Tin tức sự kiện 12 Tháng Bảy 2013 9:50:00 SA

Xây dựng Bảng giá các loại đất

(Website Quận 2)–Ủy ban nhân dân quận triển khai xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn quận 2 năm 2014.

Theo đó, phạm vi, đối tượng và nội dung thực hiện xây dựng bảng giá đất năm 2014:

1. Phạm vi triển khai:

Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn quận 2 được xây dựng theo địa giới hành chính cấp quận và cấp phường (trừ 03 phường Thủ Thiêm, An Lợi Đông, An Khánh và một phần phường Bình An và phường Bình Khánh do thuộc dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm). Trong đó cấp phường là đơn vị cơ bản tiến hành điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về giá đất và và làm cơ sở để tổng hợp số liệu, xây dựng bảng giá đất năm 2014 của quận 2.

2. Đối tượng thực hiện:

Điều tra khảo sát thông tin đối với những trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất (tập trung điều tra bất động sản là đất ở) đã giao dịch thành công trong giai đoạn từ tháng 01/2012 đến tháng 6/2013.

3. Nội dung thực hiện xây dựng bảng giá đất năm 2014:

Nhằm thống nhất và tập trung thực hiện việc xây dựng bảng giá đất năm 2014, các phòng ban có liên quan và Ủy ban nhân dân các phường cần tiến hành theo các bước cụ thể như sau:

Bước 1: Bước chuẩn bị:

1. Thành lập Ban chỉ đạo và tổ công tác giúp việc thực hiện xây dựng bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn quận 2.

2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức lực lượng triển khai trên địa bàn quận.

3. Tham gia buổi tập huấn hướng dẫn thực hiện lập bảng giá đất năm 2014 do Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức trong tháng 5/2013.

4. Tổ chức lực lượng chuyên môn cấp quận triển khai kế hoạch và tổ chức tập huấn cho các phường về công tác điều tra, khảo sát giá đất để làm cơ sở xây dựng bảng giá đất năm 2014.

5. Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường quận, Chi cục Thống kê quận, phòng Quản lý đô thị quận, phòng Tài chính – Kế hoạch quận, Chi cục Thuế quận chuẩn bị tài liệu và cung cấp các hồ sơ có liên quan cho các phường để thực hiện công tác xây dựng bảng giá đất năm 2014.

6. Tổng hợp kết quả, đề xuất giá đất năm 2014 toàn quận trình Ủy ban nhân dân quận phê duyệt và báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường .

Bước 2: Ủy ban nhân dân các phường tiến hành các công việc sau:

1. Liên hệ phòng Tài nguyên và Môi trường quận (thông qua Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất quận) tiếp nhận các tài liệu sau: Biểu mẫu thực hiện điều tra giá đất và các biểu mẫu báo cáo theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường . Danh sách các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã giao dịch thành công giai đoạn từ tháng 01/2012 đến tháng 6/2013.

2. Liên hệ phòng Quản lý đô thị quận tiếp nhận các tài liệu sau: Danh sách các tuyến đường đã được Ủy ban nhân dân quận 2 đổi tên và đặt mới để cập nhật hoặc điều chỉnh các tuyến đường liên quan (nếu có) so với bảng giá đất năm 2013. Bản đồ hiện trạng giao thông của các phường năm 2014.

3. Thực hiện các công việc sau:             Kiểm tra, đối chiếu danh sách các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất thành công trên địa bàn phường theo danh sách đã tiếp nhận từ phòng Tài nguyên và Môi trường quận. Phát phiếu điều tra đến các đối tượng cần điều tra.

Từ ngày 25/6/2013 đến ngày 10/8/2013: Ủy ban nhân dân 08 phường (An Phú, Bình An, Bình Khánh, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Thảo Điền và Thạnh Mỹ Lợi) tiến hành điều tra theo mẫu số 1 đối với các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã giao dịch thành công trong giai đoạn từ tháng 01/2012 đến tháng 6/2013, cụ thể như sau:

Đối với các tuyến đường, đoạn đường: Nâng cấp, mở rộng, mới mở và mới đặt tên thì phải điều tra 100%; Các tuyến đường, đoạn đường còn lại thì phải điều tra ít nhất 50%;

Số lượng mẫu điều tra: đảm bảo mỗi phường có khoảng 15 mẫu; Mỗi tuyến đường, đoạn đường ít nhất phải có 3 mẫu, trong đó có ít nhất 1 phiếu điều tra trong hẻm; Riêng nơi có khu dân cư mới thì cần phải điều tra 4 mẫu đến 5 mẫu của các cấp đường nội bộ trong khu dân cư đó.

Thời gian giao nộp phiếu điều tra thu phiếu điều tra, kiểm tra và tổng hợp các số liệu về giá chuyển nhượng quyền sử dụng các loại đất theo mẫu và chuyển về Chi cục Thống kê quận, cụ thể như sau: Đến ngày 10/7/2013: nộp về các phiếu điều tra đối với các tuyến đường mới mở; tuyến đường được nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và các tuyến đường mới đặt tên; Đến ngày 10/8/2013: nộp về các phiếu điều tra đối với các tuyến đường còn lại.

Bước 3: Xử lý số liệu và lập các biểu bảng và dự thảo báo cáo đề xuất Bảng giá các loại đất năm 2014 toàn quận:

- Từ ngày 10/7/2013 đến ngày 30/7/2013, Chi cục Thống kê quận, phòng Tài nguyên và Môi trường quận, phòng Tài chính – Kế hoạch quận phối hợp thực hiện kiểm tra phiếu điều tra đối với các tuyến đường mới mở; tuyến đường được nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và các tuyến đường mới đặt tên, tiến hành tổng hợp và xử lý các biểu mẫu của các phường thành biểu tổng hợp của quận theo hướng dẫn của sở Tài nguyên và Môi trường.

- Từ ngày 10/8/2013 đến ngày 20/8/2013, Chi cục Thống kê quận, phòng Tài nguyên và Môi trường quận, phòng Tài chính – Kế hoạch quận phối hợp thực hiện kiểm tra phiếu điều tra đối với các tuyến đường còn lại, tiến hành tổng hợp và xử lý các biểu mẫu của các phường thành biểu tổng hợp của quận theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Dự thảo báo cáo thuyết minh và đề xuất Bảng giá các loại đất năm 2014 đối với tất cả các tuyến đường trên địa bàn quận 2.

Bước 4: Phối hợp Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá đất thành phố rà soát, trao đổi để thống nhất bảng giá đất năm 2014 của quận.

Bước 5: Hoàn chỉnh báo cáo thuyết minh và Bảng giá đất năm 2014 của quận trình Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá đất của quận thông qua báo cáo sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/9/2012.

4. Giao nộp sản phẩm kết quả xây dựng giá các loại đất năm 2014:

Đối với các phường: giao các biểu mẫu sau: Giao nộp tất cả các Phiếu điều tra (Biểu số 1). Biểu số 7 (kèm theo file dữ liệu dạng Excel).

Đối với cấp quận bàn giao cho thành phố: Biểu số 7a (kèm theo file dữ liệu dạng Excel); Biểu số 10a (kèm theo file dữ liệu dạng Excel); Báo cáo thuyết minh.

CCHC

 


Số lượt người xem: 3641    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm