Tin tức sự kiện 10 Tháng Giêng 2015 3:35:00 CH

Đại hội Đảng viên chi bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân quận nhiệm kỳ 2015-2017

(Website Quận 2)- Ngày 10/01/2014, tại Hội trường trường Ủy ban nhân dân quận 2 (168 Trương Văn Bang, khu phố 1, phường Thạnh Mỹ Lợi, Q2 TP.HCM) đã diễn ra Hội nghị Đại hội Đảng viên chi bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân quận nhiệm kỳ 2015-2017. 

Nhìn chung nhiệm kỳ 2012 - 2014, phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản được hoàn thành, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy có sát với tình hình của đơn vị, từng thời điểm, tham mưu các giải pháp có hiệu quả trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 04/02/2011 của Chính phủ; tăng cường công tác thanh kiểm tra, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thu chi ngân sách, hạn chế việc mua sắm trang thiết bị, phân loại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, luôn đảm bào tốt nhu cầu chi trả lương và các khoản phụ cấp kịp thời. Mọi hoạt động điều hành của tập thể lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân quận cũng chuyển biến hơn so với trước, nhất là Chương trình cải cách hành chính theo quy trình ISO; các quy trình hành chính được kịp thời rà soát đưa vào phần mền ứng dụng; thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành công tác quản lý nhà nước. Bên cạnh những mặt đạt được cấp ủy cũng nhận thấy vẫn còn những hạn chế cần khắc phục: Cấp ủy chi bộ, tuy có duy trì chế độ sinh hoạt đúng định kỳ, nhưng thời gian họp vẫn còn có một vài tháng họp trễ, nguyên nhân do nhiều công tác đột xuất phải phục vụ kịp thời cho Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận đôi lúc có bị động về thời gian; có lúc sắp xếp thời gian họp phải dời qua tuần khác, hiện nay đã có chuyển biến duy trì tốt chế độ sinh hoạt đảng đúng thời gian quy định.

Một số giải pháp chủ yếu, Tăng cường công tác chính trị tư tưởng đổi mới cách học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng theo hướng tự nghiên cứu trước, sau đó tổ chức mạn đàm, trao đổi những vấn đề cơ bản và mới để nâng cao nhận thức vận dụng trong thực tiễn, đề cao vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, cán bộ công chức trong thực thi công vụ. Tăng cường giáo dục, nâng cao ý thức của đảng viên, cán bộ công chứ thực hiện công tác vận động quần chúng trong cơ quan nhà nước; giáo dục ý thứ trách nhiệm của người cán bộ đảng vỉên, công chức không ngừng tự rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức chính trị, năng lực công tác với việc thực hiện tố quy chế dân chủ cơ quan. Tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thông tin, tổng hợp phục vụ tốt yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận, trong đó đảm bảo việc thu thập, xử lý thông tin và tham mưu cho lãnh đạo trong công tác chỉ đạo điều hành chính xác, kịp thời. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác Văn phòng nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, tập trung đẩy mạnh việc ứng dụng các phần mềm tin học như: sử dụng phần mềm GIS, theo đó và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, đồn; thời tổ chức thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động. Tăng cường công tác tham mưu, giúp lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận kiểm tra, đôn đốc các phòng ban, đơn vị thực hiện có hiệu quả các chương trìng công trình trọng điểm của Quận ủy theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra chương trình thực hiện kế hoạch công tác hàng năm của Ủy ban nhân dân quậr nội dung thông báo kết luận ý kiến và các chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận.

Nguồn VPUB

 

 

 

Số lượt người xem: 2042    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm