Chỉ đạo điều hành 12 Tháng Mười Hai 2018 3:50:00 CH

Triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

               Thực hiện Công văn số 1119/SNV-CCHC ngày 31 tháng 3 năm 2018 của Sở Nội vụ thành phố về việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Nhằm đảm bảo sự liêm chính, văn minh, chuyên nghiệp phù hợp với nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (sau đây gọi chung là công chức) nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức trong công tác phòng, chống tham nhũng khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội theo quy định;

Để có cơ sở làm căn cứ cho các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý trách nhiệm khi công chức vi phạm các chuẩn mực xử sự trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội và là cơ sở để nhân dân giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của công chức, Ủy ban nhân dân quận 2 yêu cầu:

1.     Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận:

- Chỉ đạo thực hiện niêm yết công khai Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ban hành Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố tại trụ sở làm việc, phòng tiếp công dân…, đồng thời tổ chức triển khai quán triệt cho công chức nghiên cứu, thực hiện quy định về Quy tắc nêu trên; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý và sử dụng công chức có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức thuộc thẩm quyền và xử lý vi phạm đối với công chức vi phạm các quy định của pháp luật theo phân cấp quản lý công chức; đưa tiêu chí thực hiện Quy tắc vào hoạt động đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm của đơn vị, gắn với khen thưởng, tuyên truyền những cá nhân, tập thể thực hiện tốt Quy tắc.

Yêu cầu công chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ phải thực hiện đầy đủ và đúng các quy định về nghĩa vụ của công chức theo quy định tại Điều 8, 9, 10, 16, 17 của Luật Cán bộ, công chức; Điều 16, 17, 18, 19 của Luật Viên chức; Điều 36, 37, 38, 39 ,40 của Luật Phòng, chống tham nhũng; Điều 6, 8 của Luật Tiếp công dân và các văn bản pháp luật khác có liên quan, trong đó quy định về Quy tắc ứng xử ban hành theo Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời có trách nhiệm phát hiện việc thực hiện sai hoặc không đầy đủ, không đúng quy định của công chức khác trong cùng cơ quan, đơn vị và công chức, các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, phản ảnh đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý công chức đó và chịu trách nhiệm cá nhân về những phản ảnh của mình.

2.     Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, phường:

Triển khai trong hệ thống tổ chức Mặt trận nội dung quy định về Quy tắc ứng xử của công chức ban hành kèm theo Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố, trong đó tập trung giám sát các nội dung như: việc chấp hành quy định về thời gian, trang phục làm việc, ý thức kỷ luật, giao tiếp và ứng xử của công chức (như trong quan hệ ứng xử với nhân dân nơi cư trú, ứng xử tại nơi công cộng, giải quyết thủ tục hành chính…) qua đó kịp thời phản ánh đến các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 11 phường các cá nhân, đơn vị vi phạm quy định này và các quy định pháp luật liên quan đến công chức.

          Ủy ban nhân dân quận 2 đề nghị các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 11 phường khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trên.


Số lượt người xem: 146    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm