn gần 290.000 việc với gần 30.000 tỉ đồng chưa thi hành xong mặc dù cơ quan thi hành án dân sự đã làm việc tích cực.
 
Ngày 25-5, tại TP Đà Nẵng, Bộ Tư pháp tổ chức tọa đàm góp ý xây dựng đề án để đề nghị Quốc hội xem xét, miễn thi hành án (THA) đối với những khoản thu cho ngân sách Nhà nước không có điều kiện THA tính đến ngày 1-7-2009, với sự tham dự của lãnh đạo các Cục Thi hành án dân sự (THADS) trên cả nước.
 
Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đức Chính, tính đến ngày 31-3-2012, cả nước còn gần 290.000 việc với gần 30.000 tỉ đồng chưa thi hành xong mặc dù cơ quan THADS đã làm việc tích cực. “Hiện lượng án tồn đọng quá nhiều nên Bộ Tư pháp tổ chức lấy ý kiến góp ý, nghe tham luận để hoàn chỉnh trong tháng 6 này trình Chính phủ, sau đó trình Quốc hội xem xét” - Thứ trưởng Chính nói.
 
Ông Nguyễn Thanh Thủy, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS, cho biết nguyên nhân THADS bị tồn đọng là do: Người phải THA không có tài sản; là đối tượng lang thang, cơ nhỡ, không có mặt tại địa phương, không xác định được nơi cư trú mới; trong quá trình xét xử có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hoặc có tình tiết mới làm thay đổi nội dung vụ án nhưng đã hết thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; đương sự là người nước ngoài… Ngoài ra, còn do nhiều quy định của pháp luật liên quan đến phạt tiền trong Bộ luật Hình sự chưa phù hợp với thực tiễn, không mang tính khả thi; cơ chế THADS chưa đáp ứng được các yêu cầu của thực tiễn trong xử lý việc THA.
 
Ông Thủy cho rằng để kết thúc THA và xóa sổ thụ lý THADS đối với việc THA thu cho ngân sách Nhà nước thì cần phải: Miễn, “xóa nợ” đối với việc THA không có điều kiện thi hành; ra quyết định đình chỉ THA, xóa sổ thụ lý, lập sổ theo dõi riêng “khoanh nợ” đối với việc THA không thi hành được do lỗi của các cơ quan tố tụng và người được THA.
 
Để giải quyết cơ bản số việc THADS đối với các khoản thu cho ngân sách Nhà nước không có điều kiện THA, còn tồn đọng tính đến ngày 1-7-2009 (trên 52.000 việc với trên 800 tỉ đồng), Bộ Tư pháp đề nghị Chính phủ kiến nghị với Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết về việc cho miễn THA đối với các khoản thu ngân sách Nhà nước không có điều kiện thi hành tính đến ngày 1-7-2009; kiến nghị ban hành nghị quyết cho phép cơ quan THADS ra quyết định đình chỉ THA, xóa sổ thụ lý lập sổ theo dõi riêng đối với việc THA không thi hành được do lỗi của các cơ quan tố tụng và người được THA.
 
Báo cũng có bài Rà soát thi hành án liên quan đến BHXH. Bài báo phản ánh: Cục Thi hành án dân sự TP.HCM vừa có công văn yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện rà soát toàn bộ việc thi hành án có liên quan đến BHXH, chỉ đạo các chấp hành viên khẩn trương tổ chức thi hành.
 
Đồng thời, tích cực hỗ trợ, kịp thời xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án nhằm tránh trường hợp người phải thi hành án tẩu tán tài sản, giải thể… dẫn đến việc phải ra quyết định đình chỉ thi hành án hoặc trả đơn yêu cầu thi hành án cho BHXH TP.
 
Thời gian qua, tình hình thi hành án dân sự liên quan đến BHXH diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động BHXH và đời sống người lao động.
 
2. Báo Công an Nhân dân Online có bài Một cán bộ tiếp tay cho đối tượng lừa đảo bán đất của người khác. Bài báo đưa tin: Sau khi tiếp nhận khiếu nại của bà Tươi, ông Trương Quốc Phong - cán bộ Phòng TN&MT TP Mỹ Tho đã tự ý điều chỉnh vào sổ đỏ của đương sự, chính thức hợp thức hóa việc chuyển nhượng QSDĐ 1.300,5m2 cho 12 người khác mà không cần giải thích hoặc thông báo cho bà Tươi biết.
 
Sau khi ra chính quyền công chứng hợp đồng chuyển nhượng gần 3.000 m2 đất vườn của ông Nguyễn Văn Minh (ngụ xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) với giá 1,2 tỉ đồng, bà Lê Thị Tươi (ngụ xã Kim Sơn, Châu Thành, Tiền Giang) đã thanh toán đầy đủ tiền cho ông Minh thông qua bà Phạm Thị Ngọc Ánh (ngụ xã Trung An, TP Mỹ Tho) do trước đó bà Ánh đã mua phần đất trên của ông Minh nhưng chưa làm thủ tục sang tên.
 
Có điều, đầu năm 2011, khi bà Tươi đến chính quyền xã Đạo Thạnh làm thủ tục sang tên thì phát hiện trên phần đất mà bà đã mua, bà Ánh đã tự ý phân 12 lô nền với tổng diện tích trên 1.300,5m2 để bán. Lạ hơn là việc này lại được chủ đất cũ - ông Minh ký hợp đồng chuyển nhượng và cũng do UBND xã Đạo Thạnh công chứng. Càng khó hiểu hơn là 12 người mua nền đều đã được chính quyền TP Mỹ Tho cấp sổ đỏ vào ngày 30/9/2010 trong khi sổ đỏ bản chính bà Tươi vẫn đang giữ và chưa được điều chỉnh giảm.
 
Sau khi tiếp nhận khiếu nại của bà Tươi, ông Trương Quốc Phong - cán bộ Phòng TN&MT TP Mỹ Tho đã tự ý điều chỉnh vào sổ đỏ của đương sự, chính thức hợp thức hóa việc chuyển nhượng QSDĐ 1.300,5m2 cho 12 người khác mà không cần giải thích hoặc thông báo cho bà Tươi biết. Đáng lưu ý là trong số 12 người được cấp sổ đỏ trên phần đất của bà Tươi, có em gái của ông Phong là bà Trương Thị Kim Hồng, được sở hữu lô nền 167m2.
 
Quá bất bình trước sự thật, bà Tươi viết đơn tố giác hành vi của những người có liên quan. Nhưng một năm trôi qua, chẳng thấy cơ quan nào hồi âm hoặc có lời giải thích vì sao dẫn đến chuyện khuất tất như thế.
 
Trong quá trình xác minh vụ việc, chúng tôi đã tìm đến ông Minh thì được ông này thừa nhận có ký tên vào hồ sơ bán 12 lô nền cho người khác sau khi đã bán đất cho bà Tươi.
 
Trưởng phòng TN&MT TP Mỹ Tho Lư Sanh Liêm, cho rằng bà Ánh có dấu hiệu lừa đảo trong vụ này. Còn hành vi của cán bộ Phong (lấy sổ đỏ của bà Tươi rồi tự ý điều chỉnh, hợp thức hóa cho 12 hộ trong khi bà Tươi đang khiếu nại) thì ông Liêm hứa "sẽ trả lời sau!". Chủ tịch UBND xã Đạo Thạnh - ông Nguyễn Văn Lùng thì đổ thừa do chưa nhận được đơn, với lại "tôi về nhận chức ở đây tháng 7/2010 trong khi vụ việc này xảy ra từ trước đó" (?)
 
3. Báo An ninh Thủ đô có bài Phạm tội trong lĩnh vực chứng khoán: Luật đã có nhưng ... khó xử. Bài báo phản ánh: Trước khi BLHS sửa đổi năm 2009 có hiệu lực thi hành, cơ quan tiến hành tố tụng cũng đã xử lý hình sự nhiều vụ phạm pháp trong lĩnh vực chứng khoán, tuy nhiên các hành vi phạm tội trong lĩnh vực này thường bị xử lý ở những tội danh khác nhau như: "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "cố ý làm trái" hay "tham ô tài sản" nếu hành vi thuộc mặt khách quan các tội danh tương ứng… 
 
Năm 2011, trong quá trình điều tra, xử lý, nổi lên các vi phạm chính trong thị trường chứng khoán như: Vi phạm các quy định về công ty đại chúng, về chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), không công bố các báo cáo tài chính, các thông tin kinh tế khác mà theo quy định phải công bố. Khi chứng khoán sụt giảm mạnh, một số cá nhân, tổ chức chứng khoán tìm cách “giải cứu” bằng cách cố tình vi phạm các quy định của UBCKNN như làm giá một số cổ phiếu, ứng khống trước cổ phiếu cho một số nhà đầu tư "ruột", bảo lãnh khống cho một số nhà đầu tư vay tiền ngân hàng… Đồng thời, một số nhà đầu tư đã có hành vi tung tin không chính xác tạo sốt ảo một số cổ phiếu, thao túng giá cổ phiếu nhằm trục lợi… 
 
Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm chứng khoán, với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, qua mặt UBCKNN, loại tội danh này đã được bổ sung vào Bộ luật Hình sự năm 2009. Theo Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của BLHS, 3 tội danh trong lĩnh vực chứng khoán được bổ sung là tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán (điều 181a); sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán (181b), tội thao túng giá chứng khoán (181c). Tuy nhiên để xử lý được loại tội phạm này đến nay vẫn còn khá nhiều vướng mắc. Chẳng hạn, việc xác định giá trị thiệt hại của tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán rất khó, thậm chí nhiều hành vi không thể xác định được vì giá trị chứng khoán thay đổi hàng ngày trên thị trường. Do đó để tổn thất do một hành vi gây ra cho các nhà đầu tư trên thị trường cũng rất khó để xác định.
 
Khi ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Dược Viễn Đông bị CQĐT khởi tố để điều tra hành vi thao túng giá chứng khoán - hành vi đang gây rối ren thị trường chứng khoán, vấn đề tố tụng hình sự trên thực tế mới được chứng minh. Tuy vậy, sự kiện đó cũng không có nhiều thay đổi trong hoạt động tố tụng hình sự với tội phạm chứng khoán bởi tiền lệ xử lý hành chính vẫn chủ yếu. Một số chuyên gia tài chính cho rằng, còn nhiều lý do khác khiến khó xử lý hình sự các hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán. Đó là hoạt động phối hợp giữa các cơ quan tố tụng và với các bộ, ngành liên quan. Các vụ việc phát sinh trên thị trường chứng khoán là các tranh chấp kinh tế, dân sự nên nếu các bên giải quyết theo con đường hòa giải thành công thì vụ việc được khép lại, mà không cần tiến hành các biện pháp tố tụng… Đồng thời, nguyên nhân khó xử lý hình sự đối với hành vi thao túng giá chứng khoán là do chưa có văn bản hướng dẫn Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS và nhận thức về vấn đề này của cơ quan tố tụng còn những khác biệt
 
Theo Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành BLHS về các tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán thì hành vi thao túng giá chứng khoán (điều 181c BLHS) được xác định gây hậu quả nghiêm trọng là số tiền từ 1 tỷ đến dưới 2 tỷ đồng, rất nghiêm trọng từ 2 tỷ đồng trở lên. Đây cũng là mức tiền được đưa ra với tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán (Điều 181a BLHS).
 
Đối với tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán (Điều 181b BLHS) hiện còn nhiều ý kiến khác nhau nên Dự thảo Thông tư đưa ra hai phương án. Thứ nhất, nếu là thu lợi bất chính lớn sẽ có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng; thu lợi bất chính rất lớn hoặc đặc biệt lớn sẽ có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên. Gây hậu quả nghiêm trọng trong trường hợp thiệt hại có thể tính được bằng tiền sẽ là 1 tỷ đến dưới 2 tỷ đồng. Phương án hai được đưa ra khác xa với phương án 1, đó là thu lợi bất chính lớn sẽ có giá trị từ 1 tỷ đến dưới 2 tỷ đồng; thu lợi bất chính rất lớn hoặc đặc biệt lớn sẽ có giá trị trên 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo đại diện Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, nếu quy định mức tối thiểu 200 triệu thì bản thân cơ quan này sẽ “không thể kiểm soát nổi vì mỗi ngày giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng”, còn cơ quan pháp luật thì “quá tải”.
 
Đại diện này đề nghị mức thấp nhất là 1 tỷ đồng. Nhiều đại diện các công ty chứng khoán cũng đồng tình với ý kiến này và cho rằng, mức quy định như của dự thảo Thông tư là thấp. Đành rằng, vi phạm pháp luật thì cần phải xử lý nhưng xử lý đến mức độ nào, với số tiền bao nhiêu là phù hợp với một lĩnh vực đặc thù như chứng khoán thì phải cân nhắc kỹ
 
Phát biểu tại cuộc Hội thảo xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành BLHS về các tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán do Bộ Tư pháp phối hợp với ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức ngày 10-5 vừa qua, Đại tá Trần Thanh - Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an, đơn vị đã thực hiện việc điều tra và truy tố đối tượng Lê Văn Dũng, Công ty Dược Viễn Đông cho rằng: cách tính toán và chứng minh như thế nào xác định được số tiền thu lời bất chính cũng như tính ra số liệu để xác định gây hậu quả nghiêm trọng trên lĩnh vực chứng khoán là rất khó.
 
Trong vụ án Lê Văn Dũng, dù có tới 13 nhà đầu tư gửi đơn tố cáo họ đã bị thiệt hại tổng cộng hơn 1,5 tỷ đồng do hành vi thao túng của Lê Văn Dũng và đồng bọn gây ra. Cơ quan An ninh điều tra và VKSNDTC cũng đã nhiều lần đặt vấn đề xem xét, điều tra con số gây thiệt hại của các bị can… nhưng đều thấy rất khó chứng minh. Nhiều ý kiến đồng tình với ông Thanh, cho rằng với quy định của pháp luật hiện hành, cơ quan tố tụng đang gặp khó vì nhiều hành vi vi phạm đang diễn ra trong lĩnh vực này đang khá phổ biến mà không xử lý được. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, không nên “hình sự hóa” làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường chứng khoán.
 
III. CÁC NỘI DUNG KHÁC
 
1. Báo Tuổi trẻ Online có bài Thủ tướng yêu cầu báo cáo lại vụ Văn Giang. Bài báo đưa tin: Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu lãnh đạo tỉnh Hưng Yên giải trình, báo cáo lại cụ thể quá trình cưỡng chế đất tại Văn Giang (Hưng Yên), trong đó có việc lực lượng cưỡng chế gây thương tích cho người dân và nhà báo.
 
Thủ tướng yêu cầu phải nói rõ những vấn đề có sai phạm trong vụ cưỡng chế, cá nhân nào sai phạm phải xử lý nghiêm.
 
Trước đó, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hôm 2-5, ông Nguyễn Khắc Hào, phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, đã có báo cáo về vụ cưỡng chế đất nông nghiệp ở Văn Giang, trong đó khẳng định việc cưỡng chế đã thành công, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Tuy nhiên, thông tin trên báo chí và dư luận sau đó cho thấy báo cáo của ông Hào chưa hoàn toàn đúng sự thật khi đã có người dân và hai nhà báo bị lực lượng cưỡng chế gây thương tích.
 
2. Báo Sài Gòn giải phóng Online có bài Hơn 100 cán bộ bị xử lý hình sự vì tham nhũng. Bài báo đưa tin: Báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) vừa được Chính phủ gửi đến Quốc hội. Theo đó, trong 5 năm qua, cả nước có 678 người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, trong đó xử lý hình sự 101 trường hợp, xử lý kỷ luật 577 trường hợp. Một số tỉnh, TP xử lý nhiều người đứng đầu là Quảng Nam (77 người), Bình Thuận (46 người), Bắc Giang (41 người), Đắc Lắc (38 người), Cao Bằng (31 người)…
 
Qua công tác thanh tra đã giải quyết 4.572 vụ tố cáo về tham nhũng trong tổng số 5.180 vụ việc tố cáo tham nhũng thuộc thẩm quyền, đã phát hiện 466 vụ việc với 727 người có hành vi tham nhũng.
 
Về các giải pháp đẩy mạnh công tác PCTN, Chính phủ sẽ chú trọng việc công khai, minh bạch trong nhiều lĩnh vực. Trong đó, có quy định trách nhiệm giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm của người có nghĩa vụ kê khai tài sản so với những lần kê khai trước và nguyên tắc xử lý đối với trường hợp không giải trình được một cách minh bạch, hợp lý.
 
Ngoài ra, mở rộng diện đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập bao gồm tất cả người có chức vụ, quyền hạn. Bổ sung quy định về việc công khai tại nơi cư trú đối với bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai. Đặc biệt, sẽ quy định việc cán bộ, công chức phải thanh toán qua tài khoản khi mua sắm những tài sản có giá trị lớn.
 

Số lượt người xem: 1858    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm