Tin tức sự kiện 22 Tháng Chín 2014 9:15:00 SA

Các khoản thu trong năm học 2014 - 2015

 (Website Quận 2)-Ủy ban nhân dân quận 2 vừa quy định các khoản thu tại các cơ sở giáo dục thuộc quận trong năm học 2014 – 2015 như sau:

I. Thu học phí và các khoản thu khác:

1. Nội dung thu, mức thu:

1.1. Thu học phí: (Học phí thu theo từng tháng, tổng số tháng thu học phí là 9 tháng/năm học)

Nhà trẻ:                                                 200.000đ/HS/tháng

Mẫu giáo:                                              160.000đ/HS/tháng

THCS:                                                   100.000đ/HS/tháng

 

2. Bảo hiểm y tế học sinh (năm): 289.800đ/HS/năm

3. Thu khác:

3.1. Thu hộ - Chi hộ:

- Đối với các khoản thu hộ - chi hộ để mua sắm phục vụ trực tiếp cho học sinh học tập, sinh hoạt như: quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao, ấn chỉ hồ sơ học sinh, học phẩm – học cụ (đối với bậc mầm non), trang bị thiết bị học ngoại ngữ theo Đề án phổ cập và nâng cao năng lực Tiếng Anh và Đề án phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, ấn chỉ đề kiểm tra, .… ngay từ đầu năm học các đơn vị cần thống nhất chủ trương với phụ huynh học sinh để có cơ sở lựa chọn và quyết định hình thức tổ chức thích hợp.

- Đối với những khoản đóng góp được thoả thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh để thực hiện một số nhiệm vụ thay cha mẹ học sinh trong công tác nuôi, dạy học sinh như sau:

                                                                                                  ĐVT: đồng

Stt

Nội dung thu

Mầm non

Tiểu học

THCS

1

Giấy đề thi (năm)

/

15.000

30.000

2

Thiết bị học ngoại ngữ theo Đề án phổ cập tiếng Anh (tháng)

15.000

15.000

/

3.2. Thu thỏa thuận:

ĐVT: đồng

Stt

Nội dung thu

Mầm non

Tiểu học

THCS

1

Tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày

/

50.000

50.000

2

Tiền tổ chức học tăng cường ngoại ngữ (tháng)

/

50.000

60.000

3

Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú đối với nhà trường tổ chức bếp ăn (tháng)

130.000

4

Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú đối với nhà trường hợp đồng suất ăn nấu sẵn (tháng)

100.000

5

Tiền vệ sinh bán trú (tháng )

20.000

6

Thiết bị, vật dụng phục vụ bán trú (năm)

150.000

7

Tiền ăn (Ăn trưa và ăn xế)/ngày

30.000

8

Tiền nước uống (tháng)

15.000

9

Nha học đường (năm)

50.000

10

Tiền học môn năng khiếu, tự chọn (/môn/tháng)

60.000

25.000

30.000

- Bộ môn Vi tính tự chọn: 30.000đ/môn/tháng.

- Bộ môn tiếng Anh tự chọn cha mẹ học sinh tự nguyện đăng ký tham gia chương trình và nhà trường thỏa thuận về mức học phí với cha mẹ học sinh.

3.3. Đối với các đơn vị trực thuộc:

- Trường GD Chuyên biệt Thảo Điền mức thu như các trường Mầm non.

- Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp: 30.000đ/HS/môn tự chọn.

4. Thu tài trợ:

Đối với những khoản đóng góp tự nguyện của các Doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân để tăng cường cơ sở vật chất nhà trường,hỗ trợ hoạt động giáo dục yêu cầu Ban Giám Hiệu phải thực hiện đúng theo các văn bản: Thông tư số 29/2012/TT-BGĐT ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Công văn số 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18 tháng 10 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và Đào tạo; Chỉ thị số 14/2013/CT-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về quản lý các nguồn tài trợ cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

 

 

 

II. Sử dụng học phí và các khoản thu khác:

1. Sử dụng học phí:

Các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập được để lại 100% số thu học phí để sử dụng như sau:

- Trích tối thiểu 40% tổng thu học phí để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

- Phần còn lại được sử dụng để phục vụ các hoạt động tại đơn vị theo đúng quy định về sử dụng kinh phí của đơn vị tự chủ tài chính được quy định tại Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/6/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/6/2006 của Chính phủ và Thông tư 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung Thông tư 71/2006/TT-BTC.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập có trách nhiệm sử dụng số thu học phí đúng mục đích, nội dung chi và định mức chi phải được thể hiện trong quy chế chi tiêu nội bộ.

 

2. Sử dụng các khoản thu khác:

Các khoản thu khác nêu trên do các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập tổ chức thu và sử dụng đúng mục đích theo Hướng dẫn Liên Sở số 1236/HDLS/TC-GDĐT ngày 14/02/2014 của Sở Tài chính và Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác hạch toán thu, chi các khoản thu của ngành giáo dục.

 

 

 

3. Công khai các khoản thu:

Các đơn vị phải thực hiện công khai mức thu học phí theo quy định tại Thông tư 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các văn bản hiện hành.

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện đúng quy định các khoản thu trong năm học 2014 – 2015.

 

CCHC


Số lượt người xem: 2623    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm