Cải cách Hành chính 01 Tháng Tư 2019 5:00:00 CH

Hội nghị tổng kết đợt thi đua cao điểm các giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính và phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2019

 

Hội nghị tổng kết đợt thi đua cao điểm các giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính và phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2019 

 

Sáng ngày 03/4/2019, Quận ủy - Ủy ban nhân dân quận tổ chức Hội nghị tổng kết đợt thi đua cao điểm các giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính và phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Thuận - Thanh ủy viên - Bí thư Quận ủy, đồng chí Nguyễn Phước Hưng - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, đồng chí Bùi Văn Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Quận ủy, Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận; đại diện lãnh đạo phòng, ban, trung tâm, đơn vị sự nghiệp thuộc quận, Bí thư Đảng bô, chi bộ cơ sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Bé Hai - Trường Ban Tổ chức Quận ủy trình bày báo cáo kết quả thực hiện tổng kết đợt thi đua cao điểm các giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính, đến nay, đã có 63 công trình của 42 cơ quan, đơn vị có đăng ký thi đua gửi báo cáo, cụ thể: có 32 đơn vị có công trình liên quan cải cách thủ tục hành chính; 17 đơn vị có công trình liên quan hiện đại hóa nền hành chỉnh; có 05 đơn vị lĩnh vực khác như cải cách tài chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong lĩnh vực chỉ đạo điều hành có 04 công trình của 04 đơn vị. Trong đó, có 05 công trình Quận ủy - Ủy ban nhân dân quận đã đăng ký với Thành phố là công trình Quản lý, sử dụng Hệ thống ứng dụng di động (trực tuyến) trong việc xử lý các phản án về vi phạm trật tự đô thị và lĩnh vực khác trên địa bàn quận; công trình tăng cường các giải pháp triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính và tăng cường dịch vụ bưu chính; công trình tập trung đầu mối tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ đối với lĩnh vực giáo dục tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính; công trình “Xây dựng quy trình ISO liên thông trong xác nhận điều kiện diện tích bình quân để đăng ký thường trú đối với trường hợp cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp”; công trình xây dựng và triển khai bộ thủ tục hành chính về công tác tổ chức xây dựng Đảng của quận. Đến nay, hầu hết các công trình sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính của các đơn vị đã hoàn thành và áp dụng triển khai thực hiện trên thực tế và đã đạt được nhiều hiệu quả, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Các nội dung thi đua, cải cách hành chính bám sát chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị theo hướng rút ngắn quy trình, thủ tục, hồ sơ, tiết kiệm thời gian, chi phí, đẩy nhanh tiến độ đúng quy định, xây dựng quy trình phối hợp trong giải quyết công việc, giải quyết hồ sơ hành chính; giải quyết hồ sơ cho người dân vào ngày thứ bảy, chủ nhật, giờ nghỉ trưa, cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân, tổ chức, giảm phiền hà cho người dân tổ chức, tạo nhiều kênh thông tin giao tiếp với người dân thông qua các phần mềm ứng dụng.

 

 

 

Các giải pháp, sáng kiến trong thực hiện công tác cải cách hành chính được tổng hợp thành 04 nhóm sau:

* Nhóm 1 - Công trình của Quận ủy - Ủy ban nhân dân quận đã đăng ký với Thành phố:

Công trình 1 - Triển khai thí điểm hệ thống ứng dụng di động trong lĩnh vực xử lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn quận.

- Đã xây dựng phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động, Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống ứng dụng di động (trực tiếp) trong việc xử lý các phản ánh về vi phạm trật tự đô thị và lĩnh vực khác trên địa bàn quận.

- Việc thực hiện công trình đã góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực, giúp tiếp nhận thông tin phản ánh trực tiếp từ người dân về mỹ quan đô thị, trật tự lòng lề đường; trật tự xây dựng đô thị và các lĩnh vực khác (kinh tế, văn hóa, lao động, y tế, giáo dục, an ninh trật tự, hồ sơ hành chính...) trên địa bàn quận.

- Qua phản ánh từ người dân, cán bộ, công chức và các cơ quan chức năng có trách nhiệm nắm bắt thông tin và kịp thời xử lý các vi phạm liên quan lĩnh vực đô thị thông qua hình ảnh, video ngay khi phát hiện vụ việc, kể cả khi không có Đội tuần tra tại hiện trường.

- Việc triển khai thực hiện ứng dụng sẽ mang lại những lợi ích rõ nét về kinh tế, góp phần xây dựng lòng tin, thúc đẩy tính minh bạch và tăng cường sự tham gia của cộng đồng xã hội; góp phần cải thiện môi trường đầu tư, tăng chỉ số hài lòng của người dân; đồng thời, xác định và xử lý có hiệu quả các hành vi vi phạm để nâng cao hiệu quả công tác quản lý lĩnh vực đô thị và các lĩnh vực khác trên địa bàn quận (kinh tế, văn hóa, lao động, y tế, giáo dục, an ninh trật tự, hồ sơ hành chính...).

Công trình 2 - Tăng cường các giải pháp triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính và tăng cường dịch vụ bưu chính.

- Có 124 quy trình ISO áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 gắn với dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đã được ban hành theo Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 01/3/2019. Để hỗ trợ triển khai dịch vụ công trực tuyến, Ủy ban nhân dân quận đã làm việc với Bưu diện Thành phố làm cơ sở để thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và trả kết quả qua Bưu điện; theo đó, gắn kết việc tiếp nhận hồ sơ qua bưu điện trên cổng dịch vụ công thành phố và trả kết quả hồ sơ; đồng thời, phối hợp đơn vị triển khai thanh toán trực tuyến.

- Việc thực hiện Quy trình ISO được điều chỉnh phù hợp tình hình thực tế tiếp nhận và trả hồ sơ qua mạng, qua bưu điện, thanh toán trực tuyến.

Công trình 3 - Tập trung đầu mối tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ đối với lĩnh vực giáo dục tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính.

- Từ ngày 01/11/2018 đến nay đã thực hiện tiếp nhận 13 hồ sơ, trả kết quả giải quyết 08 hồ sơ đúng hạn và còn hạn 05 hồ sơ). Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ trao 03 quyết định công nhận Ban Giám hiệu trường mầm non ngoài công lập.

- Việc thực hiện công trình mở rộng toàn diện việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính cho người dân tại một đầu mối Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ hành chính, theo đó, Bộ phận này trở thành đầu mối tập trung tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính đối với tất cả các lĩnh vực trên địa bàn quận.

- Mở rộng phần mềm hồ sơ hành chính nhằm hoàn thiện việc theo dõi tổng hợp kết quả giải quyết hồ sơ, kết hợp với các chức năng liên quan: nhắn tin lấy số thứ tự qua hệ thống tin nhắn Tổng đài 8083, tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ qua kiosk thông tin... giúp minh bạch trong quá trình giải quyết hồ sơ hành chính.

- Hoàn chỉnh toàn bộ quy trình thủ tục ISO của lĩnh vực này làm cơ sở để triển khai ISO điện tử và các ứng dụng khác có liên quan.

- Bố trí sắp xếp nhân sự theo hướng tiết kiệm biên chế và vẫn đảm bảo thực hiện theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Hiện nay, việc theo dõi từ tiếp nhận, luân chuyển và trả kết quả hồ sơ được theo dõi thống nhất, đồng bộ trên phần mềm ứng dụng theo phương thức mở rộng, cải tiến phần mềm; theo đó, người dùng chỉ sử dụng duy nhất trên một phần mềm ứng dụng.

- Người dân thuận tiện hơn trong việc nộp và nhận kết quả giải quyết hồ sơ hành chính tại một nơi là Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả. Qua kết quả đạt được của năm 2018, thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng cách thức nộp và nhận kết quả qua mạng và qua bưu điện đối với các lĩnh vực còn lại.

Công trình 4 - “Xây dựng quy trình ISO liên thông trong xác nhận điều kiện diện tích bình quân để đăng ký thường trú đối với trường hợp cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp”.

-  Ủy ban Nhân dân và Công an 11 phường đã ban hành Quy trình ISO liên thông trong xác nhận điều kiện diện tích bình quân để đăng ký thường trú đối với trường hợp cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp. Đã tiếp nhận 17 hồ sơ, trả kết quả giải quyết đúng hạn 17 hồ sơ (Phường Bình Khánh: 02; Phường Bình Trưng Đông: 01; Phường Bình Trưng Tây: 01; Phường An Phú: 04; Phường Cát Lái: 01; Phường Thảo Điền: 01; Phường Bình An: 07).

- Việc thực hiện công trình giúp người dân khi liên hệ thực hiện các thủ tục hành chính chỉ cần đến Ủy ban Nhân dân phường là được giải quyết hồ sơ hành chính; thời gian, quy trình, thành phần hồ sơ được niêm yết công khai, minh bạch, rõ ràng, cụ thể hơn. Qua đó, quy trình được áp dụng thống nhất tất cả tại Ủy ban Nhân dân 11 phường, theo đó, người dân dễ dàng tiếp cận khi đến bất kỳ địa phương nào trên địa bàn quận.

Công trình 5 - Xây dựng và triển khai bộ thủ tục hành chính về công tác tổ chức xây dựng Đảng của quận.

- Qua triển khai thực hiện, các bộ phận nghiệp vụ của Ban Tổ chức Quận ủy đã nghiêm túc phối hợp xây dựng các quy trình trong Bộ thủ tục hành chính, bảo đảm yêu cầu giúp lãnh đạo Ban kịp thời tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và công tác cán bộ.

- Việc áp dụng thực hiện thống nhất “Bộ hồ sơ, quy trình xử lý nghiệp vụ và thủ tục hành chính liên quan công tác tổ chức xây dựng Đảng” đã giúp cho quá trình chuẩn bị hồ sơ của các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên được thuận lợi, nhanh chóng, khoa học hơn, hạn chế sai sót, đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn, khắc phục tình trạng phải đi lại nhiều lần, gây phiền hà cho cơ sở.

- Bên cạnh đó, việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo thời gian, tiến độ và tuân thủ quy trình là cơ sở để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức Ban Tổ chức Quận ủy, đồng thời cũng là một trong những tiêu chí để chấm điểm, đánh giá chất lượng thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng của các chi, đảng bộ cơ sở hàng năm.

* Nhóm 2 - Về cải cách thủ tục hành chính có 26 đơn vị đăng ký thực hiện: Văn phòng Quận ủy, Ban Tổ chức, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra quận, Công an quận, Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 2, Trung tâm Thể dục thể thao, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích, các phường An Phú, An Khánh, An Lợi Đông, Bình An, Bình Khánh, Bình Trưng Đông, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Thiêm.

- Nội dung chủ yếu liên quan về quy trình xử lý, ban hành văn bản của Thường trực Quận ủy khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020”; xây dựng và triển khai bộ thủ tục hành chính về công tác tổ chức xây dựng Đảng của quận; rà soát, rút ngắn quy trình xử lý văn bản đi, văn bản đến của Ủy ban nhân dân quận; giải quyết hồ sơ cho người dân, tổ chức ngoài giờ hành chính, trả hồ sơ hành chính miễn phí và chứng thực chữ lý tại nhà; hướng dẫn hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ; xây dựng quy trình ISO nội bộ trong xác nhận hồ sơ thuế phi nông nghiệp; giải quyết hồ sơ trong giờ nghỉ trưa; phát hành tờ gấp tuyên tuyền công khai đồ án điều chỉnh quy hoạch; lập hồ sơ đăng ký tạm trú ngoài giờ hành chính tại các chung cư; xây dựng quy trình liên thông, phối hợp trong giải quyết công việc; làm việc ngoài giờ phục vụ các hoạt động thể thao; nâng cao chất lượng và kết quả học tập cho các học viên…

- Công trình Văn phòng Quận ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân quận và Ủy ban nhân dân liên quan xử lý văn bản đến, văn bản đi. Ngoài ra, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận đã ứng dụng phần mềm ứng dụng nên đã rút ngắn được thời gian xử lý văn bản đi, đến. Kết quả công trình đã theo dõi được ý kiến chỉ đạo của Thường trực Quận ủy - Ủy ban nhân dân quận, Lãnh đạo đơn vị, chuyển giao văn bản được thông suốt, tiết kiệm, theo dõi chặt chẽ việc luân chuyển hồ sơ; tra cứu, tìm kiếm văn bản nhanh chóng, kịp thời.

- Công trình của các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc quận liên quan chủ yếu đến việc giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân, tổ chức, theo đó, đã tập trung được đầu mối giải quyết hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ hành chính đối với lĩnh vực đô thị, chuyển mục đích sử dụng đất, lao động y tế, môi trường, kinh tế, giáo dục, nội vụ và lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản (dự kiến tháng 04/2019). Việc cắt giảm 01 ngày giải quyết hồ sơ hành chính và phối hợp giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường với Chi cục thuế quận 2 và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận 2 đã đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân; cắt giảm 02 ngày trong việc thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng của Phòng Văn hóa và Thông tin, giảm 03 ngày cấp mới giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống của Phòng Y tế; giảm 03 ngày giải quyết đối với thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch của Phòng Quản lý đô thị; rút ngắn 50% thời gian giải quyết thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Phòng Tài chính - Kế hoạch… Kết quả hồ sơ giải quyết đối với các công trình này đảm bảo giải quyết hồ sơ đúng hạn theo thời gian đã cam kết, qua đó, giúp người dân, tổ chức được xử lý hồ sơ nhanh chóng, kịp thời hơn.

- Công trình của Công an quận triển khai liên quan hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tạm trú cho người dân tại các chung cư trên địa bàn quận (08/11 phường) kết hợp với công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy cho nhân dân, công trình thực hiện ngoài giờ hành chính, qua đó, đã góp phần hỗ trợ người dân giảm bớt thời gian đi lại để thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú.

- Công trình của Ủy ban nhân dân các phường tập trung nhiều vào giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân, trả hồ sơ tại nhà cho người dân, giải quyết hồ sơ cho người dân trong giờ nghỉ trưa, cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ… đã giúp người dân trên địa bàn thuận tiện hơn trong giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng nhu cầu của một số người dân không có điều kiện đến cơ quan nhà nước hoặc đi làm trong giờ hành chính.

 * Nhóm 3 - Về hiện đại hóa hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin có 18 đơn vị đăng ký thực hiện: Ban Tuyên giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Liên đoàn Lao động, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Quận đoàn, Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an quận, Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng, Bệnh viện, Trung tâm Y tế, Trung tâm Văn hóa, Ủy ban nhân dân các phường: An Phú, Bình Khánh, Bình Trưng Tây, Thảo Điền.

Nội dung chủ yếu liên quan về các ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo; cập nhật phần mềm scan pháp lý và lưu trữ hồ sơ bồi thường; ứng dụng phần mềm Zoom vào chỉ đạo trực tuyến và giao ban; sử dụng năng lượng chiếu sáng thông minh, tiết kiệm và hiệu quả; ứng dụng công nghệ trong đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền qua ứng dụng email; vi tính hóa trong công tác quản lý hội viên; văn phòng điện tử; mẫu hóa các văn bản, thông tin trên hệ thống mạng…

Công trình Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế, Ủy ban nhân dan phường Thảo Điền đã có các giải pháp, sáng kiến gắn với thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 để đạt tỷ lệ do Thành phố giao cho quận (tỷ lệ hồ sơ trực tuyến 30%). Trong đợt phát động, lĩnh vực kinh tế đã thực hiện tiếp nhận 189 hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng, đạt tỷ lệ 85,52%; lĩnh vực lao động đã nhận 471 hồ sơ đăng lý qua mạng, đạt tỷ lệ 548,7%.  Bên cạnh đó, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Y tế, Phòng Văn hóa và Thông tin cũng có ứng dụng nhận hồ sơ qua mạng, tuy nhiên, số lượng hồ sơ còn ít hoặc không có hồ sơ đăng ký qua mạng.

* Nhóm 4 - Về các lĩnh vực khác như cải cách tài chính công, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong lĩnh vực chỉ đạo, điều hành có 05 đơn vị đăng ký thực hiện: Ủy ban Kiểm tra quận ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Trung tâm Thể dục thể thao, Trung tâm Văn hóa, Ủy ban nhân dân phường Cát Lái.

Công trình của Ủy ban Kiểm tra Quận ủy về tăng cường đi cơ sở, chủ động nắm thông tin, hướng dẫn cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, theo đó, đã góp phần tạo sự gắn kết giữa Ủy ban Kiểm tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện hỗ trợ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát.

Công trình xã hội hóa các hoạt động thể dục, thể thao ”Mừng Đảng - Mừng xuân năm 2019”giải pháp, sáng kiến, đã giúp huy động được nguồn lực xã hội, tập hợp và xây dựng được phong trào thể dục thể thao trong nhân dân được lan tỏa sâu rộng, tiết kiệm ngân sách, tạo không khí vui tươi phấn khởi chào mừng các ngày lễ trong nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy, đồng chí Bí thư Quận ủy đánh giá cao kết quả nỗ lực của các cấp ủy đảng trong xây dựng, triển khai thực hiện các công trình thi đua cao điểm các giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính trong Đảng (thực hiện từ tháng 11/2018 đến tháng 1/2019 theo Kế hoạch số 164, ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Quận ủy), cụ thể là 63 công trình được 42 cơ quan, đơn vị đăng ký thực hiện. Trong đó, có 39 công trình đăng ký cấp quận, 24 công trình cấp phường Khối Đảng – Đoàn thể quận: 11 công trình, khối cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban Nhân dân quận: 12 công trình; Khối sự nghiệp, lực lượng vũ trang: 12 công trình, Khối phường: 19 công trình).

Việc xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện đợt thi đua cao điểm đã được triển khai trong toàn thể cán bộ, đảng viên với tinh thần “Mỗi đơn vị cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, mỗi tổ chức chính trị - xã hội, mỗi tổ chức đảng có một giải pháp thiết thực, một sáng kiến cải cách hành chính giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp” đã đạt được những kết quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018. Tôi thống nhất với Báo cáo tổng kết đợt thi đua cao điểm công tác cải cách hành chính vừa được trình bày tại Hội nghị; ghi nhận các kết quả đạt được hôm nay có sự đóng góp tích cực của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức quận; đồng thời nhiệt liệt biểu dương các tập thể, cá nhân được ghi nhận, tuyên dương khen thưởng hôm nay.

Mỗi công trình thi đua của cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ chung của quận. Các giải pháp, sáng kiến đã được triển khai thực hiện và đạt kết quả bước đầu, góp phần cải cách thủ tục hành chính. Đặc biệt, với 05 công trình cải tiến cấp quận có hiệu quả, đã rút ngắn quy trình thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính; khắc phục hạn chế, tiết kiệm thời gian, góp phần giải quyết hồ sơ nhanh chóng, thuận lợi, đáp ứng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; tạo bước triển khai ISO điện tử và các ứng dụng khác có liên quan trong hoạt động của quận.

Nghị quyết 54 của Quốc hội đã tháo gỡ được nhiều khó khăn về thể chế cho thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời qua sơ kết giữa nhiệm kỳ, Thành phố cũng có sự điều chỉnh về cách thức triển khai thực hiện 7 chương trình đột phá, chương trình xây dựng nông thôn mới, đề án đô thị thông minh. Theo đó, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của thành phố, quận đầu tiên là phải thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội; tập trung cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Hưởng ứng Phong trào thi đua năm 2019 của Thành phố; Hôm nay, Ban Thường vụ Quận ủy phát động Phong trào thi đua về cải cách hành chính năm 2019 với chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54 của Quốc hội” trên địa bàn quận. Ban Thường vụ Quận ủy kêu gọi toàn hệ thống chính trị quyết tâm cùng hướng đến mục tiêu: Thi đua triển khai chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, chất lượng Chương trình cải cách hành chính và Nghị quyết số 54 của Quốc hội, đề xuất nhiều giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính; Thi đua thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch của Thành phố, quận. Trong đó, trọng tâm là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội quận 2; tăng cường công tác phối hợp trong giải quyết công việc, giải quyết hồ sơ hành chính đảm bảo đúng hẹn trên 90%, tỷ lệ hài lòng người dân đạt trên 80%.

Để thực hiện các nội dung trên, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu:

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp, sáng kiến đã đạt được và bổ sung những sáng kiến mới gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 54  của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố, làm tiền đề đăng ký các công trình thực hiện trong năm 2019.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ công chức, công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; bám sát nhiệm vụ chính trị để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 54 của Quốc hội và các nhiệm vụ cải cách hành chính được giao. Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai đợt sinh hoạt trong Đảng nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ; Phong trào thi đua vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước”…

- Giao Văn phòng Quận ủy triển khai kế hoạch thực hiện, làm đầu mối tổng hợp thông tin liên quan cải cách hành chính trong khối Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội để báo cáo tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy chỉ đạo trong thời gian tới.

- Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức tuyên truyền, quán triệt trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân ở cơ sở hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua về cải cách hành chính năm 2019, gắn với các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chú trọng nhân rộng các giải pháp, sáng kiến, cách làm hay về cải cách hành chính.

- Ban Tổ chức Quận ủy tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo thực hiện nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, đặc biệt vai trò của người đứng đầu trong việc thực hiện cải cách hành chính; tham mưu việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy hoạt động, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

- Ban Dân vận Quận ủy tập trung công tác vận động Nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò của Nhân dân trong tham gia giám sát, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phản ánh, phát hiện những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi sai trái, tham nhũng, tiêu cực, không thực hiện đúng chức trách, đạo đức công vụ.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận đẩy mạnh tuyên truyền, trong đoàn viên, hội viên là cán bộ, công chức việc viên đăng ký thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với chuyên môn, lĩnh vực công tác, đồng thời là tuyên truyền viên, truyền tải đến Nhân dân hiểu và ủng hộ những nỗ lực thực hiện cải cách hành chính của tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, cũng như tham gia góp ý, phản biện, giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân quận triển khai, quán triệt trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang thực hiện thi đua cải cách hành chính trong năm 2019 chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54 của Quốc hội”. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ và hoạt động cải cách hành chính; chấn chỉnh, xử lý kịp thời các kết quả sau kiểm tra, thanh tra. Quyết tâm thực hiện Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh”, xây dựng chính quyền điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp; bảo đảm hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành, trao đổi từ quận đến cơ sở thông suốt, kịp thời. Tiếp tục lãnh đạo nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính, tăng mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính; nâng tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn của từng lĩnh vực; tăng cường tiếp nhận thủ tục hành chính và thực hiện trả kết quả theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức thông qua hệ thống bưu điện trên địa bàn thành phố.

- Các cấp ủy Đảng cơ sở chủ động triển khai kế hoạch thực hiện phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2019 theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy. Đề ra các công trình thi đua cải tiến, sáng kiến phải gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, tránh hoạt động hình thức. Chú trọng tăng cường phối hợp chặt chẽ với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện.

Ban Thường vụ Quận ủy tin tưởng rằng các cấp ủy Đảng luôn tiên phong, nỗ lực quán triệt thực hiện tốt phong trào thi đua; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân quyết tâm thi đua xây dựng nền hành chính quận trong sạch, vững mạnh, hiện đại, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp; góp phần phát triển, xây dựng Quận 2 văn minh, hiện đại, nghĩa tình và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Để khích lệ các đơn vị đã có thành tích tốt trong tổng kết đợt thi đua cao điểm các giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân quận đã khen tặng cho 11 đơn vị:

+ Ban Tổ chức Quận ủy với công trình “Bộ quy trình, thủ tục hành chính liên quan công tác tổ chức xây dựng Đảng”;

+ Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận với công trình “Rà soát, rút ngắn quy trình xử lý văn bản đi, văn bản đến của Ủy ban nhân dân quận”;

+ Phòng Nội vụ với công trình “Tập trung đầu mối tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ đối với lĩnh vực nội vụ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ và tham mưu chủ động phối hợp phòng ban chuyên môn, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân quận thực hiện 4 công trình (công trình triển khai thí điểm Hệ thống ứng dụng di động trong lĩnh vực xử lý vi phạm trật tự đô thị và mở rộng các lĩnh vực còn lại trên địa bàn quận; Tăng cường các giải pháp triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với 132 thủ tục và tăng cường dịch vụ bưu chính; Tập trung đầu mối tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ đối với lĩnh vực giáo dục tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ; Xây dựng quy trình ISO liên thông trong xác nhận điều kiện diện tích bình quân để đăng ký thường trú đối với trường hợp cho thuê, mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp).”;

+ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội với công trình “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký thủ tục lĩnh vực lao động của doanh nghiệp. Phối hợp phòng Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân quận thực hiện dịch vụ công mức độ 3”;

+ Phòng Kinh tế với công trình “Giải pháp tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến”;

+ Công an quận với công trình “Công an nhân dân vì dân phục vụ - Tổ chức hướng dẫ, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tạm trú cho người dân chung cư tại phường An Phú, quận 2”;

+ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 2 với công trình “Quy trình phối hợp trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân quận 2”;

+ Ủy ban nhân dân phường Bình An với công trình “Trả 100% hồ sơ hành chính miễn phí tại nhà cho các nhân và tổ chức trên địa bàn phường Bình An”;

+ Ủy ban nhân dân phường Bình Trưng Đông với công trình “Xây dựng và áp dụng quy trình ISO nội bộ trong việc xác nhận hồ sơ thuế phi nông nghiệp cho người dân”;

+ Ủy ban nhân dân phường Thạnh Mỹ Lợi với công trình “Tập trung đầu mối tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ đối với 119 quy trình thuộc phạm vi giải quyết của Ủy ban nhân dân phường”;

+ Ủy ban nhân dân phường Thảo Điền với công trình “Tăng cường giải pháp triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến, mở 02 điểm hướng dẫn, đăng ký hồ sơ trực tuyến trên địa bàn phường”.

Các công trình nên trên được đánh giá và nhân rộng để triển khai thực hiện trên địa bàn quận.

CCHC

 


Số lượt người xem: 563    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm