Kinh tế 14 Tháng Năm 2018 4:05:00 CH

Tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2018

Ủy ban nhân dân quận có nhiệm vụ phối hợp với Cục Thống kê tổ chức điều tra, giám sát và tuyên truyền vận động các doanh nghiệp thực hiện công tác điều tra doanh nghiệp năm 2018.

 

      Thực hiện Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao nhiệm vụ tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2018, theo đó, giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân quận có nhiệm vụ phối hợp với Cục Thống kê tổ chức điều tra, giám sát và tuyên truyền vận động các doanh nghiệp thực hiện công tác điều tra doanh nghiệp năm 2018.

      Đối tượng và đơn vị điều tra: bao gồm các doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập được thành lập và chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp; Hợp tác xã/ liên hiệp hợp tác xã/ quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là hợp tác xã) hoạt động theo Luật Hợp tác xã và các doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập được thành lập, chịu sự điều tiết bởi các Luật chuyên ngành như Luật Bảo hiểm, Luật Chứng khoán... hoạt động sản xuất kinh doanh trước thời điểm ngày 01/01/2018 và hiện đang hoạt động (là những doanh nghiệp có phát sinh doanh thu, chi phí) và các cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, bao gồm:

      (1) Doanh nghiệp không có cơ sở trực thuộc đóng tại địa điểmkhác (doanh nghiệp đơn): là doanh nghiệp chỉ có một địa điểm cố định duy nhất để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh;

      (2) Doanh nghiệp có cơ sở trực thuộc đóng tại địa điể khác: là doanh nghiệp có trụ sở chính và ít nhất một cơ sở trực thuộc đón ở nơi khác, cụ thể:

      - Trụ sở chính của doanh nghiệp: là nơi điều hành chung hoạt động của toàn doanh nghiêpị. Trụ sở chính chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp có ít nhất 01 cơ sở trực thuộc đóng ở địa điểm khác;

      - Cơ sở trực thuộc: là cơ sở sản xuất kinh doanh nằm ngoài trụ sở chínih của doanh nghiệp.

(3) Đối với tập đoàn, tổng công ty:

      - Đối với các tập đoàn, tổng công ty không thuộc danh sách do Tổng cục điều tra; Cục Thống kê Thành phố sẽ thực hiện điều tra, đơn vị điều tra là: (1) văn phòng tập đoàn, tổng công ty (báo cáo phần hoạt động của văn phòng tập đoàn, tổng công ty và các đơn vị hạch toán phụ thuộc vào văn phòng tập đoàn, tổng công ty) và (2) các doanh nghiệp trực thuộc tập đoàn, tổng công ty hạch toán kinh tế độc lập.

      - Đối với các tập đoàn, tổng công ty tổ chức theo mô hình công ty mẹ, công ty con: đơn vị điều tra là công ty mẹ và các công ty thành viên là công ty con hạch toán kinh tế độc lập.

      - Không điề u tra đối với doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý.

      Phạm vi điều tra: bao gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở trực thuộc doanh nghiệp thuộc đối tượng điều tra có địa điểm đóng trên phạm vi toàn quốc, hoạt động trong tất cả các ngành quy định trong hệ thống ngành kinh tế quốc dân VSIC 2007.

      Nội dung điều tra
      - Thông tin nhận dạng đơn vị khi điều tra: Tên doanh nghiệp, điện thoại, fax, email, loại hình doanh nghiệp, ngành hoạt động KDSX.
      - Thơng tin về lao động và thu nhập của người lao động: Lao động, thu nhập của người lao động
      - Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh: Tài sản và nguồn vốn, kết quả sản xuất kinh doanh, thuế và các khoản nộp ngân sách, tiêu dùng năng lượng, vốn đầu tư.
- Thông tin về các cơ sở trực thuộc doanh nghiệp: Tên cơ sở, ngành hoạt động SXKD, sản lượng, sản phẩm, lao động, doanh thu.
      - Sử dụng công nghệ trong sản xuất: Tình hình sử dụng công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, công nghệ thông tin và truyền thông. Cơ cấu đầu vào, đầu ra và quan hệ với nhà cung cấp, khách hàng, các kênh chuyển giao công nghệ, năng lực đổi mới và cải tiến công nghệ và mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp trong cách mạng công nghệ lần thứ 4.
      - Thông tin về chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí khấu hao tài sản cố định.
      Thời điểm kiểm tra: Bắt đầu từ 01/4/2018.

CCTK, CCHC

 


Số lượt người xem: 298    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm