Chính sách và Pháp luật 06 Tháng Mười Một 2019 8:45:00 SA

Thông tin Dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng để phục vụ Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Xây dựng đường Nguyễn Duy Trinh đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Xây Dựng

 Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố về cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách thành phố;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 6608/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao kế hoạch đầu tư công năm 2018 (đợt 1) nguồn vốn ngân sách thành phố, nguồn vốn xổ số kiến thiết và nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), trong đó có bố trí vốn lập dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng đường Nguyễn Duy Trinh đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Xây Dựng;

Căn cứ Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 nguồn vốn ngân sách thành phố;

Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận 2, trong đó có dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Xây Dựng);

Căn cứ Thông báo số 707/TB-VP ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố truyền đạt nội dung kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Vĩnh Tuyến về vướng mắc trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn thành phố;

Sở Tài nguyên Môi trường đã ban hành Quyết định số 1135/QĐ-STNMT-BTTĐC ngày 28/10/2019 về phê duyệt dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Xây dựng đường Nguyễn Duy Trinh đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Xây Dựng, quận 2

1.  Địa điểm xây dựng công trình:

a.Địa điểm: phường Bình Trưng Tây, phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

b.Vị trí, ranh giới khu đất: Vị trí, ranh giới đất của dự án được xác định theo bản đồ hiện trạng vị trí số 222/HĐ-QLĐTXD do Công ty TNHH Địa Kỹ thuật Tân Miền Trung lập ngày 05 tháng 10 năm 2016.

Giới hạn của khu đất như sau:

-Điểm đầu: Cầu Giồng Ông Tố.

-Điểm cuối: Cầu Xây Dựng.

2.  Khối lượng các hạng mục công trình:

a.Tổng diện tích đất phải thu hồi 86.358,6 m2bao gồmDiện tích đất ở, diện tích đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, diện tích đất nông nghiệp

-Diện tích đất ở: 25.725,20 m2;

-Diện tích đất nông nghiệp : 38.073,00;

-Diện tích đất thuộc đường, đất công không tính bồi thường khoảng22.560,4.

b.Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng: 657 trường hợp, bao gồm:

-Số trường hợp bị thu hồi đất toàn bộ: 12 hộ;

-Số trường hợp bị thu hồi đất một phần: 645 hộ.

3.  Thời gian thực hiện dự án: đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021

4. Tổng dự toán chi phí đầu tư của Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 1.453.974.469.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn bốn trăm năm mươi ba tỷ, chín trăm bảy mươi bốn triệu, bốn trăm sáu mươi chín nghìn đồng).


Số lượt người xem: 65    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm