Cải cách hành chính lĩnh vực kinh tế 28 Tháng Hai 2018 1:20:00 CH

Công tác văn thư, lưu trữ năm 2018

 Ủy ban nhân dân quân vừa ban hành kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2018, theo đó, phân công Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận thực hiện nhiệm vụ: 

1. Nhiệm vụ thường xuyên

1.1. Quản lý công tác văn thư, lưu trữ

a) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ: tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ (quy định hiện hành đã được đăng trên cổng thông tin điện tử của Quận, các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân phường có thể đọc hoặc tải về tại địa chỉ http://www.quan2.hochiminhcity.gov.vn).

b) Công tác tổ chức cán bộ, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ:

- Tuyển dụng, sắp xếp, bố trí đủ nhân sự làm công tác văn thư, lưu trữ theo vị trí việc làm, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức văn thư, lưu trữ đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ; trọng tâm vào các công tác lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; công tác quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng; chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, bảo quản, số hóa tài liệu lưu trữ. 

- Thực hiện đầy đủ các chế độ phụ cấp trách nhiệm, độc hại và các chế độ khác cho công chức, viên chức, nhân viên làm công tác văn thư, lưu trữ theo quy định hiện hành.

c) Xây dựng, ban hành văn bản quản lý, hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ

- Thực hiện rà soát Quy chế công tác văn thư lưu trữ của Ủy ban nhân dân quận, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định hiện hành đồng thời chỉ đạo, kiểm tra, nhắc nhở việc ban hành quy chế văn thư, lưu trữ đối với các đơn vị và Ủy ban nhân dân phường;

- Xây dựng và ban hành Danh mục hồ sơ năm 2018; Danh mục thành phần tài liệu của cơ quan, đơn vị nộp lưu tài liệu vào lưu trữ cơ quan Ủy ban nhân dân quận là những tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn theo Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quận 2; Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu lưu trữ nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử Thành phố là những tài liệu thuộc Danh mục theo Quyết định số 5249/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

d) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ đối với các phòng, ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân phường.  

đ) Thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ.

1.2. Hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ

- Tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc kết hợp với việc quản lý tài liệu điện tử theo quy định.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu từ tài liệu lưu trữ phục vụ quản lý và khai thác sử dụng tài liệu tại lưu trữ cơ quan.

1.3. Bố trí kinh phí thực hiện công tác văn thư, lưu trữ

- Căn cứ Điều 39 Luật Lưu trữ các cơ quan dự trù kinh phí mua sắm trang thiết bị đảm bảo tốt cho hoạt động văn thư, lưu trữ; đặc biệt bố trí kinh phí cho việc sắp xếp, chỉnh lý tài liệu tồn đọng.

- Bố trí kho lưu trữ cơ quan đảm bảo theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế tài liệu.

2. Nhiệm vụ trọng tâm

Thực hiện báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Luật Lưu trữ.

Tăng cường, tập trung vào các công việc lập hồ sơ, chỉnh lý, giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan Ủy ban nhân dân quận; xác định, lựa chọn chuẩn bị giao nộp tài liệu vào Trung tâm lưu trữ lịch sử Thành phố. 

Tổ chức thực hiện chỉnh lý tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức; bố trí phòng, kho lưu trữ đủ diện tích và các trang thiết bị để bảo quản an toàn tài liệu.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tăng cường công tác quản lý tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện nội dung khác về công tác văn thư, lưu trữ theo quy định pháp luật, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và yêu cầu của Sở Nội vụ.  

cchc


Số lượt người xem: 857    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm