Tin tức sự kiện 13 Tháng Giêng 2016 10:25:00 SA

Giới thiệu Trung tâm phát triển Công nghiệp Hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh

 Trung tâm phát triển Công nghiệp Hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh (HOCHIMINHCITY CENTER OF SUPPORTING INDUSTRIES DEVELOPMENT - CSID) thuộc Sở Công thương được thành lập theo quyết định số 4213/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (tiền thân là Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh).

Địa chỉ liên hệ: Lầu 10, số 163 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, Tp.HCM; điện thoại: 08.38.229.890 – 08.54.040.093 - Fax: 08.38.234.380 - Email: csid.sct@tphcm.gov.vn.

Phòng Kinh tế quận 2 thông tin về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm phát triển Công nghiệp Hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh như sau:

I. Chức năng:

1. Cung cấp, triển khai dịch vụ trợ giúp các doanh nghiệp hoạt động Công nghiệp và Công nghiệp hỗ trợ.

2. Tham mưu cơ chế chính sách phát triển Công nghiệp hỗ trợ thành phố;

3. Là đầu mối phối hợp các sở ngành, đơn vị có liên quan thúc đẩy phát triển Công nghiệp hỗ trợ thành phố;

4. Nghiên cứu phát triển toàn diện về Công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

II. Nhiệm vụ:

Phát triển công nghiệp hỗ trợ là một yêu cầu bức thiết và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố về phát triển công nghiệp hỗ trợ. Do đó, Trung tâm được giao nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ và khuyến công, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tổ chức đào tạo hoặc liên kết đào tạo nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố.

3. Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ khuyến công, công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ cho các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động khuyến công, công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố.

4. Xây dựng, lưu giữ và khai thác dữ liệu điện tử về công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, khuyến công. Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, hoạt động khuyến công trên địa bàn thành phố.

5. Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị, khoa học công nghệ để thực hiện chương trình, đề án công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, khuyến công và tham gia cac hoạt động tự nguyện tại địa phương.

6. Thực hiện hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ trong các lĩnh vực: ưu đãi đầu tư, khoa học - công nghệ, mặt bằng sản xuất, thông tin thị trường, tài chính, tín dụng, đào tạo, nâng cao năng lực quản lý và các lĩnh vực có liên quan khác.

7. Tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công và các chính sách khuyến công khác theo quy định của pháp luật;

8. Thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ và thương mại như sau:

- Tư vấn lập dự án: quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch khu, cụm công nghiệp; quy hoạch điện lực; quy hoạch thương mại của địa phương.

- Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, thương mại và công trình dân dụng.

- Tư vấn các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; sản xuất sạch, vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm; thực hiện các hoạt động tư vấn, giám sát; thẩm tra, thẩm định kỹ thuật dự án, các công trình kỹ thuật công nghiệp và thương mại khác theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công; xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm theo các đề án, chương trình khuyến công.

10. Là đầu mối để kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với nhau và hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương, Thành phố trong các lĩnh vực kích cầu, đầu tư, xúc tiến thương mại, đào tạo nguồn nhân lực.

11. Kết nối cho các doanh nghiệp, thông qua tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, khuyến công, xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm theo các đề án, chương trình công nghiệp hỗ trợ, khuyến công, tổ chức kết nối cung cầu, triễn lãm, hội chợ và các hoạt động xúc tiến khác trên địa bàn thành phố.

12. Thực hiện các chương trình truyền hình, truyền thanh, website  và phát hành ấn phẩm về lĩnh vực công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, khuyến công đến các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố. Đồng thời, là nơi tiếp nhận các ý kiến phản hồi về các cơ chế chính sách đối với Trung ương và Thành phố cũng như các khó khăn về công nghiệp hỗ trợ để tổng hợp đề xuất cấp thẩm quyền giải quyết.

13. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo yêu cầu của Sở Công Thương, Cục Công nghiệp địa phương thuộc Bộ Công Thương, Uỷ ban nhân dân Thành phố.

            14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố và Giám đốc Sở Công Thương giao.


Số lượt người xem: 1802    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm