Cải cách Hành chính 08 Tháng Năm 2015 10:10:00 CH

Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình số 16-CTr/QU ngày 06/9/2011 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý nhà nước trên địa bàn quận”

     Chiều ngày 08/5/2015, Ủy ban nhân dân quận tổ chức tổng kết quả thực hiện Chương trình số 16-CTr/QU ngày 06/9/2011 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý nhà nước trên địa bàn quận”. Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Thị Trung Trinh – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, đại diện Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Khoa học Công nghệ và Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Nguyễn Hoài Nam – Phó Bí thư Quận ủy  -  Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2, đồng Nguyễn Phước Hưng - Ủy viên BTV Quận ủy - Phó Chủ tịch UBND quận - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính quận, đồng chí Huỳnh Thị Thanh Hiền - QUV - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy,  Lãnh đạo trưởng các ban Đảng, trưởng các phòng ban Ủy ban nhân dân quận và các đoàn thể Quận; Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường, Lãnh đạo các Trường học và các công chức phụ trách công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị.

 

Hội nghị đã đánh giá công tác chỉ đạo điều hành trong thực hiện Chương trình số 16-CTr/QU đặt mục tiêu trong giai đoạn 2011-2015 sẽ tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống các quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính thuộc thẩm quyền của quận, theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông, giải quyết các công việc liên quan đến tổ chức, công dân nhanh chóng, chính xác; đầu tư và ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin, đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành được thông suốt, kịp thời; tiếp tục mở rộng ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc quận. Trong đó, tập trung 04 nhóm giải pháp chính: đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm tra, giám sát.

Qua gần 4 năm thực hiện Chương trình 16, Ủy ban nhân dân quận luôn xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ngay sau khi Ban chấp hành Đảng bộ quận ban hành Chương trình số 16-CTr/QU, Ủy ban nhân dân quận đã có Kế hoạch số 227A/KH-UBND và ký Kế hoạch Liên tịch số 666/KHLT-STTTT-UBND với Sở Thông tin Truyền thông về phối hợp triển khai thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân quận 2, giai đoạn 2012-2015; Quyết định số 13633/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn 2011-2015; đồng thời, thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính quận, phường; tập trung quán triệt, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho Thủ trưởng và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường về công tác cải cách hành chính.

Công tác tuyên truyền cải cách hành chính được Ủy ban nhân dân quận tiếp tục thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng; công tác kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra công vụ được tập trung triển khai thực hiện từ năm 2013, góp phần chấn chỉnh tác phong, thái độ, lề lối làm việc của từng cán bộ, công chức; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, tự giác của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.

Hạ tầng công nghệ thông tin tại quận cơ bản đã đáp ứng nhu cầu triển khai sử dụng phần mềm ứng dụng chung, phần mềm chuyên ngành, sử dụng hộp thư điện tử, cung ứng dịch vụ hành chính công cho người dân. Bên cạnh đó, hạ tầng cũng đáp ứng việc cấu hình đảm bảo an toàn thông tin theo tiêu chuẩn chung của thành phố...

Việc ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan chuyên môn thuộc quận, Ủy ban nhân dân phường và một số đơn vị thuộc ngành dọc quản lý theo quy trình kết nối liên thông đã mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận và phục vụ tổ chức, cá nhân. Các phần mềm ứng dụng đảm bảo luân chuyển văn bản, sử dụng văn bản điện tử trên môi trường mạng đến mức chuyên viên, cụ thể: theo dõi kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, ý kiến phân công của Thủ trưởng đơn vị, quá trình xử lý và giải quyết hồ sơ hành chính; tình trạng xử lý hồ sơ hành chính...

Trang website quận ngày càng được đầu tư, nội dung phong phú, đa dạng, giúp tổ chức, cá nhân có thể tra cứu các thông tin về quá trình giải quyết hồ sơ hành chính thuộc lĩnh vực văn hóa; lao động; tài nguyên và môi trường; y tế; kinh tế; quản lý xây dựng và công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo quận.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ, kiến thức quản lý nhà nước được quan tâm hơn nhằm từng bước chuẩn hóa tiêu chuẩn, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Nhiều cơ quan, đơn vị đã có nhiều công trình sáng tạo thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Học tập kinh nghiệm từ các đơn vị thực hiện tốt, bên cạnh đó, một số đơn vị cũng đến tham quan và học tập cách thực hiện của quận 2; được thành phố biểu dương thực hiện tốt nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú (có 1.901 hồ sơ liên thông); chú trọng việc đưa tất cả quy trình thủ tục hành chính liên quan giải quyết hồ sơ hành chính tại quận và phường vào tiêu chuẩn ISO (thay vì trước kia các đơn vị chỉ đăng ký một vài quy trình dễ thực hiện, dễ đạt tiêu chuẩn ISO).

Trong quá trình thực hiện, có nhiều đơn vị có các sáng kiến, đề tài đã ứng dụng tại cơ quan, đơn vị; những vấn đề mới mang tính đột phá, sáng tạo, cách làm hay, hiệu quả; đề xuất điển hình, cụ thể:

+ Quận đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 165/KH-UBND-KT ngày 13/6/2014 về ban hành Chương trình triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn…. Tạo chuyển biến trong đội ngũ cán bộ, công chức về thái độ, trách nhiệm và tác phong thi hành công vụ; chuyển tư duy nhận thức từ "quản lý, kiểm tra doanh nghiệp" sang "hỗ trợ, phục vụ doanh nghiệp”.

+ Chương trình “Vì dân phục vụ” áp dụng tại phường: Ủy ban nhân dân phường chủ động triển khai thực hiện như trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính  tại nhà, phát lượng cho cán bộ hưu trí, cao niên tuổi Đảng, cán bộ hưu trí sức khỏe già yếu tại nhà, tổ chức đăng ký kết hôn và trao Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn tại cơ quan; hỗ trợ, hướng dẫn việc đăng bộ, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ dân có nhà, đất bị ảnh hưởng giải tỏa trong các dự án..., đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của người dân.

+ Bảo hiểm xã hội ký hợp đồng với Công ty Dịch vụ viễn thông Sài Gòn triển khai hỗ trợ khách hàng đăng ký lịch hẹn giao dịch hồ sơ bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế qua Tổng đài 1080.

+ Ngày 24/10/2014, Ủy ban nhân dân quận đã ban hành Quyết định số 4741/QĐ-UBND về ban hành chỉ số đánh giá, xếp hạng công tác tác cải cách hành chính của phòng ban, đơn vị thuộc quận, Ủy ban nhân dân phường. Theo đó, đã xây dựng được danh mục các đầu việc cơ bản và tiêu chuẩn đánh giá trong công tác cải cách hành chính tại các đơn vị, từ đó, giúp Thủ trưởng tự đánh giá về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị.

+ Chương trình kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua hệ thống Bưu điện Thành phố; Chương trình nhắn tin tự động thông báo kết quả giải quyết hồ sơ hành chính; Chương trình gửi Thư Chia sẻ (Thư Chúc mừng kết hôn, Thư Chúc mừng Khai sinh, Thư Chia buồn); phần mềm nhắn tin thông báo hoãn họp, họp khẩn.

Hội nghị cũng đã xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 và thời gian tới cần triển khai kế hoạch thực hiện chương trình cải cách hành chính từ nay đến năm 2020 (theo Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố), xây dựng Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục thực hiện đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính, thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính định kỳ hàng năm.

 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Thị Trung Trinh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, đồng chí Trịnh Sĩ Chan - Phó Phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ đã đánh giá cao sự nổ lực và kết quả đạt được của quận 2 trong thời gian qua.

Thay mặt Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Nam – Phó Bí thư Quận ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đã kết luận có ý kiến chỉ đạo Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân phường phải tăng cường công tác giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn cho người dân, tổ chức; hoàn chỉnh quy trình thủ tục giải quyết hồ sơ trong nội bộ từng cơ quan; kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính quận; tập trung kiểm tra, giám sát đối với lĩnh vực người dân, tổ chức có nhiều bức xúc; tăng mức độ hài lòng của người dân đối với cơ quan nhà nước.

 

Nhằm kịp thời tuyên dương, khích lệ động viên các đơn vị, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng và thực hiện có hiệu quả Chương trình số 16-Ctr/QU của Quận ủy, Hội nghị đã khen thưởng cho 11 tập thể và 22 cá nhân.

Nguồn: Phòng Nội vụ (CCHC_Thuy)

 


Số lượt người xem: 1977    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm