Tin tức sự kiện 08 Tháng Mười Hai 2014 12:30:00 CH

Khoảng 1tỷ đồng điều chỉnh kinh phí lập đồ án khu dân cư Bắc Xa Lộ Hà Nội

(Website Quận 2)-Ủy  ban  nhân  dân thành  phố HCM vừa quyết định phê duyệt tổng dự toán  điều chỉnh kinh phí lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi  tiết xây dựng đô  thị (quy  hoạch phân  khu)  tỷ lệ  1/2000 khu  dân cư Bắc Xa  Lộ Hà Nội,  quận 2.

 

Theo đó, Duyệt điều  chỉnh Tổng dự toán  kinh phí lập  đồ án  điều chỉnh Quy hoạch  chi  tiết  xây  dựng  đô  thị  (quy  hoạch  phân  khu)  tỷ  lệ  1/2000  khu  dân  cư Bắc Xa Lộ Hà Nội,  quận 2 (Quy mô  454,8 ha), với các nội dung: 
 
1.  Tên  dự  án: Lập  đồ  án  điều  chỉnh  Quy  hoạch chi  tiết  xây  dựng  đô  thị (quy hoạch phân khu)  tỷ lệ 1/2000  khu dân cư Bắc Xa Lộ Hà  Nội, quận 2. 
 
2. Vị trí - Ranh giới khu vực nghiên cứu: 
Vị  trí  khu  vực  quy  hoạch:  thuộc  phường  Thảo  Điền  và  một  phần phường An Phú, quận  2. Giới hạn khu vực  quy hoạch  như sau: Phía Đông: giáp sông Rạch  Chiếc và đường Xa Lộ  Hà Nội; Phía Tây; giáp sông Sài Gòn; Phía Nam: giáp đường Xa  Lộ Hà Nội; Phía Bắc: giáp sông Sài Gòn và sông Rạch  Chiếc. Tổng diện  tích khu vực quy hoạch:  454,8 ha. 
 
3. Đơn  vị  lập  Đề cương  nhiệm vụ  và dự  toán  chi  phí: Viện  Quy hoạch  -Xây dựng. 
 
4.  Cơ  quan  tổ chức  lập  quy  hoạch  phân  khu  tỷ  lệ  1/2000:  Ban  Quản  lý dự án quy  hoạch xây dựng. 
 
5. Nguồn vốn: Ngân sách  tập trung thành phố. 
 
6. Nội dung công việc thực hiện: Lập nhiệm  vụ quy hoạch  phân khu tỷ  lệ 1/2000; Trình thẩm  định, phê duyệt nhiệm  vụ quy hoạch phân  khu tỷ lệ 1/2000; Lập đồ  án quy  hoạch phân  khu tỷ lệ  1/2000; Trình thẩm định,  phê duyệt đồ án  quy hoạch phân  khu tỷ lệ  1/2000; Quản lý  nghiệp vụ lập  quy hoạch; Tổ chức lấy ý  kiến cộng đồng; Công bố quy  hoạch; Thẩm tra, phê duyệt  quyết toán - Kiểm toán. 
 
7.  Nội  dung  của  nhiệm  vụ  quy  hoạch:  theo  Thông  tư  số  10/2010/TTBXD  ngày  11  tháng  8  năm  2010  của  Bộ  Xây  dựng,  Thông  tư  số  06/2013/TTBXD ngày 13 tháng  5  năm  2013 của  Bộ Xây  dựng về việc hướng  dẫn  nội dung thiết kế đô thị và các quy  định khác liên quan. 
 
8.  Thành  phần  hồ  sơ:  theo  Hướng  dẫn  số  2345/HD-SQHKT  ngày 10/8/2011 của Sở  Quy hoạch -  Kiến trúc. 
 
9. Tiến độ thực hiện  đồ án: Thực hiện theo Nghị định  37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của  Chính phủ quy  định về lập, thẩm  định, phê duyệt và quản  lý  quy hoạch  đô thị. 
 
Giá trị dự toán: Lập  theo  Thông  tư  số  01/2013/TT - BXD  ngày  08  tháng  02  năm  2013 của Bộ  Xây dựng  về việc hướng  dẫn xác  định và quản  lý  chi phí quy  hoạch xây dựng và quy hoạch  đô thị; tổng  chi  phí khoảng 1tỷ đồng.
 
Trách nhiệm của Chủ  đầu tư và các đơn  vị liên quan: Chủ  đầu  tư,  đơn  vị  tư vấn  lập  quy  hoạch  xây  dựng  chịu  trách  nhiệm  về khối lượng và chất lượng công tác lập  quy hoạch theo quy  định hiện hành. Quyết  định  duyệt dự  toán  này  thực hiện  theo  Văn  bản số  1892/UBND-ĐTMT  ngày  06  tháng  5  năm  2014  của  Ủy  ban  nhân  dân  Thành  phố  về  điều chỉnh kinh  phí lập  quy hoạch  chi tiết xây  dựng đô thị (quy  hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn  Thành phố. Các  kinh  phí  trên  chỉ  có  giá trị  dự  trù,  công tác  nghiệm  thu,  quyết  toán kinh phí sẽ căn  cứ vào quy  mô và thành phần hồ sơ thực tế thực hiện. Quyết định này thay  thế Quyết định  số 3931/QĐ-UBND ngày 30  tháng 08 năm 2007 của Ủy  ban  nhân dân  Thành phố về duyệt  dự toán  lập quy  hoạch xây  dựng đô  thị -  Lập  điều  chỉnh  Quy  hoạch  chi  tiết  xây  dựng  tỷ  lệ  1/2000  khu  dân  cư Bắc Xa Lộ Hà Nội, quận 2

Số lượt người xem: 5845    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm