Tin tức sự kiện 28 Tháng Sáu 2018 2:25:00 CH

Tuyên truyền ổn định tình hình an ninh, trật tự trong thời gian tới

 

 

Tuyên truyền ổn định tình hình an ninh, trật tự trong thời gian tới

 

 

1. Mục đích, yêu cầu:

Nhm tuyên truyền, giúp Nhân dân nhận thức đúng về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là những vấn đề liên quan đến dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (sau đây gọi tắt là Luật Đặc khu) và Luật An ninh mạng.

Chỉ rõ âm mưu, thủ đoạn, thông tin sai trái của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội, chính trị nhằm phá hoại, lôi kéo, kích động quần chúng Nhân dân tuần hành, biểu tình, gây rối an ninh trật tự xã hội, bạo loạn lật đ.

Định hướng tư tưởng, tuyên truyền, đấu tranh kịp thời làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng quá trình xây dựng dự luật còn một số vấn đề chưa thống nhất để xuyên tạc các quan điểm, chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kích động biêu tình, gây mất trật tự xã hội và trên không gian mạng.

Các hoạt động thông tin tuyên truyền phải có trọng tâm, trọng điểm, nội dung, phương thức thông tin phù họp với tng đối tượng, tạo sức lan tỏa, thuyết phục, phát huy ưu thế của internet, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng để đưa tin bài về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

Chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền kịp thời, cụ thể công việc, lộ trình thực hiện, phân công trách nhiệm, có sự phối họp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị chức năng để t chức tuyên truyền đạt kết quả.

 

2. Nội dung:

Tuyên truyền các mục tiêu, quan điểm, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội trong việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước và Thành phố năm 2018 và cả nhiệm kỳ.

Khái quát, quá trình chuẩn bị, sự cần thiết, nội dung chủ yếu của dự thảo Luật Đặc khu; tuyên truyền giải thích làm rõ, dễ hiểu những vấn đề người dân còn băn khoăn, thắc mắc, những nội dung đang bị các thế lực thù địch, phản động lồng ghép, bịa đặt, xuyên tạc.

Tuyên truyền những quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước trong xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt với mục tiêu cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 về đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, xây dựng thể chế đột phá, đủ sức cạnh tranh quốc tế, tạo động lực phát triển cho các đặc khu, lan tỏa đến các vùng kinh tế và cả nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Tuyên truyền những nội dung liên quan đến Luật An ninh mạng và sự cần thiết ban hành Luật, mục đích, ý nghĩa của Luật, nhất là những vấn đề còn gây hiểu nhầm, bức xúc trong dư luận. Việc thông qua Luật An ninh mạng là nhằm thể chế hóa đẩy đủ, kịp thi chủ trương, đường lối của Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đảm bảo tính hệ thống và phù hợp với từng thời kỳ; trong tuyên truyền chú ý cập nhật tư tưởng, quan điểm, chỉ đạo nhất quán của Đảng, Nhà nước về an ninh mạng.

Tuyên truyền để nhận diện được về các thông tin sai trái; chỉ rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, vạch mặt các đối tượng đầu sỏ, trực tiếp móc nối, tổ chức biểu tình, bạo loạn; phê phán, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng, nhân danh lòng yêu nước để lôi kéo, kích động người dân vi phạm pháp luật.

Tuyên truyền làm rõ những vấn đề liên quan tới yếu tố nước ngoài, làm rõ những nội dung phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng an ninh, quan hệ đối ngoại.

 

Quận ủy Quận 2

 


Số lượt người xem: 622    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm