Tin tức sự kiện 08 Tháng Mười Hai 2014 1:25:00 CH

Phường Thảo Điền đạt chuẩn văn minh đô thị, không còn hộ nghèo hộ cận nghèo

(Website Quận 2)- Ngày 05/12/2014, Ủy ban nhân dân phường Thảo Điền đã tổ chức Hội nghị phường đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2011-2013 và phường không còn hộ nghèo hộ cận nghèo theo tiêu chí thành phố 2014-2015.

Theo đó, trọng tâm công tác xây dựng Phường Văn minh Đô thị giai đoạn 2011-2013 và Phường không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí Thành phố giai đoạn 2014-2015. Kết quả xây dựng Phường đạt chuẩn Văn minh đô thị giai đoạn 2011-2013. Đặc điểm phường Thảo Điền có diện tích 375,87 ha, vị trí địa bàn phường: phía đông nam giáp với phường An Phú, phía tây và tây bắc giáp với phường 25, 27, 28 Quận Bình Thạnh, phường giới hạn bởi cầu Sài Gòn, đường Xa lộ Hà Nội. về tổng dân số có 5.643 hộ với 17.468 nhân khẩu, trong đó: thường trú là 2.413 hộ, 9.234 nhân khẩu; tạm trú: 3.230 hộ, 8.234 nhân khẩu. Địa bàn phường được chia làm 6 khu phố và 56 tổ dân phố, có 6/6 khu phố đạt khu phố văn hóa nhiều năm liền. Hoạt động kinh tế phát triển theo hướng thương mại - dịch vụ, trong đó chủ yếu là dịch vụ liên quan đến bất động sản, văn phòng, nhà ở. Hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được đầu tư sửa chữa, nâng cấp hàng năm theo nhu cầu phát triển và đời sống của nhân dân địa phương. Trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phường Thảo Điền đã thực hiện đạt Phường văn hóa giai đoạn 2008-2010.

Các nội dung hoạt động trọng tâm của địa phương giai đoạn 2011 - 2013: Thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội hàng năm theo tinh thần chỉ đạo của quận và Nghị quyết của Đảng ủy phường; tập thể cán bộ công chức nhân viên và toàn nhân dân trên địa bàn phường nâng cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau để cùng thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn phường. Thực hiện đảm bảo giữ vững ổn định An ninh chính trị; giảm số vụ phạm pháp hình sự, tăng tỷ lệ điều tra khám phá. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào, lãnh đạo, hướng dân và tập trung hỗ trợ các khu phố giữ vững danh hiệu khu phố đạt chuẩn văn hóa. Duy trì 6/6 khu phố tiếp tục được công nhận khu phố văn hóa (xây dựng khu phố 2 và khu phố 3 đạt chuẩn khu phố văn hóa - nhân ái - nghĩa tình), giữ vững danh hiệu phường văn minh đô thị trên cơ sở đây mạnh và nâng cao chât lượng, hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư theo tiêu chí nâng cao. Đảm bảo 100% các tổ dân phố đều họp theo đúng định kỳ, tổ chức bình xét gương gia đình văn hóa, gương người tốt việc tốt đúng quy trình, đảm bảo công khai dân chủ. Duy trì kết quả đăng ký thực hiện Đơn vị văn hóa hàng năm và tiếp tục phát động các đơn vị khác đăng ký thực hiện đơn vị văn hóa, hỗ trợ cùng địa Dhương trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện duy trì được kết quả công nhận ISO 9001:2000 của chương trình cải cách hành chính công từ năm 2008 đến nay. Thực hiện các công trình cơ sở hạ tầng trong năm theo phương châm “Nlià nước và nhân dân cùng làm” gắn với chủ đề năm “Vì dân phục vụ” , thực hiện an sinh hội, phong trào từ thiện “Vì người nghèo”, “Đen ơn đáp nghĩa”, “Vì Trường Sa thân yêu”... Chương trình “Giảm nghèo, tăng hộ khá” trong đó chú trọng tăng hộ khá, thực hiện thoát nghèo bền vững. Hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ từ phường đến khu phố được duy trì và phát trien, trong đó, phát động phong trào rèn luyện thân thế, nâng cao thế chất trong nhân dân.
 
Kết quả đạt được công tác chỉ đạo triển khai trong 3 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây đựng đời Sống văn hóa” giai đoạn 2011-2013:
 
1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội:
Về kinh tế năm 2011, trên địa bàn phường có 750 hộ kinh doanh cá thể, kinh doanh thương mại dịch vụ, 10 cơ sở tiểu thủ công nghiệp và 623 công ty TNHH, DNTN; Năm 2012 có 1,063 hộ kinh doanh cá thể, kinh doanh thương mại dịch vụ, 12 cơ sở tiểu thủ công nghiệp và 460 công ty Trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân, tổng số Công ty TNHH, DNTN trên địa bàn là 530 công ty; Năm 2013, tổng số hộ kinh doanh trên địa bàn hiện nay là 1.242 hộ (Hộ kê khai thường xuyên 21 hộ; Hộ cho thuê nhà 824 hộ; Hộ khoán 312 hộ; Hộ thu nhập íhấp 85 hộ). Tận dụng các tiềm lực hiện có và tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các thành phân kinh tê đên đâu tư, kinh doanh góp phần xây dựng và phát triển địa phương. Cơ cấu kinh tế trên địa bàn phường có sự chuyển biến tích cực, phát triển mạnh về loại hình kinh doanh thương mại, dịch vụ.
- Công tác thu thuế trên địa bàn phường trong năm đều đạt và vượt chỉ tiêu cụ thể như sau:
+ Tình hình thu thuế nhà đất: Năm 2011: 889.536.000đ/850.000.000đ-đạt 105%. Năm 2012: 844.572.582đ/900.000.000đ - đạt 93%. Năm 2013: 1.529.920.000đ/1.400.000.000đ đạt 109%.
+ Tình hình thu chi ngân sách:
Năm 2011: Thu ngân sách là 5.647.623.720đ/5.382.571.000đ, đạt 104.9%. Tổng chi ngân sách: 5.382.571.000đ/5.382.571.000đ, đạt 100%.
Năm 2012: Thu ngân sách là 10.908.288.489đ/5.426.842.000đ, đạt 201%. Tổng chi ngân sách: 8.067.022.094đ/5.426.842.OOOđ, đạt 148%.
Năm 2013: Tổng thu của phường: 12.991.917.564đ/8.724.725.000đ, đạt 148.9%. Tổng chi: 9.224.446.195đ/8.724.725.000đ, đạt 105%.
 
Về xã hội công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật: Ban chỉ đạo phường đã tập trung chỉ đạo thực hiện một số công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước, các đợt sinh hoạt chính trị trọng tâm như: tổ chức các hoạt động chăm lo tết; tổ chức các ngày lễ lớn hàng năm, thực hiện các nội dung chủ đề năm nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn phường. Phối hợp triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp như: tuyên truyền phát thanh trên hệ thống loa, bangrol, pano, xe loa tuyên truyền, các ban ngành đoàn thể, khu phố họp triến khai các chủ trương chính sách của địa phương thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Giáo dục Ủy ban nhân dân phường đã thành lập Hội đồng giáo dục và Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục chống mù chữ. Tiếp tục duy trì và giữ vững các chỉ tiêu Phổ cập giáo dục, tỷ lệ chuẩn quốc gia về chống mù chữ. Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, hoàn thiện công tác phổ cập giáo dục bậc tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn, tỷ lệ huy động trẻ em vào lớp 1, mẫu giáo đạt 100%. Năm 2011: tỷ lệ huy động trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; tốt nghiệp Tiểu học đạt 82% (235/288); Tốt nghiệp Trung học cơ sở đạt 97,92% (283/289); Tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt 95,96% (357/372). Năm 2012: tỷ lệ huy động trẻ em 6 tuổi vào lóp 1 đạt 100%; Tỷ lệ huy động trẻ vào lóp 6 đạt 100%; tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng bậc tiểu học đạt 100%; Tốt nghiệp Trung học cơ sở đạt 100%; Tốt nghiệp Trang học phổ thông đạt 96% (72/75). Năm 2013: Tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp lá: 90/90 em; tỷ lệ đạt 100%; Đung 14 tuổi tốt nghiệp tiểu học 62/62 em đạt 100%; Đúng 11 tuổi tốt nghiệp tiểu học: 109/110 em đạt 99,1%; Huy động trẻ 6 tuổi ra lóp: 114/114 em đạt 100%; Tỷ lệ học sinh theo học bậc Trung học phổ thông: 254/256 em; Tỷ lệ nam và nữ trong độ tuổi 15-40 được xóa mù chữ 3652/3681 người. Bên cạnh đó Ủy ban nhân dân phường tăng cường công tác phối hợp giữa các Ban ngành Đoàn thể phường với Nhà trường triển khai thực hiện khẩu hiệu “Toàn dân chăm lo sự nghiệp giáo dục”, “Sự nghiệp giáo dục phải gắn liền vói 03 môi trường: gia đình, nhà trường và xã hội”. Hàng năm, chăm lo cho cán bộ giáo viên, tặng quà trong dịp lễ tết với tổng kinh phí là 106.300.000 đồng. Ngoài ra phường đã vận động đỡ đầu 100 suất học bổng/3 năm chăm lo cho học sinh nghèo hiếu học tổng trị giá là 84.920.000 đồng.
 
Y tế và chăm sóe sửc khoẻ cộng đồng: Hoạt động y tế, bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho người dân tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Mạng lưới cơ sở Y tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ và đội ngũ cán bộ y tế không ngừng phát triển, đáp ứng ngày càng cao nhu cẩu khám chữa bệnh của nhân dân. Năm 2011 được sự quan tâm của các cấp, các ngành Trạm y tế phường được phê duyệt đầu tư xây dựng mói, đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trong năm 2012 Trạm Y tế phường được trang bị thêm 01 máy siêu âm, 01 máy đo điện tim, 01 máy đo đường huyết, 01 máy xét nghiệm máu. Trạm có 02 Bác sỹ, 02 Y sĩ, 01 dược sĩ, 01 Điều dưỡng, 01 nữ Hộ sinh. Đã tổ chức khám và điều trị bệnh cho 6.347 lượt người, tổng số khám dự phòng là 9.753 lượt.
+ Đã tổ chức khám và điều trị bệnh cho 3.285 lượt người. Vận động nhân dân mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện; cấp thẻ khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi.
+ Thanh kiểm tra vệ sinh An toàn thực phẩm 128 ỉưọt tại các quán ăn uống giải khát trên địa bàn phường. Kết quả đạt 91 trường hợp, không đạt 37 írường họp.
+ Thực hiện tốt công tác tuyên truyền định kỳ về phòng chống dịch bệnh; phát động tổng vệ sinh môi trường chiến dịch diệt lăng quăng, phun hóa chất; triển khai tháng hành động Vệ sinh an toàn thực phẩm.
Triển khai thực hiện thành lập được 2 phòng khám gia đình. Thực hiện cận lâm sàng, chụp X-quang, siêu âm, xét nghiệm, đo điện tâm đồ tại Trạm y tế phường.
Nhờ thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, y tế cộng đồng nên trong 3 năm 2011-2013 không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn phường. Tiếp tục duy trì đạt chuẩn quốc'gia về y tế 3 năm 2011-2013 (10 tiêu chuẩn).
 
2. Kết quả thực hiện xây dựng Gia đình văn hóa:
- Trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2011-2013, việc xây dựng gia đình văn hoá được nhân dân trên toàn phường hưởng ứng và có hướng phát triển đáng phấn khởi. Theo số liệu tống kết: Năm 2011: Có 1693 hộ đạt/1742 hộ đăng ký, đạt tỷ lệ 97.1%. Trong đó có 83 hộ đạt cấp phường, 16 hộ đạt cấp quận; Năm 2012: 1885 hộ đạt/1928 hộ đăng ký, đạt tỷ lệ 97.7%. Trong đó có 89 hộ đạt cấp phường; Năm 2013: 1925 hộ đạt/1996 hộ đăng ký, đạt tỷ lệ 96.4%.
 
- Tuyên dương người tốt việc tốt thể hiện đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc, giáo dục khuyến khích mọi người làm việc tốt lấy cái tốt để cải tạo cái xấu góp phần xây dựng xã hội ngày càng văn minh tốt đẹp, thông qua các phong trào thi đua yêu nước. Đã có đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương, năm 2011 có 76 gương người tốt việc tốt trong đó có 18 gương đề nghị tuyên dương cấp quận; năm 2012 có 74 gương người tốt việc tốt trong đó có 4 gương tuyên dương cấp quận, 1 gương tuyên dương cấp thành phố, năm 2013 có 118 gương người tốt việc tốt khen thưởng cấp phường, 6 gương tuyên dương cấp quận và 3 gương tuyên dương cấp thành phố.
 
3. Kết quả thực hiện xây dựng Khu phố văn hóa:
- Sự tăng nhanh các gia đình đạt 6 tiêu chuẩn gia đình văn hoá có quan hệ với việc xây dựng khu dân cư lành mạnh, an toàn vì phần lớn các hộ gia đình văn hoá thường là những gia đình cần cù lao động, gương mẫu chấp hành luật pháp, quan tâm giáo dục con cái, tiết kiệm trong sinh hoạt, có ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Quá trình xây dựng khu phố văn hóa, ngoài sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền còn có sự phát huy nội lực của nhân dân trong việc tham gia đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện bê tông hoá đường xá, ngõ hẻm trên toàn địa bàn dân cư...
- Kết quả từ năm 2011- 2013, có 06/06 khu phố đạt khu phố văn hóa (đạt tỷ lệ 100%), trong đó có 01 khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa - nhân ái - nghĩa tình. Phường Thảo Điền được công nhận đạt danh hiệu Phường Văn hóa giai đoạn 2008-2010; tiếp tục duy trì thành quả trên 3 năm qua (năm 2011-2013) phường được Ban chỉ đạo quận ghi nhận đạt chuẩn Phường Văn minh đô thị.
- Kết quả thực hiện 4 nội dung về đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, vận động xây dựng và phát triển đô thị trong 3 năm 2011-2013:
+ Khu phố 1 : Nâng cấp đường số 16 với số tiền 120.000.000đ và đường số 9 với số tiền 10.000.000đ. Xây dựng chốt bảo vệ tại đường Xa Lộ Hà Nội với kinh phí 20.000.000đ, chốt bảo vệ tại đường 11 với số tiền 8.000.000đ.
+ Khu phố 2: Làm đường Hẻm 50 với số tiền 860.000.000đ; nâng cấp Hẻm 95 với tổng kinh phí hơn 160.000.OOOđ. Năm 2011, xây dựng chốt bảo vệ dân phố tại Hẻm 50 với số tiền 6.000.000đ; năm 2012, xây chốt bảo vệ tại đường Xa Lộ Hà Nội với sổ tiền 9.000.000đ, đường 39 với số tiền 12.000.000đ; năm 2013, xây dựng chốt tại đường Lê Văn Miến 13.000.000đ, đường Tống Hữu Định với số tiền 8.000.000đ.
+ Khu phố 3: Trải nhựa đường 3 với kinh phí 180.000.000đ; Xây dựng chốt
bảo vệ và sơn sửa hội trường vói số tiền 20.000.000đ; Nâng cấp tuyến đường 215B-D với số tiền 350.000.000d và tuyến đường 215A với số tiền 200.000.000đ.
+ Khu phố 4: Nâng cấp hẻm 32 đường 41 với số tiền 36.000.000đ; Hẻm 25 đường Xuân Thủy với số tiền 25.000.000đ; Hẻm 48 đường Xuân Thủy vói số tiền 35.000.000d; Hẻm 33 đường Quốc Hương với số tiền 40.000.000đ; Hẻm 49B với số tiền 57.000.OOOđ; Nâng cấp hệ thống cống tổ 31 với số tiền 110.000.000đ; Sửa chữa hội trường Khu phố 4 với tổng kinh phí 150.000.000đ. Xây dựng và trang bị nội thất tại chốt bảo vệ ngã tư Xuân Thủy - Quốc Hương với tổng kinh phí 42.000.000đ.
+ Khu phố 5: Nâng cấp đường 55-58 với số tiền 300.000.000đ; nâng cấp tuyến đường 59, 60 vói số tiền 150.000.000d; Nâng cấp tuyến đường nội bộ khu Eden với số tiền hơn 3 tỷ đồng; Nâng đường chống ngập tại tổ tự quản khu Kim Sơn vói số tiền 400.000.000đ. Xây dựng chốt bảo vệ tại cầu Ông Hóa với số tiền
25.000.000đ, chốt bảo vệ tại Hẻm 131-Đường 60 với tổng số tiền 10.000.000d.
+ Khu phố 6: trong 3 năm 2011-2013 nâng cấp đường 63, 64 với kinh phí 85.0. 000đ; làm đường 204B vó'i số tiền 875.000.000đ. Xây dựng chốt bảo vệ tại đường 66 vói số tiền 54.000.000đ. Duy trì tốt chế độ Giao ban tháng, định kỳ họp 4 lần/quý, họp đột xuất với khu phố từ thực tiễn hoạt động rút ra những mặt mạnh, mặt yếu đề ra hướng khắc phục sửa chữa, có tập trung chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm từng thời kỳ, từng nội dung công việc cụ thể, phân công các ngành phối hợp chặt chẽ tạo điều kiện cho các khu phố hoạt động đạt hiệu quả cao.
 
5. Kết quả triển khai và xây dựng Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa: Phong trào xây dựng công sở văn minh sạch đẹp - an toàn được khu phố, đơn vị, hưởng ứng tích cực. Năm 2011 có 17 đơn vị đăng ký, năm 2012 có 31 đơn vị đăng ký. Năm 2013 có 22 đơn vị đăng ký đạt tiêu chuẩn Đơn vị văn hóa giai đoạn 2011-2015. Và kết quả luôn có 100% đơn vị đăng ký đạt công sở văn minh sạch đẹp - an toàn.
 
6. Hoạt động cửa hệ thống chính trị tổ chức Đảng: Năm 2011, phường Thảo Điền có 02 Đảng bộ bộ phận khu phố (trong đó có 7 chi bộ) và 11 chi bộ với 474 đảng viên với các tổ chức chính trị xã hội xuất sắc, vững mạnh toàn diện. Đen năm 2012, số Đảng viên phát triển lên 511 đảng viên. Năm 2013, Đảng bộ gồm 13 Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc. Đảng số toàn Đảng bộ là 542 đồng chí, trong đó miễn sinh hoạt là 153 đồng chí.Đảng bộ phường là Đảng bộ có số Đảng viên đông, nhiều đồng chí là Đảng viên cao niên tuổi Đảng, là nòng cốt trong các phong trào, các hoạt động tại địa bàn dân cư. Đây là thuận lợi cơ bản của Đảng bộ trong việc tổ chức triển khai thực hiện xây dựng phường văn minh đô thị. Bên cạnh đó là hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội đoàn thể luôn đạt xuất sắc vững mạnh toàn diện, đứng đầu trong phong trào của quận 2 hàng năm đều được bằng khen của Thành hội và Trung ương hội. số lượng hội viên, đoàn viên đều phát triển năm sau cao hơn năm trước.
 
7. Kết quả thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, chương trình an sinh xã hội.
Công tác chăm lo chính sách: Các chế độ như lương hưu trợ cấp, hưởng chế độ theo Nghị định được quan tâm chăm lo kịp thời, đúng thời gian quy định; hiện phường đang quản lý 384 đối tượng chính sách có công, trong đó, hưởng trợ cấp hàng tháng 125 đối tượng, không hưởng trợ cấp hàng tháng 259 đối tượng, ủy ban nhân dân phường luôn quan tâm chăm lo chu đáo cho diện hưu trí, chính sách có công trong dịp lễ, têt; tô chức cho gia đình thân nhân viếng nghĩa trang liệt sĩ; thăm hỏi bệnh; viếng đám tang; đề xuất hỗ trợ đột xuất đối với các trường hợp khó khăn. Ngoài ra phường còn thăm hỏi tặng quà trong các dịp lễ, thăm bệnh viếng đám tang, tổ chức cho gia đình thân nhân liệt sĩ viếng Nghĩa trang với tông sô tiền là 83.201.000 đồng.
 
8. Chương trình mục tiêu “3 giảm”: Để kéo giảm phạm pháp hình sự, cướp giật, trộm căp tài sản trên địa bàn theo tình hình yêu cầu đặt ra. Hàng năm, Đảng ủy phường xây dựng Nghị quyết chuyên đề, Ủy ban nhân dân phường đã chỉ đạo Ban chỉ huy Công an, Quân sự phường tăng cường công tác phổi hợp với các ban ngành, đoàn thể tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Tăng cường công tác truyền, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh pháp hình sư trên địa bàn trong 03 năm đã giảm đáng kể và tỷ lệ điều tra khám phá án tăng cao, cụ thể:
Năm 2011: xảy ra 57 vụ, điều tra khám phá 17 vụ, bắt được 23 đối tượng, đạt tỷ ỉệ 46.22%
Năm 2012: xảy ra 28 vụ, điều tra khám phá 18 vụ, bắt được 18 đối tượng, đạ.t tỷ lệ 64%
Năm 2013: xảy ra 21 vụ, điều tra khám phá 17 vụ, bắt 17 đối tượng, đạt tỷ lệ 80.9%.
- Thực hiện phòng chống cháy, nổ: tuyên truyền thực hiện tốt việc phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường cho các đối tượng như: Các cơ sở kinh doanh, phòng trọ, biệt thự cho thuê đều ký cam kết thực hiện tốt việc trang bị các bình chữa cháy, tổ chức phát thanh tuyên truyền về Dhàng cháy chữa cháy. Tổ kiểm tra liên ngành của phường thường xuyên tổ chức kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh, đặc biệt chú trọng việc thực hiện trang bị dụng cụ phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Tổ chức lớp tập huấn cho 629 lượt đối tượng như: chi ủy, ban điều hành khu phố, tổ trưởng, tổ phó, đoàn viên, hội viên, cảnh, sát khu vực, dân quân hưởng trực, dân phòng, chủ các doanh nghiệp, nhà trọ trên địa bàn phường về cách phòng cháy chữa cháy và sử dụng bình chữa cháy.
 
9. Xây dựng thiết chế văn hoá cơ sở: Có địa điểm sinh hoạt văn hóa - thể thao để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của mọi tầng lóp nhân dân trên địa bàn phường: Được sự quan tâm của Ban chỉ đạo phường, tạo mọi điều kiện và tận dụng các trang thiết bị và cơ sở sẵn có trên địa bàn phường để các câu lạc bộ có nơi sinh hoạt tụ điểm vui chơi cho cộng đồng đân cư trên địa bàn phường. Bước đầu đã thuận lợi, đáp ứng được nhu câu sinh hoạt hội họp và hoạt động phong trào vui chơi giải trí của người dân và các câu lạc bộ đội nhóm như: Nhà văn hóa truyền thống phường, sân Trung tâm Thể dục thể thao, 5 hội trường khu phố. Các tiêu chí xây dựng khu phố văn hóa đến nay đã có 6/6 khu phố có hội trường có thiết bị hoạt động. Các câu lạc bộ đội nhóm hoạt động có hiệu quả, các đội văn nghệ và thể thao tham dự thường xuyên các cuộc thi và có đạt giải trong các hội thi của quận. 
 
Kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá gia đoạn 2014 - 2015: Đặc điểm: năm 2009 phường có 61 hộ nghèo có mức thu nhập từ 6 đến 16 triệu/người/năm; đến năm 2010 phường còn 38 hộ và đến đầu năm 2011 còn 20 hộ nghèo đến đầu năm 2012 phường đề nghị thành phố phúc tra phường không còn hộ nghèo dưới 12 triệu đồng/người/năm. Được Ủy ban nhân dân quận 2 ra Quyết định công nhận. Đến ngày 01/4/2014 thành phố ra quyết định điều tra các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí thành phố giai đoạn 2014-2015 hộ nghèo có mức thu nhập từ trên 12 triệu đồng/người/năm đến dưới 16 triệu đồn/người/năm; hộ cận nghèo từ trên 16 triệu đồng/người/năm đến 21triệu đồng/người/năm. Phường Thảo điền đã xây dựng kế hoạch triển khai 6/6 khu phố rà soát lại các hộ trên địa bàn phường, đến tháng 01/2014 xác định phường không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuấn thành phố phường đề nghị Quận, thành phố tổ chức phúc tra kết quả phường đạt và được UBND quận 2 ra quyết định công nhận.
 
Công tác chỉ đạo điều hành: Đảng ủy-Ủy ban nhân dân phường luôn xác định chương trình “giảm nghèo tăng hộ khá” là một trong những chương trình trọng điểm, nhiệm vụ chính trị, được thể hiện qua việc Ủy ban nhân dân phường tham mưu với Đảng ủy xây dựng Nghị quyết của Đảng ủy về công tác giảm nghèo, giai đoạn 2014- 2015, kế hoạch thực hiện chương trình Điều tra bổ sung danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2014-2015 hàng năm với nhiều giải pháp cụ thể. Ban giảm nghèo, tăng hộ khá phối họp với ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường tham mưu Đảng ủy-ủy ban nhân dân chỉ đạo Ban vận động “TDĐKXDĐSVH” 6 khu phố và đoàn thể thường xuyên khảo sát, nắm bắt nhu cầu hộ nghèo về nhà ở, việc làm, học nghề, học bổng...để làm cơ sở thực hiện và đề ra các giải pháp trợ giúp kịp thời. Các thành viên Ban giảm nghèo thường xuyên bám sát địa bàn, phối hợp tốt với Ban vận động, Ban điều hành 6 khu phố, 56 tổ dân phố, 5 tổ trưởng tổ tự quản, kịp thời nắm bắt thông tin về mức thu nhập của 45 hộ đã vượt chuẩn nghèo (giai đoạn 2009-2015).
 
Hoạt động của Ban giảm nghèo, tăng hộ khá và tổ tự quản giảm nghèo: Ban giảm nghèo, tăng hộ khá phường có 25 thành viên do Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường (phụ trách văn xã) làm Trưởng ban, Ban giảm nghèo, tăng hộ khá phường phối họp tốt với tổ trưởng tổ tự quản nắm rỏ hoàn cảnh từng hộ nghèo về việc làm, vay vốn ngân hàng chính sách xã hội và quỹ xóa đói giảm nghèo của phường. Bằng sự phối hợp đồng bộ giữa các ban ngành, đoàn thê trong hệ thông chính trị cơ sở nên các chủ trương giảm nghèo, tăng hộ khá của Nhà nước đã được chuyển tải đến từng khu phố, tổ dân phố, nhân dân... qua đó, đã giúp người dân hiểu và tích cực tham gia thực hiện chương trình. Đáng chú ý, công tác xã hội hoá trong phong trào “Vì người nghèo” theo phương châm “Lấy sức dân để chăm lo cho dân” đã được thực hiện một cách có hiệu quả với các giải pháp trợ giúp hộ nghèo như: trợ vốn, hỗ trợ học bổng, xây dựng, sửa chữa, nâng nền chống dột cho các hộ nghèo, chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá được thực hiện, gắn với phong trào”Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hoá”; gắn với chương trình mục tiêu 3 giảm, chương trình mục tiêu phổ cập giáo dục... từ những hành động thiết thực đó đã khơi dậy các nguồn lực của cả hệ thống chính trị và đến nay phát triển thành phong trào hành động sâu rộng trong việc chăm lo cho người nghèo, hộ nghèo tại địa phương.
 
3. Quản lý sử dụng nguồn vốn: Tổng nguồn vốn quỹ xóa đói giảm nghèo tính đến ngày 30/8/2014 ỉà 392,375,005đồng. Phường đã đề xuất chuyển nguồn quỹ xóa đói giảm nghèo của phường về Ban giảm nghèo, tăng hộ khá và việc làm quận 2. Tổng dư nợ trong dân là 3.500.000đồng/4 hộ (từ năm 1998 các hộ đã bán nhà đi khỏi địa phương). Vay nguồn quỹ 71 (quỹ Quốc gia giải quyết việc làm) là 14/45 hộ với số tiền là 430.000.000đồng; 04 em học sinh, sinh viên vay vói số tiền là: 34.400.000 đồng. Vậy nguồn quỹ 156 (quỹ hỗ trợ người có đất bị thu hồi) phường có 16 hộ với số tiền là 320.000.000đồng. (đến tháng 12 năm 2014 có 13 hộ đến thời hạn trả vốn; tháng 01/2015 có 02 hộ đến hạn trả vốn; tháng 7/2015 có 01 hộ đến hạn trả vốn). Ngoài ra, phường giới thiệu các hộ nghèo, hộ cận nghèo vừa vượt chuẩn nghèo theo tiêu chí của Thành phố vay vốn từ các nguồn khác như: Quỹ tiết kiệm “Vì phụ nữ nghèo” (11 lượt hộ vay với số tiền là 5.500.000đồng mở rộng thêm vốn mua bán để thoát nghèo bền vững.
 
4. Chính sách hỗ trợ về giáo dục: Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ miễm giảm học phí cho diện giải tỏa Xa lộ Hà Nội, bờ kè khu phố 3, đầu năm 2014 có 03 trường hợp. Phối họp cùng vói các ban ngành, đoàn thể trợ cấp học bổng hàng năm lo cho các học sinh, sinh  viên thuộc diện vượt chuẩn hộ nghèo nhưng vẫn cố gắng vươn lên có thành tích cao trong học tập từ nhiều nguồn như: học bổng Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Minh Khai, Chữ thập đỏ, Học bổng “Vì tuổi thơ”, Lý Tự Trọng có 15 em với số tiền là 17.500.000đ; hỗ trợ 02 xe đạp với số tiền là 4.500.000đ; 01 góc học tập số tiền là 500.000đ.
 
5. Chăm lo sức khoẻ:Mặt dù các hộ vượt chuẩn nghèo không trong diện cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí nhưng các ban ngành đoàn thể phường, Ban Điều hành 6 khu phố đã chủ động chăm lo thường xuyên cho 14 xuất thuộc diện các gia đình đã thoát cận nghèo nhưng chưa bền vững và chăm lo bổ xung 8 xuất sau đợt phúc tra phường
không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo tháng 10/2014. 
Các hoạt động chăm lo khác:  Công tác chăm lo cho dân nghèo và hộ nghèo cũng được các đoàn thể từ phường đến khu phố đều quan tâm chăm lo quà tết Nguyên Đán hàng năm cho 45 hộ với tổng số tiền là 22.500.000 đồng. Qua khảo sát đời sống, thu nhập của 45 hộ dân (thuộc diện hộ nghèo đã ra khỏi chương trình) tại 06 khu phố, trong đó có 13 hộ có phòng trọ cho thuê (01 hộ cho thuê gắn ăngten 6.000.000 đồng/tháng) các hộ còn lại đến nay đã có thêm lao động chính và nguồn thu nhập tăng thêm, các hộ thoát nghèo ổn định cuộc sống.
 
Nhân dịp này, tặng giấy khen cho 16 tập thể, 11 hộ gia đình đạt thành tích tốt trong công tác xây dựng phường văn minh đô thị giai đoạn 2011 - 2013 và giảm nghèo, tăng hộ khá năm 2014 và 25 tập thể, cá nhân tích cực tham gia đóng góp xây dựng phường văn minh đô thị và giảm nghèo tăng hộ khá ở địa phương.
 
 

Số lượt người xem: 2652    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm