Hoạt động Đảng - Đoàn thể 23 Tháng Chín 2020 8:45:00 SA

Tuyên truyền ý nghĩa 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020), 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10)

 

Thực hiện Công văn số 3651-CV/BTGTU ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020); Ban Tuyên giáo Quận ủy đề nghị đảng bộ, chi bộ cơ sở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội quận:

- Tuyên truyền ý nghĩa 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020), 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh kiên cường, bất khuất của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử dựng nước, giữ nước gắn với tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

- Tuyên truyền quá trình hình thành, phát triển, chức năng, nhiệm vụ của Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định; những chiến công và thành quả cách mạng của cán bộ, chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định trên các mặt trận và những đóng góp quan trọng cho sự thành công của chiến dịch Xuân Mậu Thân năm 1968 và chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, góp phần kết thúc chiến tranh Việt Nam, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện Nghị quyết số 33 - NQ/TW Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” gắn với tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; 02 cuộc vận động: “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

- Tuyên truyền về những kết quả đạt được của Hội Liên hiệp phụ nữ quận trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ nhiệm kỳ 2016 - 2021; tuyên truyền về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội, chủ đề năm 2020 của Thành phố “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” và kết quả thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 19- CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.

- Phát hiện, biểu dương và nhân rộng các mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu nhằm tôn vinh và khẳng định vai trò của tổ chức Hội cũng như của phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt tuyên dương, giới thiệu nhân rộng điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo Quận ủy gửi công văn này và tài liệu tuyên truyền (đính kèm) qua hệ thống mạng Lotus note. Đề nghị cấp ủy đảng bộ, chi bộ cơ sở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận triển khai tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.

Trân trọng!


Số lượt người xem: 1084    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm