An ninh - quốc phòng 21 Tháng Tư 2020 3:05:00 CH

Ngăn chặn việc lợi dụng lĩnh vực giáo dục để thực hiện diễn biến hòa bình

 

NGĂN CHẶN VIỆC LỢI DỤNG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

ĐỂ THỰC HIỆN DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

Giáo dục và Đào tạo là lĩnh vực đặc biệt, có vai trò quyết định đến tiến trình phát triển lâu dài của đất nước, không những thế, nó còn tác động đến mọi gia đình, mọi con người trong xã hội. Thời gian qua, các thế lực thù địch, số đối tượng cơ hội chính trị thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực trong đó có lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo để chuyển hóa thế hệ trẻ. Đây là một ngón đòn thâm độc được các thế lực thù địch tập trung thực hiện. Chúng xác định Giáo dục và Đào tạo là con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất để thực hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, hướng lái nền giáo dục Việt Nam đi theo quỹ đạo mới.

Trong những thập kỷ qua, nền Giáo dục và Đào tạo Việt Nam có những bước phát triển, có những thành tựu đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và đổi mới đất nước. Nhưng đồng thời nền giáo dục đang ẩn chứa một số hạn chế, bất cập đó là: chất lượng giáo dục còn thấp, quan tâm đến phát triển số lượng nhiều hơn chất lượng; so với yêu cầu phát triển của đất nước còn nhiều nội dung chưa đạt; nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục còn lạc hậu, chậm đổi mới, chậm hiện đại hóa, chưa gắn chặt với đời sống xã hội và lao động nghề nghiệp; chưa phát huy tính sáng tạo, năng lực thực hành của học sinh, sinh viên; nhiều cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên không có đủ năng lực chuyên môn, đạo đức để thực hiện nhiệm vụ giáo dục.... Ngoài ra, những bê bối xảy ra trên lĩnh vực giáo dục, những vụ việc gây xôn xao dư luận như: bạo lực học đường, xâm hại tình dục, gian lận điểm thi THPT quốc gia cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của ngành Giáo dục và Đào tạo.

Trong một hệ thống giáo dục rộng lớn, phát triển đa diện, không tránh khỏi có những sai lầm. Nhất là trong thời đại mọi yếu tố đều phát triển rất nhanh, dưới tác động của nền kinh tế thị trường, thì điều đó càng khó tránh khỏi. Cho nên một số lỗi, một số khuyết điểm của cả giáo viên và học sinh, một số sai sót trong các khâu của giáo dục không thể đổ lỗi cho cả hệ thống. Do đó cần cảnh giác với một số luận điểm của các thế lực thù địch lợi dụng việc cải cách, đổi mới căn bản Giáo dục và Đào tạo để thực hiện mưu đồ ở những nội dung sau:

- Một là, xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà nước về Giáo dục và Đào tạo. Một số hạn chế trong Giáo dục và Đào tạo được họ khai thác triệt để, cho rằng đó là do lỗi của sự lãnh đạo và quản lý, do thể chế chính trị tác động, giáo dục nặng về chính trị, tư tưởng cho nên chương trình, nội dung nặng nề và họ đòi bỏ phần giáo dục lý luận chính trị.

- Hai là, thổi phồng một số hiện tượng tiêu cực, hạn chế trong Giáo dục và Đào tạo, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào giáo dục nước nhà, cũng là giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Trong khi đó, cả hệ thống chính trị cũng như ngành Giáo dục và Đào tạo đang tự làm lành mạnh, trong sạch bên trong, quá trình này tất yếu phải loại bỏ những yếu tố tiêu cực, cản trở sự phát triển, đương nhiên những cái đó cần được lên án mạnh mẽ.

Đáng ngại hơn, hiện nay một số người do không hiểu mức độ nguy hại của việc đưa những tin sai trái, đã câu like, a dua cho thêm vài tình tiết, giới thiệu thêm hình như chỗ này, chỗ nọ cũng có tiêu cực, hạn chế làm tăng thêm vẻ hiếu kỳ, như vậy vô tình đã tuyên truyền không công cho địch, không những thế, hành vi ấy còn vi phạm pháp luật mà không biết.

- Ba là, ra sức quảng bá, tô vẽ, khuếch trương nền giáo dục phương tây, coi đó là điểm đến lý tưởng và duy nhất để thế hệ trẻ Việt Nam có điều kiện làm rạng rỡ tương lai và mở mang tiền đồ của đất nước. Thông qua các hình thức như tổ chức hội thảo, tọa đàm, triển lãm du học, tham quan các trường đại học danh tiếng, chúng khéo léo cài vào đó tư tưởng thoát ly. Đối với học sinh, sinh viên bọn chúng có những tác động nhằm làm thay đổi tận gốc nhân cách, lôi kéo những thành viên có năng lực để tạo ra một tầng lớp trí thức mới với hệ tư tưởng thân phương tây, nhằm sau này sẽ sử dụng, hướng lái, chống phá lại đất nước mình dân tộc, phủ định quá khứ, đề cao lối sống thực dụng kiểu tư bản.

Đứng trước những hạn chế của nền giáo dục và âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các đối tượng cơ hội chính trị, chúng ta cần tiếp tục làm tốt những nội dung chủ yếu như sau:

- Thứ nhất, đưa vào nội dung giảng dạy những tri thức cơ bản giúp học sinh, sinh viên nhận thức rõ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và góp phần đấu tranh với các quan điểm sai trái.

- Thứ hai, các Bộ, ban ngành hữu quan (Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Công An, Ban Tuyên giáo Trung ương…) cần phối hợp, kết hợp trong xây dựng, triển khai và áp dụng các nội dung về âm mưu diễn biến hòa bình của thế lực thù địch, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong sách giáo khoa ở các cấp học, bậc học, nhất là cấp phổ thông theo hướng phong phú về nội dung, đa dạng về phương pháp và phù  hợp với đối tượng tác động, giúp họ hiểu được âm mưu, hành động phản động của các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

- Thứ ba, cần giải quyết dứt điểm, nhanh gọn, không để lan rộng những vấn đề phức tạp nảy sinh trong nhà trường phổ thông và đại học, không để các lực lượng thù địch, phản động lợi dụng vào tuyên truyền phá hoại tư tưởng, lôi kéo, tập hợp lực lượng đối lập trong học sinh, sinh viên.

- Thứ tư, phối hợp giữa các cơ quan chức năng với lãnh đạo nhà trường ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tăng cường giáo dục đạo đức lối sống trong học sinh, sinh viên. Giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, giáo dục giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nêu cao tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ hiện nay - chủ nhân tương lai của  đất nước trong tiếp bước xây dựng và bảo vệ  Tổ quốc theo con đường xã hội chủ nghĩa.

- Thứ năm, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về  giáo dục đối với học sinh, sinh viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy, học tập các môn học thuộc khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bộ Giáo dục cần xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong đó chú ý xem xét đến vấn đề an ninh chính trị quốc gia trong quá trình hợp tác giáo dục và đào tạo, qua đó tăng cường giáo dục chính trị - tư tưởng trong đội ngũ trí thức trẻ, học sinh, sinh viên nhằm nâng cao nhận thức về lập trường, quan điểm chính trị, chống lại mọi biểu hiện sai lệch về nhận thức và hành động sai trái.

Bài viết có sử dụng thông tin, tài liệu từ An ninh TV, Tuyên giáo An Giang

                                                                               CÔNG AN QUẬN


Số lượt người xem: 1410    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm