Tin tức sự kiện 13 Tháng Mười 2016 8:30:00 SA

Phường Cát Lái tổ chức Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận (15/10/1930 – 15/10/2016)

 Ngày 08/10/2016, phường Cát Lái tổ chức họp mặt kỷ niệm 86 Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2016) tại Hội trường Nhà Văn hóa - Thề thao phường Cát Lái.

  

Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Điền - Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Thị Nhài - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Đức Hiền - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường; các đồng chí Đảng ủy viên; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường; Ban Thường trực UB MTTQ VN phường; Ban chấp hành các đoàn thể phường; Ban Chỉ huy Công an, Quân sự phường; các đồng chí cấp ủy Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc; các đồng chí cấp ủy Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận khu phố 3; các đồng chí Trưởng Ban điều hành, Trưởng Ban công tác Mặt trận 3 khu phố; cán bộ, công chức UBND phường; các tập thể, cá nhân được khen thưởng điển hình  “Dân vận khéo” năm 2016.

 Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nhài - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường ôn lại Bài Báo Dân vận của Bác viết vào ngày 15/10/1949 và báo cáo kết quả về sự vận dụng lời Bác dạy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của phường năm 2016. Thời gian trôi qua nhưng tác phẩm “Dân vận” của Hồ Chí Minh vẫn như vừa được viết trong những ngày này, những ngày toàn Đảng, toàn dân ta đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XI, về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Tư tưởng và sự chỉ dẫn cụ thể của Người vẫn nguyên giá trị, bởi đây là tác phẩm mẫu mực, ngắn gọn, sâu sắc, được xem như cẩm nang của mọi cán bộ, đảng viên. Đồng thời, các đơn vị (Chi bộ Công an phường, Chi bộ khu phố 1, Chi bộ khu phố 2, Chi bộ Trường Tiểu học Mỹ Thủy và đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan - Đảng ủy viên, Chủ tịch UB MTTQ VN phường) đã trình bày báo cáo tham luận và Hội nghị thảo luận đóng góp ý kiến đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể phường nói riêng và của cả hệ thống chính trị phường trong công tác Dân vận để phù hợp, sát với điều kiện, tình hình địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thực hiện lời dạy của Hồ Chủ tịch, trong năm qua, Đảng ủy – Hội đồng nhân dân - UBND phường đã chú trọng chỉ đạo tăng cường công tác vận động nhân dân, phát huy quyền làm chủ và trí tuệ của nhân dân để đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững để cải thiện, nâng cao mức sống của người dân nhất là tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của phường như: thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cử tri và nhân dân trên địa bàn phường tích cực tham gia Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỷ lệ đi bầu đạt 99,92%. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá đạt 100% hộ ra khỏi chương trình, phường được quận công nhận là phường không còn hộ nghèo. Hiện nay phường 164 hộ nghèo theo tiêu chí mới của Thành phố. (trong đó 124 hộ nghèo, 40 hộ cận nghèo) (Chỉ tiêu giao năm 2016 ra khỏi chương trình 11/124 hộ nghèo và 02/40 hộ cận nghèo). Vận động Quỹ Vì người nghèo đạt trên 90% chỉ tiêu 250 triệu; phân công các cấp ủy Đảng, đảng viên, Đoàn thể trực tiếp chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Công tác văn hoá - xã hội, y tế, giáo dục,…đều được triển khai thực hiện và đạt được những kết quả tốt. Vận động 199 chủ nhà trọ cam kết không tăng giá cho số người được thuê là công nhân, học sinh sinh viên và người lao động.

Công tác Dân vận của cả hệ thống chính trị thực hiện đạt được những kết quả tích cực trong đó sự phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể từ phường đến Khu phố, trong 9 tháng đầu năm đã kết nạp 245 đoàn viên, hội viên mới; thành lập 01 chi đoàn, kiện toàn 16 cán bộ tổ dân phố. Giới thiệu 54 đoàn viên, hội viên ưu tú sang Đảng, đã kết nạp 8 đảng viên. Thực hiện đăng ký 37 công trình Dân vận khéo với 15 đơn vị tham gia, đã có 12 mô hình tập thể với tổng kinh phí vận động chăm lo trên 1,4 tỷ đồng (trong đó 1.2 tỷ đồng của công trình tập thể và trên 250 triệu đồng là từ vận động mô hình cá nhân,…một số mô hình còn lại đang tiếp tục thực hiện nhưng còn gặp nhiều khó khăn do đó hiệu quả chưa cao.; các khu phố 1 và 2 có nhiều công trình nhà nước và nhân dân cùng làm với tỷ lệ đóng góp cao, người dân đồng thuận tham gia cùng chính quyền địa phương thực hiện, ngoài ra còn nhiều hoạt động khác liên quan đến công tác vận động nhân dân đã thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực trên địa bàn phường.

Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đấu tranh ngăn ngừa tội phạm và các tệ nạn xã hội được triển khai sâu rộng, phạm pháp hình sự xảy ra 10 vụ, giảm 03 vụ so với cùng kỳ; tỷ lệ điều tra khám phá án 08 vụ, đạt tỷ lệ 80%. Đẩy mạnh công tác dân vận trong lực lượng vũ trang gắn với hiệu quả công tác xây dựng địa bàn an ninh trật tự, vững mạnh với kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh. Vận động nhân dân tích cực đóng góp nâng cấp và gắn Camera an ninh trên các tuyến đường, hẻm góp phần xây dựng khu phố an toàn, xây dựng phường văn minh sạch đẹp, như: Hẻm 393 đường Nguyễn Thị Định, hẻm 269 đường Lê Văn Thịnh và hẻm 20 đường 12, khu phố 1,...các công trình này đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán năm 2016 tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân; tuyến đường Lê Đình Quản, được nhân dân đóng góp 257.380.000 đồng, đạt 109%.

Năm 2016, Phường được cấp quận khen thưởng 01 tập thể (Chi bộ - Ban Điều hành Khu phố 2 và Ông Nguyễn Văn On - Trưởng ban Mặt trận Khu phố 2). Đảng ủy khen thưởng 12 tập thể và 08 cá nhân điển hình trong công tác Dân vận khéo, tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực công tác đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm và có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực giúp ích cho đời, cho người, tích cực xây dựng cơ quan, đơn vị, khu phố tốt hơn góp phần xây dựng phường Cát Lái ngày một phát triển vững mạnh. 

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Điền - Bí thư Đảng ủy phường ghi nhận và biểu dương các kết quả đạt được trong năm 2016, đồng thời nhấn mạnh: “Trong thời gian tới trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với việc tiếp tục “đẩy mạnh việc học tập, tự giác rèn luyện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động kết hợp giữa “xây” và “chống” giữa động viên, khuyến khích với đôn đốc kiểm tra, nói đi đôi với làm, chúng ta phải làm tốt công tác Dân vận theo phương châm Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.  Hơn lúc nào hết, sự nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị; các chi, đảng bộ trực thuộc; MTTQ và các đoàn thể, tập thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, tạo khí thế, quyết tâm mới, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ X; Nghị quyết Đảng bộ Quận, phường lần thứ V đã đề ra, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quận 2”.

 Nhân dịp này, Đảng ủy và Ủy ban nhân dân phường khen thưởng 12 tập thể, 08 cá nhân điển hình trong việc thực hiện Công trình “Dân vận khéo” năm 2016 và đề xuất quận khen thưởng 01 tập thể, 01 cá nhân tiêu biểu.

          Nguồn: Phường Cát Lái


Số lượt người xem: 1708    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm