Tin tức sự kiện 29 Tháng Chín 2016 8:35:00 SA

Danh mục văn bản quy định, hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ

 (Website quận 2) - Nhằm thực hiện đúng quy định về công tác văn thư, lưu trữ; Phòng Nội vụ hệ thống hóa và phổ biến các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ đến các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 11 phường tổ chức nghiên cứu thực hiện; cụ thể như sau:

1. Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011;

2. Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

3. Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng con dấu;

4. Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu;

5. Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

6. Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

7. Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

8. Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào cơ quan;

9. Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức;

10. Thông tư số 14/2011/TT-BNV ngày 08/11/2011 của Bộ Nội vụ quy định quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

11. Quyết định số 5249/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu quận, huyện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh;

12. Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về lập hồ sơ, chỉnh lý, số hóa tài liệu và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

13. Quyết định số 7109/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh;

14. Công văn số 2332/HD-SNV ngày 08/7/2016 của Sở Nội vụ về công tác lưu trữ Sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố;

15. Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của Ủy ban nhân dân quận 2 ban hành Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 2;

16. Công văn số 531/UBND-NV ngày 29/02/2016 của Ủy ban nhân dân quận về thủ tục thẩm định đối với Danh mục tài liệu hết giá trị tại các cơ quan và Ủy ban nhân dân phường;

17. Công văn số 568/UBND-NV ngày 01/3/2016 của Ủy ban nhân dân quận về triển khai danh mục các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh;

18. Công văn số 2250/UBND-NV ngày 20/5/2016 của Ủy ban nhân dân quận về việc sắp xếp và bảo quản tài liệu Công báo;

19. Công văn số 2352/UBND-NV ngày 27/5/2016 của Ủy ban nhân dân quận về hướng dẫn một số nội dung về xây dựng, bố trí, cải tạo, nâng cấp kho lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân phường;

20. Công văn số 4751/UBND-NV ngày 26/9/2016 của Ủy ban nhân dân quận về lập hồ sơ, chỉnh lý, số hóa tài liệu và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan;

21. Công văn số 4268/UBND-NV ngày 11/11/2013 của Ủy ban nhân dân quận về việc xây dựng và ban hành Danh mục hồ sơ cơ quan, đơn vị hàng năm;

22. Công văn số 2344/UBND-NV ngày 11/7/2014 của Ủy ban nhân dân quận 2 về việc thực hiện một số nội dung mới của quy định, hướng dẫn về công tác văn thư;

23. Công văn số 93/NV ngày 24/6/2013 của Phòng Nội vụ thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ;

             24. Hướng dẫn số 01/HD-NV ngày 19/7/2013 của Phòng Nội vụ về công tác văn thư, lưu trữ tại Ủy ban nhân dân phường.

Nguồn: Phòng Nội vụ


Số lượt người xem: 1715    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm