Cấp giấy chứng nhận - Lĩnh vực Tài chính 29 Tháng Mười 2020 12:17:15 SA
1. Kinh doanh dịch vụ kế toán  (18/07/2017)
Điều kiện hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán 1. Chứng chỉ hành nghề kế toán * Công dân Việt Nam dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề kế toán phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 1.1. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; 1.2. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, ...
2. Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế  (18/07/2017)
Điều kiện hoạt động Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế: 1. Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế Người dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế phải có các điều kiện sau: 1.1. Không thuộc một trong các đối tượng sau: 1.1.1. Người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự. 1.1.2. Người đang bị truy cứu trách ...
3. Kinh doanh bảo hiểm  (18/07/2017)
1. Giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm. 1.1. Có số vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ, vốn pháp định là: 1.1.1. Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ: 300.000.000.000 (ba trăm tỷ) đồng Việt Nam; 1.1.2. Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ: 600.000.000.000 (sáu trăm tỷ) đồng Việt Nam. 1.1.3. ...
4. Môi giới bảo hiểm  (18/07/2017)
Điều kiện hoạt động kinh doanh Môi giới bảo hiểm: 1. Giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 1.1. Có số vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ: 1.1.1. Mức vốn pháp định của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là 4 tỷ đồng; 1.1.2. Đối với trường hợp kinh doanh đồng thời cả môi giới ...
5. Đại lý bảo hiểm  (18/07/2017)
Điều kiện Đại lý bảo hiểm: * Cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây: 1. Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam; 2. Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 3. Có Chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo được Bộ Tài chính chấp thuận cấp. Bộ Tài chính quy định về chương trình, nội dung, ...
6. Kinh doanh dịch vụ đòi nợ  (18/07/2017)
Điều kiện Kinh doanh dịch vụ đòi nợ: 1. Điều kiện về vốn Mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ là 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng). Trong suốt quá trình hoạt động, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định. 2. Điều kiện về tiêu chuẩn đối với người quản lý và ...
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm