Tin tức sự kiện 26 Tháng Mười Một 2014 8:25:00 SA

Giao Dịch vụ công ích Quận 2 làm chủ đầu tư Dự án hạ tầng kỹ thuật tiểu khu số 3

(Website Quận 2)-Ủy ban nhân dân Thành phố HCM vừa có ý kiến về nguồn vốn và phương thức thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ  tầng kỹ thuật khu tái định cư số 3 trong khu 30 ha thuộc khu 90 ha Nam Rạch Chiếc, phường An Phú, Quận 2. 

 
Theo đó, Chấp thuận chủ trương giao cho Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công  ích Quận 2  làm chủ đầu  tư Dự  án xây dựng hạ  tầng kỹ  thuật  tiểu khu số  3 thuộc  khu  tái  định  cư  30  ha  Nam  Rạch  Chiếc,  phường An  Phú, Quận  2  theo phương  thức  đã  được  các  ngành  thống  nhất  và  nội  dung  tổng  hợp  của Sở Xây dựng tại Công văn số 9906/SXD-PTN&TTBĐS ngày 07 tháng 11 năm 2014 như sau: 
 
 1/- Chỉ đạo của Ủy ban  nhân dân thành phố.  
 
Dự án 30 ha Nam  Rạch Chiếc (nằm trong tổng thể dự án khu dân cư 90 ha Nam Rạch Chiếc, phường An Phú, Quận 2) đã được Ủy ban nhân dân thành phố  xác định Ủy ban  nhân dân Quận  2 là chủ  đầu tư tại  Công văn  số 2388/UBND- ĐTMT  ngày 16/10/2008, Quyết  định  số  684/QĐ-UBND  ngày  21/02/2009  và Quyết định số 15396/QĐ-UBND ngày 28/11/2011. Theo đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 đã được Ủy ban nhân dân Quận 2 phê duyệt  (Quyết  định  số  15396/QĐ-UBND ngày  8/11/2011), dự  án  bao  gồm  04 tiểu khu; khu  1   (357 nền), khu  2 (187 nền),  khu 3 (392 nền), khu 4 (495  nền) khu  đất  công  trình  công  cộng  (16.013,9  m )  và  khu  đất  công trình  tôn  giáo 5.053,42 m 2. Tại  Công văn  số  6422/UBND-ĐTMT ngày  02/12/2013 và  Công văn  số  1027/UBND-ĐTMT ngày 11/3/2014, ủy ban  nhân  dân  thành  phố đã  có  chủ  trương bán đấu giá quyền sử dụng theo quy định đối vói khu tái định cư số  1, khu  tái định  cư số 4, khu  đất quy hoạch chợ  diện tích  10.178 m2  và khu  đất  quy  hoạch  trung  tâm  thương  mại dịch  vụ hành chính y  tế  có   diện  tích 33.588 m2. Ngày  16/5/2014, Ủy ban nhân  dân thành phố có Thông báo  sổ 358/TB- VP  tạm  ngưng việc đấu  giá  quyền  sử  dụng  đất  các khu  đất  trong  khu  30 ha Nam Rạch Chiếc đã nêu tại Công văn số  6422/UBND-ĐTMT ngàỵ  02/12/2013 và Công văn  số  1027/UBND-ĐTMT ngày 11/3/2014 nêu  trên. Đồng thời, đổi với các trường hợp tạm  cư thuộc Khu  đô thị mới  Thủ  Thiêm đã  đăng ký  nhận nền đất tại dự án, Ủy ban nhân dân thành phố giao ủy ban nhân dân Quận 2 tiếp tục vận động các  hộ dân cỏ  nhu cầu nền đất chuyển sang  căn hộ  theo chỉ đạo của đồng chí  Chủ  tịch  Ủy ban  nhân dân thành phố. Trường hợp,  các  hộ dân  không đồng ý, giao Sở Xây dựng khảo sát, chủ trì làm việc với Ủy ban nhân dân Quận 2, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan đề xuất đơn Việc thực hiện việc đầu tư, san lấp,   .. đế kịp giao  nền đất cho các hộ dân trước ngày 30/9/2014 tại khu đất mà Ủy ban nhân dân thành ph ố  đã chỉ đạo cho tổ  chức đẩu giá trước đây (tạm ngưng việc thực hiện tổ  chức đấu giả)  và trình sớm cho Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định. 
 
   2/- Triển khai thực hiện của các đơn vị.  
                           
Thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố tại Thông báo nêu trên, ngày 21/5/2014, Giám đốc Sở Xây dựng đã chủ trì  cuộc họp và đã có Thông báo số  4282/TB-SXD-VP ngày  26/5/2014  đề  nghị  ủy  ban nhân dân  Quận  2 khẩn trương cỏ văn bản bảo cảo khái toán về dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ  thuật khu 2 và khu 3 trong khu 30,2 ha Nam Rạch Chiếc, Quận 2, gửi về Sở  Tài chính  (có gửi Sở Xây  dựng) trước ngày 27/5/2014 để tổng hợp,  bảo  cảo Ủy ban nhân dân thành phố. Ngày  09/6/2014, ủy ban  nhân dân Quận  2 có Công văn  số  1830/UBND- QLĐT báo cáo, đề xuất các nội dung sau; Cho phép  tạm ứng ngân sách  thành ph ố  cho ủy ban nhãn dân Quận 2 để  ĐTXD  đường giao  thông, san  nền  và HTKT  đối  với khu tải định  cư số  3 (khoảng    392  nền,  diện  tích  48.111,31  m ) với kinh phí dự  kiến  đầu  tư  là khoảng 154,4 tỷ  đồng. Việc hoàn trả giao Sở Tài chỉnh cân đoi từ việc bản đấu giá khu đất số 1, sổ 4 và khu đất công trình công cộng. Thời gian dự kiến hoàn thành các hạng mục trên khoảng 06 tháng  (kể từ ngày nhận được kinh phí  đợt 1 và đủ điều kiện khởi công). Cho phép  Ủy ban nhân dân Quận 2 được chỉ định một đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư đoi với dự án đầu tư xây dựng, được cho phép  tạm úng vón ngân sách nêu trên và giao Sở Tài chính hướng dẫn thủ tục thanh toán. Ngày   16/6/2014, Văn  phòng  Ủy  ban  nhân  dân  thành  phố  đã  có  Phiếu chuyển  chuyển  Công văn  số  1830/UBND-QLĐT ngày  09/6/2014  của  Ủy ban nhân dân Quận 2 đến Sở Tài chính để xem xét và giải quyết. Để đẩy  nhanh tiến  độ thực hiện dự án, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân Quận  2  đã  chủ  trì  02 cuộc họp và đã  có các Thông báo  số  8422/TB-SXD-VP ngày  02/10/2014 và Thông  báo  số  318/TB-VP ngày  01/10/2014 để hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện hoàn tất các thủ tục đầu tư. Hiện nay,  Sở Tài chính vẫn đang xem xét các kiến nghị  của Ủy ban nhân dân  Quận  2 tại  Công vãn  số  1830/UBND-QLĐT ngàỵ  09/6/2014 nêu  trên,  để  tổng hợp báo  cáo Ủy ban nhân  dân thành  phố về nguồn vốn thực hiện và  khả  năng tạm ứng vốn ngân sách. 
 
Về kiểm tra tiến độ giải quyết tái định cư các hộ tạm cư thuộc Khu đô thị  mới Thủ  Thiêm theo yêu  cầu  của Hội đồng nhân  dân thành phố và  chỉ đạo của Ủy ban  nhân dân thành  phố, ngày  14/10/2014, Giám đốc Sở Xây  dựng tổ  chức cuộc họp  với đại diện  Sở Tài  chính, Sở Kế hoạch và Đầu  tư, Sở  Tài nguyên và  Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý  đầu tư xây dựng Khu đô thị  mới  Thủ  Thiêm, Ủy ban  nhân  dân Quận  2, Công ty  TNHH MTV  pịch vụ công ích Quận 2 (đơn vị được ủy ban nhân dân Quận 2 giao làm chủ  đầu tư dự án tại Công văn  số  06/UBND-QLĐT ngày 02/01/2013-gọi tắt là Công ty Dịch vụ công ích Quận 2) và Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc ... 
 
CCHC
 

Số lượt người xem: 2721    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm