Hoạt động Đảng - Đoàn thể 23 Tháng Chín 2020 8:50:00 SA

Tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020)

 

Thực hiện Công văn số 3649-CV/BTGTU ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020); Ban Tuyên giáo Quận ủy đề nghị đảng bộ, chi bộ cơ sở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội quận:

1. Tuyên truyền về quá trình xây dựng, trưởng thành, phát triển của Hội Nông dân Việt Nam và phong trào nông dân trong 90 năm; qua đó nêu bật ý nghĩa lịch sử, sự đóng góp to lớn của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ. Chú trọng tuyên truyền, tôn vinh truyền thống cách mạng của các thế hệ cán bộ, hội viên và nông dân qua các thời kỳ; gặp mặt, động viên cán bộ Hội Nông dân giải phóng khu vực Miền Nam; tôn vinh những cán bộ, hội viên có nhiều thành tích trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nhất là kết quả hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; những nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận số 54-KL/TW ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025; những chủ trương, chính sách nhằm giúp nông dân tận dụng tốt thời cơ, vượt qua thách thức đề phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

3. Tiếp tục tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân về Nghị quyết và các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam; triển khai các hành động cụ thể để đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống; tuyên truyền Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh.

4. Chú trọng giới thiệu, khẳng định sự năng động, sáng tạo của cán bộ, hội viên, nông dân trong thời kỳ hội nhập; giới thiệu các tập thể, cá nhân nông dân tiêu biểu trên các lĩnh vực, những mô hình có hiệu quả, nhất là các nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước, trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội; những điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như trong việc hưởng ứng tham gia các phong trào, cuộc vận động. Tuyên truyền những thành tựu, kết quả nổi bật trong thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững do Hội phát động; kết quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống...

5. Khẳng định và phát huy vai trò chủ thể của hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc; khẳng định vai trò của nông dân trên mặt trận sản xuất nông nghiệp; những thành tích của kinh tế nông nghiệp trong thời kỳ hội nhập quốc tế, ứng phó với khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu; trong ứng phó với biến đổi khí hậu; vai trò của cán bộ, hội viên và nông dân trong tham gia giám sát và phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền các cấp theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị và quy định, hướng dẫn của Trung ương Hội.

6. Tuyên truyền nâng cao vị trí, vai trò và trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Trước mắt, tập trung tuyên truyền, động viên toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân đoàn kết, chung tay cùng cả nước ngăn chặn và đẩy lùi bệnh dịch Covid-19 gắn với đẩy mạnh sản xuất, thực hiện thành công mục tiêu kép với phương châm “mỗi gia đình là một pháo đài và mỗi hội viên, nông dân là một chiến sĩ trong phòng chống dịch Covid-19”.

Ban Tuyên giáo Quận ủy gửi công văn này và tài liệu tuyên truyền (đính kèm) qua hệ thống mạng Lotus note. Đề nghị cấp ủy đảng bộ, chi bộ cơ sở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận triển khai tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.

Trân trọng!


Số lượt người xem: 1006    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm