Tin tức sự kiện 28 Tháng Mười Một 2014 3:45:00 CH

Thỏa thuận quy hoạch dự án Khu nhà ở diện tích 1.876m2

Qua khi kiểm tra, xem xét hồ sơ thiết kế do Công ty Xây dựng Kiến trúc Miền Nam lập tháng 8 năm 2014, Ủy ban nhân dân quận 2 có ý kiến thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc công trình của dự án thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, phương án kiến trúc công trình dự án Khu nhà ở diện tích 1.875,7m2 phường Bình An quận 2 của Công ty TNHH  Một  thành viên Đầu tư - Xây dựng Trường Thịnh.

 

Theo đó, dự án Khu nhà ở nêu trên như sau:

1.  Vị trí ranh giới và diện tích khu đất:

-  Địa điểm công trình: phường Bình An, quận 2;  

- Vị trí: phường Bình An, quận 2;

- Ranh giới khu đất giáp ranh tứ cận:

+ Đông giáp        : dự án Khu nhà ở diện tích 39.002m2, phường Bình An, quận 2 của Công ty Cổ phần Him Lam.

                    + Tây giáp            : đường số 6 thuộc dự án Khu nhà ở 30.710m2 của  Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư - Xây dựng Trường Thịnh. 

                    + Đông Nam giáp : đường Lương Định Của.

                    + Tây Bắc giáp     : đường số 1.

- Tổng diện tích khu đất          : 1.875,7m2, xác định theo Bản đồ Hiện trạng vị trí tỷ lệ 1/500 số 43611/GĐ-TNMT  do Công ty TNHH Đo đạc và Tư vấn Yên Định lập ngày 20 tháng 5 năm 2014 được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm duyệt ngày 16 tháng 6 năm 2014.

- Diện tích khu đất phù hợp quy hoạch      : 1.583,83m2 (đã trừ lộ giới đường số 1, 3).  

Ghi chú: Vị trí và ranh giới, diện tích đất phù hợp quy hoạch và chức năng sử dụng đất sẽ được xác định chính xác khi giao đất chính thức. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về pháp lý ranh đất của dự án.           

2.  Chức năng sử dụng công trình: Khu nhà ở liên kế.

3. Cơ cấu sử dụng đất:

Tổng diện tích khu đất   : 1.875,7m2, với cơ cấu sử dụng đất như sau:

+ Đất ở nhà liên kế: khoảng 1.583,83m2 chiếm 84,44% diện tích đất quy hoạch toàn khu.

+ Đất giao thông (thuộc lộ giới đường số 3 và số 1): khoảng 291,87m2 chiếm 15,56% diện tích đất quy hoạch toàn khu.

4.  Quy hoạch tổng mặt bằng, các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị và chỉ giới xây dựng (tính trên diện tích đất phù hợp quy hoạch):

4.1. Lộ giới quy hoạch các tuyến đường, hẻm và hành lang an toàn kỹ thuật liên quan khu đất:

- Đường Lương Định Của        : 30m (4,65m + 20,7m + 4,65m).

         - Đường số 1 và 2            : 14m (3m + 8m + 3m).

- Đường số 6 và 3            : 12m (3m + 6m + 3m).

- Vạt góc giao lộ              : 4m × 4m.

4.2. Quy hoạch tổng mặt bằng: thống nhất với giải pháp bố trí nhà liên kế theo phương án đề xuất, cụ thể như sau:

Nhà liên kế loại 1: gồm 2 lô, bố trí tại khu đất có ký hiệu: D1, D11.

- Diện tích khuôn viên            : 133,49m2 ÷ 135,02m2

- Diện tích xây dựng               : 76m2.

- Mật độ xây dựng                  : tối đa 57%.

- Tầng cao                               : 04 tầng (gồm trệt + 3 lầu).

- Chiều cao đỉnh mái               : 15,1m.

- Khoảng lùi công trình           :

+ Sân sau                      : tối thiểu 2,0m.

+ Sân hông                    : tối thiểu 4,0m.

         - Vạt góc                                 : 4m x 4m

         - Độ vươn ban công                 : tối đa 1,2m (tính từ chỉ giới xây dựng, đồng thời ban công không được vượt quá chỉ giới đường đỏ).

Nhà liên kế loại 2: gồm 9 lô, bố trí tại các khu đất có ký hiệu: D2 ÷ D10

- Diện tích khuôn viên            : 91,82m2 ÷ 92,94m2.

- Diện tích xây dựng               : 76m2.

- Mật độ xây dựng                  : tối đa 83%.

- Tầng cao                               : 04 tầng (gồm trệt + 3 lầu).

- Chiều cao đỉnh mái               : 15,1m.

- Khoảng lùi công trình           : sân sau tối thiểu 2,0m.

Nhà liên kế loại 3: gồm 4 lô, bố trí tại khu đất có ký hiệu: D12 ÷ D15.

- Diện tích khuôn viên một lô  : 120,71m2 ÷ 121,17m2.

- Diện tích xây dựng một lô              : 89,59m2 ÷ 89,92m2.

- Mật độ xây dựng                  : tối đa 74%.

- Tầng cao                               : 04 tầng (gồm trệt + 3 lầu).

- Chiều cao đỉnh mái               : 17,3m.

- Khoảng lùi công trình           :

+ Sân trước                   : tối thiểu 3,0m.

+ Sân sau                      : tối thiểu 2,0m.

- Độ vươn ban công                 : tối đa 1,0m (tính từ chỉ giới xây dựng, đồng thời ban công không được vượt quá chỉ giới đường đỏ).

Lưu ý: Trường hợp nhà ở riêng lẻ có thiết kế tầng hầm, phần nổi của tầng hầm (tính đến sàn tầng trệt) không quá 1,2m so với cao độ vỉa hè hiện hữu ổn định và vị trí đường xuống hầm (ram dốc) cách ranh lộ giới tối thiểu 3m.

4.3. Quy mô dân số tối đa: 60 người, tương ứng số nhà liên kế 15 căn.

4.4            . Chỉ tiêu sử dụng đất và chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc:

- Chỉ tiêu sử dụng đất toàn khu         : 31,26 m2/người, trong đó:

+ Đất ở                          : 26,4 m2/người.

+ Đất giao thông            : 4,86 m2/người. 

- Tầng cao                               : tối đa 04 tầng.

- Hệ số sử dụng đất toàn khu   : tối đa 2,55.

- Mật độ xây dựng:

+ Mật độ xây dựng (từng lô nhà)      : tối đa 83,0%.

+ Mật độ xây dựng toàn khu             : tối đa 64,0%.

5. Về hạ tầng kỹ thuật, môi trường:

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo nối kết đồng bộ với khu vực và các dự án tiếp giáp, phù hợp với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu đô thị chỉnh trang kế cận Khu đô thị mới Thủ Thiêm, diện tích 335,59ha được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5323/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2012. Thiết kế cơ sở và việc đấu nối phải được cơ quan quản lý chuyên ngành có ý kiến thẩm định.

Cốt san nền: Hxd ≥ 2,5m (theo VN 2000).

Môi trường: đảm bảo theo quy định về quản lý môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường.  

Các vấn đề liên quan cần lưu ý khi lập thiết kế cơ sở và dự án đầu tư xây dựng công trình:

- Phương án thiết kế kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật công trình phải phù hợp Quy chuẩn xây dựng, Tiêu chuẩn thiết kế và các quy định có liên quan hiện hành.

- Về phòng cháy chữa cháy và quản lý môi trường: thực hiện theo các quy định về phòng cháy chữa cháy, ý kiến của Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và  các quy định về quản lý môi trường của cơ quan có thẩm quyền. 

- Về không gian, kiến trúc, cảnh quan: đảm bảo tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan đồng bộ, hài hòa với khu vực xung quanh và phù hợp với định hướng điều chỉnh quy hoạch phân khu tại khu vực.

-  Trường hợp ranh giới và quy mô diện tích đất được giao có thay đổi hoặc điều chỉnh thiết kế so với nội dung của tổng mặt bằng - phương án kiến trúc công trình này, Chủ đầu tư cần lập hồ sơ điều chỉnh để Ủy ban nhân dân quận 2 xem xét, có ý kiến chấp thuận cho phù hợp.

- Công ty có trách nhiệm liên hệ phòng Tài chính - Kế hoạch quận 2 để thực hiện việc hỗ trợ tài chính xây dựng các công trình công cộng hạ tầng xã hội theo Văn bản số 167/CV ngày 04 tháng 8 năm 2014 về hỗ trợ, đóng góp tài chính tự nguyện để xây dựng hạ tầng xã hội đối với dự án Khu nhà ở, diện tích 1.875,7m2 phường Bình An, với số tiền: Khoản Một tỷ đồng.

- Trên cơ sở ý kiến thỏa thuận các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc nêu trên, đề nghị Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư - Xây dựng Trường Thịnh liên hệ Sở Tài chính để được hướng dẫn và thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có); liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thủ tục giao thuê đất;   liên hệ với các cơ quan chức năng có liên quan để hoàn tất các thủ tục về đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành.

- Đề nghị chủ đầu tư căn cứ vào nội dung của văn bản này, tổ chức lập thẩm định phê duyệt dự án và triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật và nội dung của văn bản này.

CCHC

 

 


Số lượt người xem: 2619    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm