Tin tức sự kiện 13 Tháng Ba 2018 10:05:00 SA

Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc quận năm 2018

Với mục đích nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân cùa cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn quận giai đoạn 2017 - 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận xây dựng và triển khai Kế hoạch phổi hợp triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc quận năm 2018.


         Thực hiện Chương trình phối hợp số 308/CTPH-UBND-MTTQ ngày 29 tháng 12 năm 2017 giữa Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận với Ủy ban nhân dân quận về giám sát tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân cùa cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn quận giai đoạn 2017 - 2020;

 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận xây dựng và triển khai Kế hoạch phổi hợp triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc quận năm 2018 với các nội dung chính như sau:

1. MỤC ĐÍCH

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân về các quy định thủ tục hành chính nhằm giúp người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ cùa mình khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Phối hợp cho ý kiến đánh giá, xác định chi số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân quận.

Việc đánh giá Chỉ số cải cách hành chính cùa ủy ban nhân dân quận phải đàm bảo đúng thực chất, khách quan, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế cùa đơn vị.

2. TRIỂN KHAI

Trên cơ sở tình hình thực tế y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận phối hp tổ chức các hoạt động tuyên truyn với nhiêu hình thức đa dạng (như hội nghị, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin...) các văn bản có liên quan đến công tác cải cách hành chính; mục tiêu, nội dung cùa Ch số cài cách hành chính nhm giúp người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ cùa minh khi thực hiện các thù tục hành chính, đồng thời nâng cao tinh thẩn trách nhiệm của cán bộ. công chức, viên chức và tăng cường sự tham gia phối hợp cùa các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quá trình theo dõi, đánh giá kết quả triển khai cải cách hành chính.

Phối hp, cho ý kiến đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân quận hàng năm theo các tiêu chí:

- Phối hp trong công tác tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính.

- Phối hợp trong công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cùa công dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp.

- Phối hợp trong việc giám sát tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử ca cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân cùa cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn.

- Phối hợp trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động phản biện xã hội đối với các văn bản dự thảo do y ban nhân dân cùng cấp ban hành.

Giám sát công tác t chức thực hiện và công khai kết quả khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức và người dân đối với dịch vụ hành chính công trên địa bàn quận.

Công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; hộp thư góp ý tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường để mọi người dân, tổ chức có thể cung cấp thông tin hoặc phản ánh những vấn đề có liên quan đến tinh thẩn trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi chức trách nhiệm vụ.

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của Nhân dân có nội dung liên quan đến những vi phạm về tinh thần trách nhiệm, thái dộ giao tiếp, ứng xử cùa cán bộ, công chức, viên chức, với tổ chức cá nhân trong thi hành nhiệm vụ; kịp thời phản ánh ủy ban Nhân dân quận, phường nơi cán bộ, công chức, viên chức làm việc và Phòng Nội vụ giúp ủy ban nhân dân quận theo dõi, đồng thời phối hợp với cơ quan đơn vị xác minh, làm rõ sự việc, đề xuất cơ quan thẩm quyền hình thức xử lý đối với trường hợp phát hiện cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

3. THỰC HIỆN

Phối hợp t chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các văn bản có liên quan đến công tác cải cách hành chính tại đơn vị mình, đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham eia thực hiện.

Kiếm tra việc phối hợp tổ chức thực hiện của các tổ chức thành viên, Mặt trận Tổ quốc các phường.

        Định kỳ hằng năm, tham mưu việc cho ý kiến đánh giá, chấm điểm xác định chỉ s cải cách hành chính cùa y ban nhân dân quận, đồng thời tham mưu báo cáo tổng hợp kết quả phối hợp thực hiện về Ban Thường trực Uy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.


Số lượt người xem: 892    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm