Cải cách hành chính lĩnh vực kinh tế 28 Tháng Hai 2018 2:55:00 CH

Thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận 2 năm 2018

Thực hiện Quyết định số 6506/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2018; Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 300/QĐ-UBND-NV ngày 16/02/2017 của Ủy ban nhân dân quận 2 về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính tại quận 2 giai đoạn 2017 - 2020 và Kế hoạch số 69/KH-UBND-NV ngày 03/3/2017 về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/QU ngày 07/10/2016 của Quận ủy Quận 2 về tăng cường lãnh đạo công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin gắn với đẩy nhanh tiến độ cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận, giai đoạn 2015 - 2020;

Ủy ban nhân dân quận xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận 2 năm 2018 với các mục tiêu cần đạt được trong năm 2018:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành trong hoạt động cải cách hành chính quận, phường.

- Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt mức trên 90% ; Đảm bảo ít nhất có 50% hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả được tổ chức, người dân thực hiện đánh giá ý kiến người dân, tổ chức.

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trên cổng thông tin một cửa điện tử của Thành phố đạt trên 90%. Riêng thủ tục cấp phép xây dựng đúng hạn 100%, các hồ sơ còn lại lĩnh vực đô thị đúng hạn trên 95%.

- Phấn đấu đạt từ 30% đến 40% số lượng thủ tục hành chính được đưa vào cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Đảm bảo hơn 70% tổng số hồ sơ tiếp nhận trên thực tế được tiếp nhận dịch vụ thủ tục hành chính trực tuyến; Triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Chuẩn hóa các quy trình giải quyết công việc (chuyên môn, nghiệp vụ) trong nội bộ cơ quan, đơn vị thuộc quận để triển khai phần mềm ứng dụng đối với các quy trình, thủ tục hành chính liên quan đến người dân, tổ chức mà đến nay chưa có phần mềm ứng dụng để theo dõi tổng thể kết quả giải quyết hồ sơ hành chính tại quận; Tiếp tục triển khai thực hiện cung cấp thông tin về tình trạng hồ sơ và các dịch vụ hành chính công trực tuyến, kết hợp với dịch vụ bưu chính công ích.

- Hoàn thành các yêu cầu về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nâng cao chất lượng quản lý hành chính nước thông qua việc vận hành phần mềm quản lý văn bản và theo dõi kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, ý kiến phân công thực hiện của Lãnh đạo phòng. 100% các văn bản chính thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ các văn bản, tài liệu có độ mật) được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử kết hợp với chữ ký số.

- Đảm bảo 100% đơn vị xây dựng và thực hiện quy trình nội bộ theo hướng cắt giảm thời gian giải quyết đối với ít nhất 30% tổng số quy trình, thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tham mưu giải quyết tại từng đơn vị; đặc biệt thực hiện cắt giảm ít nhất 40% thời gian thực hiện thủ tục hành chính liên quan hình thành và thực hiện dự án đầu tư.

- Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nâng cao chất lượng quản lý hành chính nước thông qua việc vận hành phần mềm quản lý văn bản và theo dõi kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, ý kiến phân công thực hiện của Lãnh đạo phòng.

- Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất tối thiểu 30% các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường, trong đó chú trọng công tác giải quyết thủ tục hành chính, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức đối với người dân và tổ chức.

cchc


Số lượt người xem: 956    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm