Tin tức sự kiện 07 Tháng Giêng 2015 9:50:00 SA

Ký kết liên tịch “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"

(Website Quận 2)-Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam phường Bình An và Công an phường Bình An phối hợp tổ chức Hội nghị Lễ ký kết liên tịch giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình An và Công an phường Bình An về “ Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới".

 

Theo đó, Hội nghị được nghe báo cáo tóm tắt tình hình an ninh trật tự năm 2014, Qua đó thể hiện giám sát về an ninh trật tự ở khu dân cư là nhiệm vụ quan trọng không thể thiếu trong công tác hoạt động của UBMTTQVN phường, để công tác an ninh trật tự được sâu sát, UBMTTQ phường phối hợp với Trưởng ban công tác Mặt trận Khu phố, tổ trưởng dân phố và cảnh sát Khu vực, hàng tuần Ban Thường trực MTTQVN phường nắm bắt thông tin qua các Trưởng ban Công tác mặt trận các Khu phố. Từ đó có những ý kiến phản ánh, kiến nghị về ANTT đối với Lực lượng Công an.                          
 
Lễ ký kết diễn ra nhằm tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đoàn kết thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm và năng lực bảo vệ an ninh trật tự của cộng đồng xã hội trong chấp hành pháp luật; tham gia phòng ngừa, phát hiện đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Đa dạng hóa, đổi mới các nội dung, hình thức, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Vận động nhân dân chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội nhằm củng cố thế trận an ninh nhân dân và quốc phòng toàn dân vững chắc. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, có hiệu quả theo hướng xã hội hóa ngày càng cao; đẩy mạnh các hoạt động tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự từ cơ sở. Động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các cuộc vận động, với các phong trào khác như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Dân vận khéo”; thực hiện tốt các quy chế dân chủ ở cơ sở. Huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; tổ chức đăng ký thi đua xây dựng khu dân cư, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Phối hợp nhằm xây dựng lực lượng Công an phường ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, biết phát huy sáng kiến, sự sáng tạo, thể hiện là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, chuyên môn đối với lực lượng làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...
 
Nguồn B.An
 

Số lượt người xem: 2034    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm