Cải cách Hành chính 18 Tháng Hai 2019 8:05:00 SA

Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn quận năm 2019

 

Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn quận năm 2019

 

Ủy ban nhân dân quận ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND-NV ngày 30/02/2019 về thực hiện Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn quận năm 2019

 

Thực hiện Quyết định số 6058/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2019, thực hiện chủ đề năm 2019 của Thành phố “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội” và nhằm tăng cường công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 11 phường; trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp nhằm tạo sự đồng bộ, hiệu quả trong hoạt động triển khai thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn quận, Ủy ban nhân dân quận xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn quận năm 2019 với các chỉ tiêu trọng tâm:

 Một là, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn của từng lĩnh vực đều đạt trên 90%.

Hai là, đưa tỷ lệ từ 30% đến 40% số lượng thủ tục hành chính đủ yêu cầu, điều kiện vào cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4.

Ba là, đạt từ 30% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 4; Có từ 50% trở lên hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh được giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; trong đó,từ 10% trở lên số hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính, có từ 15% trở lên số hồ sơ được trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.

Bốn là, đạt trên 80% ý kiến hài lòng khi thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Năm là, tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất tối thiểu 30% cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân 11 phường. Đặc biệt kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ.

Sáu là, phấn đấu Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) của quận năm 2019 cao hơn năm 2018.

Bảy là, đảm bảo ít nhất có 40% số hồ sơ được tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hoặc qua dịch vụ công trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích có sự tham gia đánh giá của người dân, tổ chức, với tỷ lệ đạt từ 80% ý kiến hài lòng khi được thực hiện khảo sát.

CCHC


Số lượt người xem: 269    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm