Cải cách Hành chính 25 Tháng Giêng 2019 3:15:00 CH

Thực hiện “Đề án tăng cường phổ biến,giáo dục pháp luật trên báo chí và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật"

 Thực hiện “Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo chí và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật"

          Ủy ban nhân dân quận vừa ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 08/01/2019 về tiếp tục tổ chức thực hiện “Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo chívà ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2018” đến năm 2021 trên địa bàn quận 2, tập trung các nội dung cụ thể sau:

 

Một là, Cung cấp tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các báo, đài của Thành phố theo Đề án, Bản tin Quận 2, trang thông tin điện tử Quận 2:

Định kỳ hàng tháng các cơ quan, đơn vị thuộc quận viết tin, bài (không giới hạn thể loại) tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến hoạt động của cơ quan, đơn vị chuyển Phòng Tư pháp.

Sau khi nhận được tin, bài, Phòng Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp và căn cứ vào nội dung thể loại của tin, bài để chuyển cho các cơ quan báo đài của Thành phố theo Đề án và chuyển đăng trên Bản tin Quận 2, Trang thông tin điện tử Quận 2.

Phòng Nội vụ quận và Trung tâm Văn hóa Quận 2 có trách nhiệm đăng các tin, bài có nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật do Phòng Tư pháp đề nghị trên Trang thông tin điện tử quận và Bản tin Quận 2. 

Hai là, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ viết tin, bài và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.   

Các cơ quan, đơn vị thuộc quận lập danh sách cử cán bộ công chức chuyển Phòng Tư pháp tổng hợp đề xuất Ủy ban nhân dân quận tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ viết tin, bài và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trung tâm Văn hóa chủ trì đề xuất tổ chức ít nhất 01 lớp đào tạo kỹ năng nghiệp vụ viết tin, bài cho các đối tượng có tên trong danh sách do Phòng Tư pháp tổng hợp.

Phòng Nội vụ quận chủ trì tổ chức ít nhất 01 lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng công nghệ thông tin trong việc tra cứu tìm hiểu thông tin trên mạng internet.  

Ba là,  tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên Bản tin Quận 2.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên Bản tin Quận 2 đồng thời đổi mới làm phong phú và đa dạng thể loại trên chuyên trang tuyên truyền,  phổ biến pháp luật (câu chuyện pháp luật, đố vui pháp luật, tin vắn giới thiệu các văn bản pháp luật mới, các quy định mới...)

Phòng Tư pháp phối hợp với Trung tâm Văn hóa tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên bản tin hàng tháng trên cơ sở tổng hợp các tin, bài do các cơ quan, đơn vị thuộc quận gửi.

Bốn là, nâng cấp, đổi mới, bổ sung chuyên mục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử Quận 2

Nâng cấp, đổi mới trang thông tin điện tử Quận 2, bổ sung chuyên mục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tại trang chủ của Trang thông tin điện tử Quận 2.

Phòng Tư pháp tiếp tục duy trì trang thông tin điện tử nhằm tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật; các hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong xử lý vi phạm hành chính, hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và các Ủy viên Hội đồng có trách nhiệm cung cấp thông tin hoạt động của đơn vị có liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị mình và các tin, bài được phân công tại mục 1.II của Kế hoạch này gửi Phòng Tư pháp theo định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất để đăng và chuyển Phòng Nội vụ đăng bài.   

Năm là, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở cấp phường.   

Tùy vào tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân phường tổ chức xây dựng trang thông tin điện tử, tạo lập các trang ở các mạng xã hội, biên soạn tài liệu, tờ gấp , các đoạn phim ngắn v.v... có nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân trên địa bàn phường.

Phòng Tư pháp thẩm định các nội dung  phổ biến, giáo dục pháp luật của Ủy ban nhân dân phường trước khi phát hành đến người dân.

Sáu là, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 2 và các tổ chức thành viên của Mặt trận

- Phối hợp với cơ quan nhà nước và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo chí và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

          - Vận động tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia và hỗ trợ hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo chí và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. 

CCHC

 


Số lượt người xem: 562    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm