Cải cách Hành chính 19 Tháng Chín 2014 1:45:00 CH

Nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ hành chính và ứng dụng CNTT

(Website Quận 2)-Thực hiện Chương trình số 16-CTr/QU ngày 06/9/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ quận (khóa IV) về “Nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong điều hành, quản lý nhà nước trên địa bàn quận”. Ủy ban nhân dân quận 2 vừa có tờ trình góp ý một số nội dung liên quan và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận đã điều chỉnh, bổ sung như sau:
 
Theo đó, việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thường xuyên thực hiện việc kiểm soát, thực hiện thủ tục hành chính theo quy định đã được phê duyệt; tiếp tục rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp; kịp thời công bố công khai thủ tục hành chính tại trụ sở quận, phường và trang thông tin của quận khi có điều chỉnh, bổ sung (song song với việc phát tờ rơi tuyên tuyền về thủ tục hành chính). Tổ chức tiếp nhận, kiểm tra, xử lý các phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính. Áp dụng thống nhất các quy định trên địa bàn quận như giảm bớt thủ tục trong hồ sơ hộ tịch, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. Đã hoàn thiện bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận với 36 lĩnh vực gồm 249 thủ tục và tại ủy ban nhân dân các phường là 15 lĩnh vực gồm 88 thủ tục đã được cấp Quyết định và Giấy Chứng nhận ISO 9001:2008. về công bố, niêm yết công khai, theo đánh giá của Sở Nội vụ, quận 2 và quận Tân Phú là 02/24 quận/huyện đã thực hiện công bố, niêm yết công khai toàn bộ 100% thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân quận, phường. Hiện nay, kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên trang thông tin một cửa điện tử thành phố, màn hình ti vi tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và giao trả kết quả - Ủy ban nhân dân quận, màn hình máy vi tính cảm ứng. Đến nay, có 74/83 thủ tục hồ sơ hành chính trên phần mềm đã được liên thông trên trang thông tin một cửa điện tử nhằm tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng và hiệu qua phục vụ nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Có 25 thủ tục được thực hiện trên phần mềm: cấp giấy phép đào đường, cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè; cấp phép xây dựng trạm BTS loại 1; cấp phép xây dựng trạm BTS loại 2; cấp giấy phép xây dựng đối với công trình đường dây ngầm, đường ống ngầm, hào và cống, bể kỹ thuật; gia hạn cấp phép đào đường; trích lục giấy phép xây dựng và bản vẽ, cấp số nhà; trích lục quyết định hoặc thông báo cấp số nhà; điều chỉnh quyết định hoặc thông báo cấp số nhà; cấp giấy phép sử dụng vỉa hè đế vật liệu xây dựng; xin phép đấu nối thoát nước; cấp giấy phép xây dựng tạm; gia hạn giấy phép sử dụng vỉa hè vật liệu xây dựng; điều chỉnh giấy phép xây dựng; điều chỉnh mẫu nhà; chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở; cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không phải nhà ở riêng lẻ; cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ; di dời công trình khác nhà ở riêng lẻ; gia hạn giấy phép xây dựng; thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; cấp chứng chỉ quy hoạch; lấy ý kiến về quy hoạc phân khu tỷ lệ 1/200; thỏa thuận tổng mặt bằng để tách thửa; cấp phép quy hoạch...
 
Những mặt làm được công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân các phường được thực hiện xuyên suốt, nghiêm túc. Việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong hệ thống chính trị được lãnh đạo Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận đặc biệt quan tâm. Thường xuyên quán triệt việc thực hiện những nội dung cơ bản trong công tác cải cách hành chính gồm các nội dung về cải cách thể chế (đặc biệt là thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo Đề án 30 và các văn bản quy định của Thành phố, Trung ương về công tác kiểm soát thủ tục hành chính), nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức (tập trung thực hiện Đề án vị trí việc làm; quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ trẻ; tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả...); cải cách tổ chức bộ máy (chú trọng việc thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; quán triệt thực hiện quy chế dân chủ cơ sở); thực hiện tốt các yêu cầu cải cách về tài chính công; đặc biệt chú trọng và quan tâm phát triển nội dung hiện đại hóa nền hành chính nhà nước thông qua việc đẩy mạnh không ngừng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành. Chú trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ, kiến thức quản lý nhà nước, kết hợp việc tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính được Ủy ban nhân dân quận tiếp tục thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng; Công tác kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra công vụ được thực hiện thường xuyên, qua đó góp phần chấn chỉnh tác phong, thái độ, lề lối làm việc cua tùng cán bộ, công chức; đặc biệt là nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, tự giác của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường...
 
CCHC
 

Số lượt người xem: 2073    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm