Tin tức sự kiện 28 Tháng Mười Một 2014 2:50:00 CH

Giám sát Chương trình giảm nghèo

(Website Quận 2)-Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá thành phố về hoạt động giám sát đánh giá trong thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2014. Ban giảm nghèo, tăng hộ khá quận xây dựng kế hoạch thực hiện giám sát Chương trình giảm nghèo  năm 2014.

Theo đó, Nội dung hoạt động Chương trình giảm nghèo như sau:

Giám sát việc điều tra, khảo sát xác định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2014-2015 (theo đúng danh sách quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo có mã số) và việc công nhận hộ vượt chuẩn nghèo, vượt chuẩn hộ cận nghèo đảm bảo đúng quy định, quy trình của thành phố. Giám sát kết quả thực hiện và tác động của các chính sách hỗ trợ chăm lo cho người nghèo, hộ nghèo; hộ cận nghèo tập trung vào các chính sách như: cho vay vốn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm trong nước, làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của phường được miễn giảm học phí, mua BHYT … Theo dõi giám sát hoạt động của Ban giảm nghèo, tăng hộ khá phường (thông qua quy chế họat động), cán bộ chuyên trách và tổ tự quản giảm nghèo.

Đối tượng tham gia và thực hiện:

1/ Đối tượng tham gia thực hiện giám sát: Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đòan thể quận, phường tham gia trực tiếp thực hiện hoạt động giám sát đánh giá; người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo và nhân dân trên địa bàn dân cư; tổ trưởng tổ tự quản giảm nghèo; tổ trưởng tổ dân phố; Ban điều hành khu phố; thành viên ban giảm nghèo, tăng hộ khá và cán bộ chuyên trách làm công tác giảm nghèo phường. Các tổ chức đơn vị kinh tế xã hội và cá nhân quan tâm ủng hộ hỗ trợ cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo đóng góp cho việc triển khai các hoạt động giảm nghèo, tăng hộ khá của phường. Số lượng tham gia giám sát dự kiến là 100 người.

2/ Đối tượng được giám sát: Ban giảm nghèo, tăng hộ khá, tổ trưởng tổ tự quản giảm nghèo phường Bình Trưng Tây. 

Phân công thực hiện:

1/ Ban giảm nghèo, tăng hộ khá quận: Tham mưu xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện giảm nghèo năm 2014 tại phường Bình Trưng Tây. Hướng dẫn Ban giảm nghèo, tăng hộ khá phường chuẩn bị các nội dung để đưa ra cho người dân tham gia đóng góp ý kiến. Phân công thành viên và cán bộ chuyên trách giảm nghèo dự tại phường được giám sát. Tổng hợp kết quả thực hiện giám sát, đánh giá chương trình giảm nghèo năm 2014 và tham mưu xây dựng kế hoạch chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá năm 2015. 

2/ Ban giảm nghèo, tăng hộ khá phường: Xây dựng kế hoạch thực hiện giám sát báo cáo Ủy ban nhân dân phường xin ý kiến chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Chuẩn bị nội dung báo cáo hiệu quả thực hiện chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá năm 2014 và dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá năm 2015; các tài liệu cung cấp cho người dân tham khảo. Chọn nhóm hộ dân tham dự, xác định qui mô hội nghị giám sát (80- 100 người). Chọn công cụ thực hiện giám sát phù hợp để thu hút sự tham gia người dân (tập trung vào các nội dung giám sát đánh giá của kế hoạch này để gợi ý, trao đổi thảo luận với người dân); chọn thời gian và địa điểm thực hiện; Chuẩn bị các điều kiện khác (kinh phí, địa điểm, văn phòng phẩm, nước uống…). Kiểm tra rà soát kết quả thực hiện công tác chuẩn bị; Làm việc với nhóm tham gia để thống nhất mục đích, ý nghĩa, yêu cầu thực hiện. Chọn người điều hành thảo luận và báo cáo, chọn thư ký ghi chép. Tổ chức họp cho người dân tham gia thảo luận góp ý các nội dung theo cơ cấu (mời đại diện Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá thành phố và Thường trực Ban giảm nghèo quận dự); Hoàn thiện các nội dung, tổng hợp và làm báo cáo theo quy định. 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 24/11/2014 đến ngày 26/11/2014 xây dựng và triển khai kế hoạch; Từ ngày 27/11/2014 đến ngày 05/12/2014 tổ chức thực hiện.

 

Số lượt người xem: 2301    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm